Decizia nr. 331 din 04.03.2010

04.03.2010


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. TV ANTENA 1 S.A. împotriva Deciziei CNA nr. 328/02.03.2010

S.C. TV ANTENA 1 S.A.
BUCUREŞTI, Şos. Bucureşti Ploieşti nr. 25-27, sector 1
C.U.I. R1599030

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 04 martie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat contestaţia înregistrată la C.N.A. sub nr. 2892/03.03.2010, prin care S.C. TV ANTENA 1 S.A. solicită reanalizarea Deciziei nr. 328/02.03.2010 privind amendarea cu suma de 30.000 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 32 alin. (1), art. 36 alin. (1 - 2) şi art. 42 alin. (1 - 2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Consiliul a reanalizat situaţia de fapt şi de drept ce a făcut obiectul deciziei contestate şi a constatat că motivele invocate de reprezentantul postului, prezent în şedinţă publică, nu sunt de natură a atrage revocarea acesteia.

Astfel, membrii Consiliului au apreciat că radiodifuzorul a încălcat grav, fără a exista un interes public justificat, un drept fundamental al omului, respectiv dreptul la viaţă intimă, familială şi privată, garantat de art. 26 din Constituţia României şi de legislaţia din domeniul audiovizualului, legislaţie armonizată cu cea europeană.

În consecinţă, Consiliul consideră că decizia contestată este legală şi temeinică, fiind adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de aceste argumente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia, ca neîntemeiată.