Decizia nr. 327 din 02.03.2010

02.03.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. NEWS TELEVISION S.R.L.
cu sediul în str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, etaj 2, camera 26, sector 1
BUCUREŞTI CUI R : 12840044

pentru postul de televiziune B1 TV
Str. Ion Câmpineanu nr. 20, sector 1, Bucureşti

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 2 martie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiei nr. 2625/25.02.2010, cu privire la emisiunea „Naşul”, difuzată în ziua de 23 februarie 2010, de către postul B1 TV.

Postul de televiziune B1 TV aparţine radiodifuzorului S.C. NEWS TELEVISION S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 26/15.06.2000 şi decizia de autorizare nr. 468.0/30.05.2002).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. NEWS TELEVISION S.R.L. a încălcat prevederile art. 71 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate,

(1) În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte următoarele principii :
a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică ;

(3) Prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie se asigură, de regulă, în cadrul aceleiaşi emisiuni sau, în mod excepţional, în emisiunile următoare ; în cazul în care cei solicitaţi refuză să îşi precizeze punctul de vedere, acest fapt se menţionează pe post.

În fapt, în ziua de 23 februarie 2010, începând cu ora 20,00, postul de televiziune B1TV a difuzat, în direct, emisiunea „Naşul”.

În partea a doua a emisiunii, în care l-a avut ca invitat pe primul-ministru al României, dl Emil Boc, moderatorul acesteia, dl. Radu Moraru, plecând de la o ştire difuzată de REALITATEA TV, a formulat o serie de afirmaţii tedenţioase referitoare la S.C.Realitatea Media SA şi postul de televiziune deţinut de aceasta, REALITATEA TV, pe care a numit-o „IREALITATEA TV”.

Ştirea în discuţie a fost difuzată de postul de televiziune REALITATEA TV în ziua de 22 februarie 2010, de la ora 18,00, şi a avut ca subiect controlul efectuat de A.N.A.F. la S.C. REALITATEA MEDIA S.A. În cadrul ştirii se acredita ideea că respectivul control este unul dirijat politic.

Redăm din raportul de monitorizare : „Radu Moraru : În această seară vom cere părerea cea mai avizată şi declaraţiile cele mai avizate, nu înţeleg însă, de ce, televiziunile de ştiri, desigur, alea cum sunt ele, pro Geoană, treaba lor, nu preiau declaraţiile oficiale ale premierului, dar preiau tot felul de speculaţii şi întorc tot felul de declaraţii, cum ar fi cea a ministrului de finanţe, care, săracul, de bună credinţă, a căzut într-o capcană, în care nici un elev din clasa a V-a nu cădea. Dar asta a făcut, a căzut într-o capcană abil întinsă de un ziarist pro Geoană, a căzut în capcană şi 2-3 zile, televiziunile pro Geoană asta au făcut de dimineaţă până seara. Plus, alte dezinformări şi minciuni. În această seară, vom afla şi adevărul despre controlul ANAF la Realitatea TV, pentru că, ieri, dacă ştiţi, bocitoarele de la Irealitatea TV, spuneau că de la Naşul se trage totul, cam aşa rezulta din ştirea tembelă pe care au făcut-o.
În momentul în care ceri această rambursare, cică s-a şi făcut, pe repede înainte, că era guvernul Tăriceanu, legea spune aşa. Rambursarea, îmi cere o firmă rambursarea, după ce vine în control ANAF-ul. Deci, practic ce rezultă. Când ceri rambursare de la stat, de TVA, statul zice OK, vin să controlez, dacă e OK, îţi rambursez TVA-ul. Acuma, ce nu am înţeles de la ANAF şi trebuie să ne lămurească urgent ANAF-ul, e cumva cererea de rambursare pe care a făcut-o la guvernul Tăriceanu de 60 de milioane de euro ?. Ei au primit banii, fără să se facă un control ANAF ? Atuncea mi se pare suspect, cum Realitatea TV, poate să primească TVA rambursat de la stat în câteva zile, fără să se facă un control. Realitatea, faceţi o ştire, să mai înţelegem şi noi până la urmă, daţi o ştire, asta cu ANAF-ul, spuneţi-ne care e adevărul, Realitatea şi daţi o dezminţire că nu am nici un amestec, uite că şi premierul a zis că nu noi am sunat la ANAF.
(...) Radu Moraru : Dar vreau să vă întreb ceva. Dl Particiu a cumpărat Realitatea TV, aţi auzit ceva ? Bârfa din alegeri şi ANAF-ul poate să vă spună, cică s-au dat 10 milioane, pentru că Vântu nu mai avea lichidităţi şi Particiu a dat 10 mil euro. Eu nu ştiu acuma dacă Patriciu ştie că această rambursare, dacă se descoperă că este ilegală, Grupul trebuie să restituie statului 60 mil înapoi, acel TVA. Ştiţi de ce ? Că Patriciu n-a dat atâţia bani pe Combinatul de la Petromidia, pe care a dat vreo 48 mil şi ar fi mişto acuma, să cumperi o Irealitatea cu mai mult decât ai dat pe o realitate, care e Combinatul de la Petromidia.”

