Decizia nr. 327 din 27.06.2013

03.07.2013


envoyer l'article par mail title=

privind somarea SOCIETAŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE
 Calea Dorobanţi nr. 191, sector 1, BUCUREŞTI

 pentru postul de televiziune TVR 1

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 iunie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia monitorizare, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA cu nr. 4785/08.04.2011, privind filmul serial „Legendele palatului : Concubina regelui”, episodul 38, difuzat în data de 11.06.2013, de postul de televiziune TVR 1. Postul TVR 1 aparţine SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE (licenţa audiovizuală nr. TV 340/03.11.2005 şi Decizia de autorizare nr. 1268.0/15.03.2007).

 În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE a încălcat dispoziţiile art. 28 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor invocate, Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot insera spoturi publicitare, inclusiv autopromoţionale sau de teleshopping, numai între programe.

 În fapt, prin reclamaţia înregistrată sub nr. 6707/11.06.2013 Consiliul a fost sesizat cu privire la faptul că filmul serial „Legendele Palatului- Concubina regelui”, episodul 38, difuzat de postul de televiziune TVR 1 în data de 11.06.2013, de la ora 09.42, a fost întrerupt brusc, după aproximativ 22 de minute, pentru o ediție specială a Telejurnalului, urmată de un grupaj de publicitate, în continuare fiind difuzată o altă emisiune.

 Episodul serialului nu a mai fost reluat după întrerupere. Potrivit raportului de monitorizare întocmit în baza reclamaţiei, postul de televiziune TVR 1 difuzează, filmul serial sud-coreean „Legendele palatului- Concubina regelui”, fiecare episod având o durată de aproximativ 30 de minute. Episodul nr. 38 al serialului, difuzat în data de 11.06.2013, a fost întrerupt după aproximativ 22 de minute, pentru transmiterea unei ediții speciale de știri, iar în locul continuării transmiterii acestuia după întrerupere, radiodifuzorul a difuzat un grupaj de publicitate.

 Având în vedere obiectul sesizării şi vizionând secvenţe din înregistrarea filmului serial „Legendele palatului : Concubina regelui”, membrii Consiliului au constatat că Societatea Română de Televiziune, în calitate de serviciu public, nu a respectat dispoziţiile legale privind regimul difuzării publicităţii în cadrul serviciilor publice de programe.

 Membrii Consiliului au apreciat că întreruperea bruscă a programului pentru transmiterea unei ediții speciale de știri, urmată de publicitate și nu de continuarea transmiterii programului respectiv, încalcă dispozițiile art. 28 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit acestor dispoziţii, Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot insera spoturi publicitare, inclusiv autopromoţionale sau de teleshopping, numai între programe.

 Or, procedând astfel, radiodifuzorul a încălcat aceste norme şi a afectat integritatea şi valoarea acestui episod al serialului „Legendele palatului : Concubina regelui”, publicul fiind de asemenea prejudiciat, neavând posibilitatea unei vizionari integrale a acestui episod.

 Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliul au propus şi au votat sancţionarea cu somaţie publică a radiodifuzorului. Supusă la vot, propunerea de sancționare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1. Radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE, având licenţa audiovizuală nr. TV 340/03.11.2005 şi Decizia de autorizare nr. 1268.0/15.03.2007, pentru postul de televiziune TVR 1, se sancţionează cu somație publică pentru încălcarea prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune TVR1 cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 28 din Legea audiovizualului, întrucât a întrerupt episodul serialului „Legendele palatului” – „Concubina regelui” difuzat în data de 11.06.2013 pentru transmiterea unei ediții speciale de știri, iar în locul continuării transmiterii acestui episod după întrerupere, radiodifuzorul a difuzat un grupaj de publicitate.

 Potrivit legii, Societatea Română de Televiziune, în calitate de serviciu public poate insera spoturi publicitare, inclusiv autopromoţionale, numai între programe.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.