Decizia nr. 324 din 27.06.2013

27.06.2013


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 iunie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, reclamaţia înregistrată la CNA sub nr. 4917/23.04.2013, precum şi punctul de vedere formulat de Comitetul Etic al RAC prin adresa nr. 178/25.06.2013, înregistrată la CNA sub nr. 4917PDVP/26.06.2013, cu privire la spotul publicitar de promovare a produsului „Calgon”, difuzat în lunile aprilie şi mai 2013 de posturile de televiziune Pro TV, Realitatea TV, Antena 3, B1 TV, Antena 1, Prima TV şi Kanal D.

În urma vizionării şi analizării spotului publicitar, membrii Consiliului au constatat că acesta a fost difuzat cu încălcarea prevederilor art. 93 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform dispoziţiilor invocate, comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale.

Potrivit raportului de monitorizare, spotul publicitar de promovare a produsului „Calgon” a fost difuzat în două variante, având următorul conţinut :

17.04.2013 - spot Calgon - buretele murdar – ora 12.29 - Realitatea TV

„Voce din off : Ai spăla vasele cu un burete murdar ?
Voce gospodină : Nu, niciodată.
Voce din off : La fel şi maşina ta de spălat, se murdăreşte în interior, nu ştiai ? La fiecare spălare, se acumulează depuneri de calcar şi murdărie care afectează rezultatele. Calgon 2 în 1 protejează maşina împotriva depunerilor de calcar şi ajută la îndepărtarea murdăriei, la fiecare spălare. Pentru că o maşină curată…
Voce gospodină : Înseamnă haine curate !
Voce din off : Calgon e singurul recomandat de cei mai importanţi producători de maşini de spălat.

Spotul începe cu un prim-plan al unui burete de bucătărie murdar, pe care o gospodină îl ţine în mână, după care aceasta îl aruncă la gunoi, strâmbând din nas la gândul că ar putea spăla vasele cu el. Apoi, se uită în cuva maşinii de spălat, unde se vede cum s-a depus calcarul pe piesele interne ale acesteia. Următoarele secvenţe arată un specialist, aflat într-un laborator, explicând cum se depune murdăria şi recomandând utilizarea „Calgon 2 în 1”. Ulterior, pe ecran partajat, se observă funcţionarea greoaie, fără Calgon, a maşinii de spălat şi funcţionarea fără probleme, atunci când se foloseşte Calgon. La sfârşit, gospodina e fericită că a obţinut un prosop curat, iar imaginea de final prezintă 3 produse din gama Calgon, aşezate pe o maşină de spălat.”

17.04.2013 - spot Calgon – prietenele – ora 18.57 - Realitatea TV

„Voce gospodină 1 : Ce faci, speli de mână ?
Voce gospodină 2 : Da, maşina mea s-a stricat.
Voce gospodină 1 : Aşa mi s-a întâmplat şi mie. E de la depuneri. Ştiu asta de la instalator. Iată-le : depuneri de murdărie şi calcar. E uşor să le înlături când apar la vedere, dar ce faci cum maşina de spălat ? Deşi pare curată, depunerile sunt în interior.
Voce din off : Calgon 2 în 1 înlătură depunerile de calcar şi ajută la îndepărtarea murdăriei.
Voce gospodină 1 : Eu îl folosesc la fiecare spălare şi, uite, diferenţa.
Voce din off : Calgon e singurul recomandat de cei mai importanţi producători de maşini de spălat.

Începutul prezintă un prim-plan a unei chiuvete murdare, în care o gospodină spală nişte rufe. Apoi, în baie intră prietena ei, care îi spune că maşina de spălat i s-a stricat din cauza depunerilor. Acestea fiind zise, cele două prietene se uită în cuva maşinii de spălat, unde se vedem cum s-a depus calcarul pe piesele interne ale acesteia. Apoi, pe ecran apare imaginea unei cutii de Calgon, după care, se vede, pe ecranul partajat, maşina de spălat care funcţionează fără probleme - cu Calgon - versus funcţionarea greoaie a unei maşini care nu foloseşte Calgon. În final, după ce gospodina e sfătuită de prietena ei să folosească produsul Calgon la fiecare spălare, pe ecran apare o maşină de spălat pe care sunt aşezate 3 produse din gama Calgon.”

Membrii Consiliului au constatat că spotul publicitar a fost difuzat cu încălcarea prevederilor legale referitoare la respectarea dreptului publicului la informare corectă şi asigurarea unei concurenţe loiale, principiu prevăzut expres la art. 93 din Codul audiovizualului.

Astfel, membrii Consiliului au considerat că în cadrul spotului au fost făcute mai multe afirmaţii referitoare la caracteristicele produsului „Calgon”, precum şi la efectele utilizării acestuia, afirmaţii care nu au fost însoţite de informaţii suplimentare care să le poată susţine şi care să asigure informarea corectă a publicului, în calitatea sa de consumator.

În lipsa unor informaţii clare şi complete, publicul poate fi indus în eroare cu privire la faptul că neutilizarea la maşina de spălat a produsului „Calgon 2 în 1”, aşa cum în spot ne sugerează şi ne recomandă „specialistul” care apare în imaginile din spot, conduce la funcţionarea defectuoasă a maşinii de spălat şi la funcţionarea fără probleme a acesteia, atunci când se foloseşte produsul promovat.

De altfel, reprezentantul Comitetului Etic al RAC, prezent la şedinţa publică, a precizat că afirmaţiile făcute în spot, care vizau caracteristicile şi efectele produsului promovat în aceste condiţii, nu au putut fi demonstrate de către producător prin documentaţia pe care a transmis-o acestui organism, ca urmare a solicitării formulate de RAC.

În acest sens, prin punctul de vedere exprimat, Comitetul Etic al RAC a stabilit că în ceea ce priveşte afirmaţiile privind caracteristicile produsului „Calgon” conţinute în spotul analizat încalcă prevederile art. 1.3 şi 5.1 din Codul de Practică în Publicitate elaborat de RAC, potrivit cărora „comunicarea trebuie să evite orice afirmaţie sau reprezentare care ar putea înşela consumatorii, inclusiv prin omisiune, sugerare, ambiguitate sau exagerare, în special în ceea ce priveşte caracteristicile sau efectele produsului, /.../ rezultatele aşteptate ca urmare a utilizării acestuia ori rezultatele şi caractersiticile esenţiale ale testelor sau ale controalelor efectuate asupra sa, dacă produsul corespunde scopului său etc.”

De asemenea, „anunţătorul trebuie să fie în măsură să probeze veridicitatea datelor, descrierilor, afirmaţiilor, ilustrărilor şi testimonialelor folosite în comunicare. Probele trebuie să fie actuale, relevante şi documentate”. Faţă de aceste aspecte, Consiliul consideră că în forma difuzată, spotul publicitar de promovare a produsului „Calgon”, nu asigură o informare a publicului conformă cu dispoziţiile art. 93 din Codul audiovizualului, potrivit cărora comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de informare corectă a publicului şi de asigurare a unei concurenţe loiale.

Consiliul consideră că numai respectarea prevederilor legale invocate poate asigura, pe de o parte, o informare corectă şi completă a publicului telespectator, iar, pe de altă parte, o competiţie loială între diferiţi furnizori care promovează astfel de produse pe posturile de televiziune.

Pentru aceste considerente, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului dispune intrarea în legalitate în privinţa spotului publicitar pentru produsul „Calgon”, în sensul ca, în situaţia reluării difuzării lui, acesta să fie transmis cu respectarea prevederilor referitoare la publicitate din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.