Membrii Consiliului au constatat că, în condiţiile în care în emisiune nu au fost invitaţi reprezentanţi ai părţilor despre care s-a discutat, neoferindu-li-se posibilitatea de a-şi exprima opinia pro sau contra, poziţia moderatorului emisiunii faţă de radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. nu a fost una neutră şi echilibrată, ci una tedenţioasă, de natură a influenţa opinia publicului cu privire la subiectul dezbătut.

Postul de televiziune B1TV avea obligaţia să respecte dispoziţiile art. 71 din Codul audiovizualului, care prevăd că prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie se asigură, de regulă, în cadrul aceleiaşi emisiuni sau, în mod excepţional, în emisiunile următoare ; în cazul în care cei solicitaţi refuză să îşi precizeze punctul de vedere, acest fapt se menţionează pe post. Or, moderatorul emisiunii « Naşul » nu a făcut nicio menţiune de acest fel.

O astfel de abordare a condus la încălcarea, de către radiodifuzor, a obligaţiilor privind respectarea principiilor imparţialităţii şi echilibrului ce trebuie să caracterizeze informarea în probleme de interes public, afectând prin aceasta posibilitatea telespectatorilor de a-şi forma în mod liber propria opinie.

Respectarea principiului imparţialităţii este o condiţie esenţială în desfăşurarea unui program audiovizual, date fiind importanţa şi impactul major pe care le are televiziunea asupra publicului telespectator.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a informa publicul în mod corect în legătură cu problemele de interes public, iar acest lucru trebuie făcut în mod imparţial şi echilibrat şi fără a se aduce atingere dreptului la informare al telespectatorilor.

Membrii Consiliului consideră că moderatorul trebuie să fie un arbitru imparţial al unei dezbateri, asigurând, din această poziţie, un schimb activ de idei, pro şi contra, astfel încât să se aducă în faţa publicului o informaţie echilibrată, care să reflecte realitatea şi care să-l ajute pe acesta să-şi formeze în mod liber o opinie.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul prevederilor art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. NEWS TELEVISION S.R.L. pentru postul de televiziune B1 TV.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. NEWS TELEVISION S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune B1 TV cu somaţie publică, întrucât moderatorul emisiunii „Naşul”, difuzate în ziua de 23 februarie 2010, a avut o atitudine lipsită de imparţialitate în prezentarea unui subiect de interes public, afectând prin aceasta posibilitatea telespectatorilor de a-şi forma în mod liber propria opinie.

Potrivit dispoziţiilor Codului audiovizualului, în programele de dezbateri, informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte principiile imparţialităţii şi echilibrului şi să favorizeze libera formare a opiniilor.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.