Decizia nr. 332 din 05.03.2009

05.03.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. MEDIA TRUST S.R.L., pentru postul TELEVIZIUNEA VTV

S.C. MEDIA TRUST S.R.L. C.U.I. 23989360
Aleea Trandafirilor nr. 13, bl. Vila 9, parter
BĂILE OLĂNEŞTI Jud. Vîlcea

postul TELEVIZIUNEA VTV
Str. General Magheru nr. 6, bl. P1, mezanin
RÎMNICU VÎLCEA Jud. Vîlcea

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 05 martie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind emisiunea „Invitatul orei”, difuzată de postul Televiziunea VTV, în data de 12.02.2009, în intervalul orar 16.30-16.54, reluată în data de 13.02.2009, între orele 05.31-05.55.

Postul TELEVIZIUNEA VTV aparţine radiodifuzorului S.C. MEDIA TRUST S.R.L. (titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 184.1/12.07.2007, deciziei de autorizare nr. 1403.0-1/07.02.2008).

În urma analizării raportului de inspecţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul SC Media Trust SRL a încălcat prevederile art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 42 alin. (1) şi (4) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare

Conform dispoziţiilor art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului, prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului. Potrivit prevederilor art. 42 alin. (1) şi (4) din decizia invocată :

„alin. (1) - Orice persoană are dreptul la propria imagine. alin. (4) – Realizatorii emisiunilor au obligaţia să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă împotriva altor persoane.« În fapt, în data de 12.02.2009, în intervalul orar 16.30-16.54, postul Televiziunea VTV a difuzat emisiunea „Invitatul orei », reluată în data de 13.02.2009, între orele 05.31-05.55, moderată de doamna Valeria Ioana şi domnul Liviu Popescu. În esenţă, emisiunea este una de dezbatere, în care sunt abordate subiecte de actualitate din domeniul economic, politic, social etc.

În cadrul ediţiei din data de 12.02.2009, având ca subtitlul „Opoziţia extraparlamentară", într-o intervenţie telefonică, domnul Corneliu Vadim Tudor şi-a exprimat opinia în legătură cu temele abordate, respectiv : raportul Comisiei Europene pe tema justiţiei, îngheţarea salariilor şi pensiilor în bugetul aferent anului 2009, actuala guvernare.

În acest context, domnul Corneliu Vadim Tudor, referindu-se la îngheţarea salariilor şi pensiilor, a folosit expresii injurioase la adresa ministrului turismului, doamna Elena Udrea, precum : „fufa din Pleşcoi, cu chiloţi tanga pe fundu-i de aramă".

Redăm din raportul de monitorizare :

Moderator - secvenţa 1 (05.42-05.44) : Domnule preşedinte, ce să le spunem noi sindicaliştilor sau viitorilor şomeri, pensionarilor cind văd că in bugetul pe anul acesta salariile, pensiile sunt ingheţate pentru o perioadă pină la Sfintu’ Aşteaptă când, Doamne fereşte sau Doamne ajută, ieşim din criză. Ce să le spunem acestora ?
Corneliu Vadim Tudor : Să-şi ingheţe salariile lor, domnule. Dar să-şi taie sporurile si mesele pantagruelice că se ghiftuiesc ca porcii. ... O vedeam pe fufa din Plescoi cu chiloti tanga pe fundu-i bronzat de arama, aceasta, cum o cheamă p’asta, Elena Udrea, madam Cocoş...

În aceeaşi intervenţie telefonică, domnul Corneliu Vadim Tudor a afirmat despre premier că ar fi, cităm : „piticul porno Emil Boc... pe care îl scuipă toţi în cap".

În acest sens, cităm din raportul de monitorizare :

Corneliu Vadim Tudor : „Pretextele lor mincinoase, pentru că n-au soluţii şi au minţit in campania electorală, au pretins ca au soluţii, că au oameni, că vor accesa fonduri comunitare. N-au făcut nimic din toate astea. Nu-i mai bagă nimeni in seamă, nu vedeţi că nu vine niciun oaspete important în Bucureşti. Nu-l bagă nimeni în seamă nici pe Băsescu. Pe ăsta, de cum îl cheamă, piticul porno, c’aşa i se zice, da, piticul porno Emil Boc, ce să mai vorbim ? Il scuipă toti in cap. Să nu cumva să se mai ducă la Antena 1 în direct şi să fie neatent, să cadă după pasarelă, pentru că nu ştiu dacă s-a născut macaraua aia care să-l mai ridice de data asta...".

De asemenea, în ultima sa intervenţie, după ce moderatorul i-a mulţumit pentru prezenţa în emisiune, domnul Corneliu Vadim Tudor a făcut remarci nepoliticoase, de desconsiderare la adresa preşedintelui ţării, respectiv : „spermatozoidului, stârpiturii de la Cotroceni” :

Exemplificăm din raportul de monitorizare :

Moderator - secvenţa 2 (05.53-05.55) : „Domnule preşedinte, noi vă mulţumim foarte mult pentru că aţi participat la această emisiune".
Corneliu Vadim Tudor : „Succes şi români din judeţul Vâlcea, nu vă pierdeţi speranţa...sunteţi urmaşii lui Traian cel Mare, impăratul, nu spermatozoidului, stirpiturii de la Cotroceni."

