Decizia nr. 327 din 18.06.2015

24.06.2015


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. MEDIA ZONE UNU HD S.R.L.
 cu sediul în SIMERIA, Str. Teilor, nr. 11, Judeţul HUNEDOARA CUI 26627535

 pentru postul de televiziune UNU TV
 DEVA, Piaţa Victoriei, nr. 2, cam. 201

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 iunie 2015, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat nota întocmită de Biroul Licențe Autorizări, cu privire la solicitarea S.C. MEDIA ZONE UNU HD S.R.L. (Simeria), care deţine o licenţa audiovizuală pentruu difuzarea programelor pe cale radioelectrică terestră, de acordare a licenţei audiovizuale pentru difuzarea locală prin reţele de comunicaţii electronice a serviciului de programe de televiziune cu denumirea UNU TV din DEVA. Postul de televiziune UNU TV aparţine radiodifuzorului S.C. MEDIA ZONE UNU HD S.R.L. (licenţa nr. TV117.9/27.02.1996 elib. la 01.07.2011 şi dec.autorizare-init. : 307.0/14.09.1999, 307.2/01.07.2011 elib. la 01.07.2011).

 În urma analizării documentației prezentate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. MEDIA ZONE UNU HD S.R.L. a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor invocate din Legea audiovizualului, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a solicita Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi lit. e) în conformitate cu care licenţa audiovizuală cuprinde datele de identificare a titularului acesteia, precum şi structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat sau acţionar, de asemenea şi formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor.

 În fapt, din nota întocmită de Biroul Licenţe Autorizări, membrii Consiliului au putut constata faptul că radiodifuzorul S.C. MEDIA ZONE UNU HD S.R.L. şi-a modificat structura acţionariatului fără să fi fost solicitat acordul Consiliului conform dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Lege, astfel :

Acţionariat Baza de date C.N.A. Certificat Constatator nr. 15715/28.05.2015
STOICA ANDREI VALERIU 50% -
ISTRATE LILIANA 25% -
AXA MEDIA SRL 25% -
TOMA ALINA LOREDANA - 95,65%
SZEKELY ŞTEFAN EUGEN - 4,35%

 Conform certificatul constatator nr. 15715/28.05.2015, depus de radiodifuzor la C.N.A., structura acţionariatului S.C. MEDIA ZONE UNU HD S.R.L. este constituită din TOMA ALINA LOREDANA şi SZEKELY ŞTEFAN EUGEN cu o cotă de participaţie la benefici şi pierderi de 95,65% şi respectiv 4,35%, însă în baza de date C.N.A. în structura acţionariatului erau declaraţi alţi acţionari. Radiodifuzorul a solicitat acordul C.N.A. pentru modificarea acţionariatului prin cererea nr. 3105/02.06.2015 concomitent cu solicitarea de acordarea unei noi licenţe.

 Astfel, membrii Consiliului au putut constata că societatea MEDIA ZONE UNU HD S.R.L., şi-a schimbat structura acţionariatului anterior obţinerii acordului Consiliului, încălcând prevederile art. 54 alin. (2). Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. MEDIA ZONE UNU HD S.R.L. cu somaţie publică de intrare în legalitate.
 Supusă la vot, propunerea de somare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. MEDIA ZONE UNU HD S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. TV117.9/27.02.1996 elib. la 01.07.2011 şi dec.autorizare-init. : 307.0/14.09.1999, 307.2/01.07.2011 elib. la 01.07.2011 pentru postul de televiziune UNU TV, se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a Curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :
 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat radiodifuzorul MEDIA ZONE UNU HD S.R.L., deținător al postului de televiziune UNU TV, cu somaţie publică, întrucât a modificat structura acţionariatului societăţii fără să solicite acordul Consiliului Naţional al Audiovizualului, conform Legii audiovizualului.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate