Decizia nr. 331 din 27.06.2013

03.07.2013


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L.
 cu sediul în Bucureşti, b-dul Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, clădirea 20, et. 8, sector 2 C.U.I. 4747298

 pentru postul de televiziune PRIMA TV

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 iunie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit în baza adreselor înregistrate sub nr. 5325/07.05.2013 şi 5365/07.05.2013, cu privire la spoturile publicitare pentru promovarea produsului „Aqua Carpatica” ce se difuzează pe posturile de televiziune.

 Postul de televiziune PRIMA TV aparţine radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 040.4/25.06.1993, decizia de reautorizare nr. 101.1/10.02.2011).

 În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrării spotului publicitar, Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 93 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor invocate, comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale.

 În fapt, postul de televiziune Prima TV a difuzat în cadrul grupajelor publicitare în data de 09.05.2013, un spot de promovare pentru produsul „Aqua Carpatica”.

 Potrivit raportului de monitorizare, spotul difuzat la ora 19.49, pe postul Prima TV, a avut următorul conţinut : „Voce din off : Există puritate absolută. O apă renumită din Alpi, nitraţi 3,98 miligrame pe litru. Cele mai vândute ape din România între 1,21 şi 4,42 miligrame pe litru. Puritatea absolută nu se vede, dar nu înseamnă că nu există. Aqua Carpatica, singura din lume fără nitraţi. Aqua Carpatica, cea mai pură apă minerală carbogazoasă din lume.

 Pe fondul afirmaţiilor făcute din off, pe ecran apar titrate succesiv următoarele informaţii : Apa din Alpi NO3 : 3,98 mg/l ; Cele mai vândute ape din România : NO3 : 1,21 – 4,42 mg/l ; AQUA Carpatica NO3 : 0 mg/l ; AQUA Carpatica. Cea mai pură apă minerală carbogazoasă din lume.”

 Potrivit sesizării înregistrate sub nr. 5325/07.05.2013 formulată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în urma controalelor efectuate şi a rezultatelor probelor expertizate pentru produsul apă minerală carbogazoasă Aqua Carpatica a rezultat că produsul îmbuteliat la 0,5 l conţine 0,58 mg/l nitraţi, produsul îmbuteliat 1,5 l conţine 0,08 mg/l nitraţi, iar apa minerală naturală carbogazoasă forte produs îmbuteliat 1,5 l conţine 0,12mg/l nitraţi, deşi pe etichetele acestor produse valoarea nitraţilor este 0 mg/l, situaţie în care consumatorii sunt dezinformaţi, mesajul transmis către public fiind incorect.

 De asemenea, potrivit adresei menţionate, conţinutul de nitraţi ori nitriţi nu reprezintă indicatori de puritate a apei aceştia fiind constituenţi prezenţi în mod natural în apele minerale naturale, astfel încât sintagma “cea mai pură apă minerală carbogazoasă din lume” nu este determinată de conţinutul scăzut sau absent al nitraţilor, afirmaţia fiind incorectă şi de natură să inducă în eroare consumatorii.

 Având în vedere aceste aspecte, Consiliul a apreciat că în aceste condiţii şi publicitatea audiovizuală cu privire la acest produs este de natură să contravină dispoziţiilor legale privind informarea corectă a publicului, întrucât în cadrul spoturilor de promovare analizate se afirmă că produsul “Aqua Carpatica” este “cea mai pură apă minerală”, “fără nitraţi” această afirmaţie fiind făcută şi în scris, prin afişarea pe ecran a textului “AQUA Carpatica NO3 : 0 mg/l”.

 Conform dispoziţiilor art. 93 din Codul audiovizualului, comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale.

 Or, menţionarea, în cadrul spoturilor de promovare a produsului “Aqua Carpatica” difuzate, a unor valori ale conţinutului de nitraţi sau caracteristici ale produsului ce nu sunt conforme cu realitatea, nu asigură o informare corectă a publicului şi o concurenţă loială.

 Anterior, pentru spoturi de promovare a produsului “AQUA Carpatica”, spoturi cu un conţinut asemănător, a fost emisă de Consiliul Naţional al Audiovizualului Decizia nr. 227/2012, prin care se dispunea „intrarea de îndată în legalitate în privinţa spoturilor publicitare de promovare a apei minerale „Aqua Carpatica" derulate pe posturile de televiziune”.

 Potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, răspunderea pentru conţinutul serviciilor de programe difuzate, inclusiv al comunicărilor comerciale audiovizuale, revine, în condiţiile legii, furnizorului de servicii media audiovizuale.

 Faţă de cele constatate, având în vedere criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a decis, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, somarea radiodifuzorului. În temeiul art. 91 alin. (1) şi alin. (2), din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea
 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. TV 040.4/25.06.1993, al deciziei de autorizare nr. 101.1/24.03.1995 şi reautorizare nr. 101.1/10.02.2011, pentru postul de televiziune PRIMA TV, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 93 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3 : Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 "Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune PRIMA TV cu somaţie publică pentru difuzarea unui spot publicitar cu încălcarea dispoziţiilor legale privind informarea corectă a publicului. Conform prevederilor legale, comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate