Decizia nr. 315 din 26.02.2009

26.02.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. FRESH S.R.L.,
cu sediul în Tîrnăveni, str. Şcolii nr. 14, jud. Mureş

pentru localităţile Brateiu, Blăjel, Ighişu Nou, Micăsasa, Moşna, Nemşa, Şeica Mică şi Ţapu, jud Sibiu.

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 februarie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind reţeaua de cablu din localităţile Brateiu, Blăjel, Ighişu Nou, Micăsasa, Moşna, Nemşa, Şeica Mică şi Ţapu, jud. Sibiu aparţinând S.C. FRESH S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. FRESH S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 6871/08.07.2008 pentru localităţile Brateiu, Blăjel, Ighişu Nou, Micăsasa, Moşna, Nemşa, Şeica Mică şi Ţapu, jud Sibiu.

Analizând raportul întocmit de inspectorul teritorial al C.N.A., membrii Consiliului au constatat că S.C. FRESH S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare : “Distribuitorii de servicii au obligaţia de a notifica în prealabil Consiliului orice modificare în structura ofertei de servicii de programe retransmise”.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 28.01.2009, în localităţile Brateiu, Blăjel, Ighişu Nou, Micăsasa, Moşna, Nemşa, Şeica Mică şi Ţapu, jud. Sibiu, s-a constatat faptul că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. FRESH S.R.L. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii de programe aprobată, următoarele programe : CREDO TV, TVRM, ANTENA 3, TVR 3, ANTENA 1, TÂRNAVA TV, ANIMAL PLANET, CARTOON NETWORK, NAŢIONAL GEOGRAPHIC, EUROSPORT, M 2, HALLMARK, RTL KLUB, VH1, EUFORIA LIFESTYLE TV, RAI UNO, JETIX, MTV, SPORT KLUB, SPORT 1, AXN, PRO CINEMA, ANTENA 2, DISCOVERY WORLD, DISCOVERY SCIENCE, DISCOVERY TRAVEL, VIASAT HISTORY, VIASAT EXPLORER, ROMANTICA, ZONE REALITY, EXTREME, ZONE CLUB, SPERANŢA TV, VH 1 CLASSIC, RTL 2, KABEL 1, SAT 1, CANAL 1, CNN, RTL, PAPRIKA şi TVR INFO.

Din analiza raportului de inspecţie mai rezultă faptul că programele : NOVA TV, TELESPORT şi THE MONEY CHANNEL deşi înscrise în oferta de programe aprobată de Consiliu, nu erau retransmise în reţeaua de cablu.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. FRESH S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localităţile Brateiu, Blăjel, Ighişu Nou, Micăsasa, Moşna, Nemşa, Şeica Mică şi Ţapu, judeţul Sibiu în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. FRESH S.R.L. cu somaţie publică, întrucât în reţeaua de cablu din localităţile Brateiu, Blăjel, Ighişu Nou, Micăsasa, Moşna, Nemşa, Şeica Mică şi Ţapu, judeţul Sibiu, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii de programe şi fără a avea acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.”