În urma analizării conţinutului emisiunii, Consiliul a constatat că aceasta a fost difuzată cu încălcarea prevederilor legale referitoare la protecţia demnităţii umane şi a dreptului la imagine a persoanei.

Astfel, comentariile făcute în această emisiune au avut un conţinut injurios la adresa unor persoane, fapt de natură a prejudicia dreptul la imagine al acestora, ceea ce contravine legislaţiei audiovizuale.

Membrii Consiliului au mai constatat că realizatorul emisiunii a permis interlocutorului său să folosească un limbaj injurios, neavând nicio intervenţie pentru a păstra desfăşurarea emisiunii în cadru legal, astfel încât dreptul la imagine al persoanelor vizate să nu fie prejudiciat.

În aceste condiţii, moderatorul emisiunii nu şi-a îndeplinit obligaţia legală prevăzută de art. 42 alin. (4) din Codul audiovizualului, potrivit căreia realizatorii emisiunilor au obligaţia să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios.

Consiliul consideră că prezentarea unor probleme de interes public poate fi făcută utilizând un limbaj adecvat, civilizat, iar nu prin folosirea unor expresii vulgare, suburbane sau jignitoare, de natură a prejudicia drepturi fundamentale ale omului, precum dreptul la imagine.

În acest sens, se impune respectarea dispoziţiilor art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului, dispoziţii potrivit cărora prin difuzarea serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, dar, nu oricum, ci cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului.

Legiuitorul a prevăzut interdependenţa între anumite drepturi şi altele ; astfel, de exemplu, un program audiovizual trebuie să asigure publicului dreptul la informare cu privire la evenimente de interes public din societate, dar acest drept nu poate aduce atingere altor drepturi, precum cel la imagine şi demnitate. Din acest punct de vedere, radiodifuzorii trebuie să difuzeze programele audiovizuale în mod responsabil, echilibrat şi imparţial, pentru a nu se aduce atingere drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Respectarea demnităţii şi a dreptului la propria imagine reprezintă o condiţie esenţială în desfăşurarea unui program audiovizual, dată fiind importanţa şi impactul major pe care îl are televiziunea asupra publicului telespectator.

Tocmai de aceea, moderatorii emisiunilor trebuie să aibă un rol activ, astfel încât, prin atitudinea şi conduita manifestate, să nu permită desfăşurarea emisiunii cu încălcarea normelor legale din domeniul audiovizualului.

Consiliul apreciază că radiodifuzorii trebuie să ţină cont de faptul că deontologia jurnalistică presupune ca presa, inclusiv spaţiul audiovizual, să se supună unor principii etice, ferme, prin care se garantează respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţeanilor.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a informa publicul în mod corect în legătură cu problemele de interes public, iar acest lucru trebuie făcut cu obiectivitate în ceea ce priveşte faptele şi evenimentele prezentate şi fără a se aduce atingere dreptului la imagine al persoanei.

Faţă de toate aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului SC Media Trust SRL cu suma de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 42 alin. (1) şi (4) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. MEDIA TRUST S.R.L. (titularul licenţei audiovizuale nr. S-TV 184.1/12.07.2007, deciziei de autorizare nr. 1403.0-1/07.02.2008 pentru postul Televiziunea VTV din localitatea Rîmnicu Vîlcea, judeţul Vîlcea) se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 42 alin. (1) şi (4) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. MEDIA TRUST S.R.L. C.U.I. 23989360
Aleea Trandafirilor nr. 13, bl. Vila 9, parter
BĂILE OLĂNEŞTI Jud. Vîlcea

postul TELEVIZIUNEA VTV
Str. General Magheru nr. 6, bl. P1, mezanin
RÎMNICU VÎLCEA Jud. Vîlcea

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 332/05.03.2009 privind amendarea cu 5.000 lei a radiodifuzorului S.C. MEDIA TRUST S.R.L şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul TELEVIZIUNEA VTV cu amendă în cuantum de 5.000 lei, întrucât în emisiunea „Invitatul orei", din 12 februarie 2009, în care au fost abordate subiecte din actualitatea economică, politică şi socială, comentariile făcute de invitatul emisiunii au avut un conţinut injurios la adresa unor persoane publice, fapt de natură a prejudicia dreptul la imagine al acestora.

Faţă de afirmaţiile injurioase ale invitatului său, realizatorul nu a luat atitudine astfel cum avea obligaţia legală, fapt ce a condus la desfăşurarea emisiunii în afara cadrului legal, cu încălcarea drepturilor fundamentale ale omului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.