Decizia nr. 313 din 26.02.2009

26.02.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. DIPLOMATIC T.V. NETWORK S.R.L.,
cu sediul în Focşani, str. Unirea Principatelor nr. 93, jud. Vrancea

pentru localitatea Mărăşeşti, jud Vrancea.

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 februarie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind reţeaua de cablu din localitatea Mărăşeşti, jud. Vrancea aparţinând S.C. DIPLOMATIC T.V. NETWORK S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. DIPLOMATIC T.V. NETWORK S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A1896.1/22.01.2009 pentru localitatea Mărăşeşti, jud. Vrancea.

Analizând raportul întocmit de inspectorul teritorial al C.N.A., membrii Consiliului au constatat că S.C. DIPLOMATIC T.V. NETWORK S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) şi ale art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare : “Distribuitorii de servicii au obligaţia de a notifica în prealabil Consiliului orice modificare în structura ofertei de servicii de programe retransmise”.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 29.01.2009, în localitatea Mărăşeşti, jud. Vrancea, s-a constatat faptul că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. DIPLOMATIC T.V. NETWORK S.R.L. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii de programe aprobată, următoarele programe : ANTENA 1, ANTENA 2, AXN CRIME, ZONE REALITY, HALLMARK, NATIONAL GEOGRAPHIC WILD, EUFORIA LIFESTYLE TV şi CARTOON NETWORK.

Din analiza raportului de inspecţie mai rezultă faptul că programele ; TVR INFO, TV5, THE MONEY CHANNEL, PARTY TV, DIRECT DIGITAL TV, EURONEWS, MYNELE TV, SPERANŢA TV şi BRAVA TV, deşi înscrise în oferta de programe aprobată de Consiliu, nu erau retransmise în reţeaua de cablu.

În baza aceluiaşi raport, membrii Consiliului au constatat că S.C. DIPLOMATIC T.V. NETWORK S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 5 alin. (1) coroborat cu art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii potrivit cărora libertatea de furnizare pe teritoriul României a serviciilor media audiovizuale ale furnizorilor de servicii media audiovizuale aflaţi sub jurisdicţia statelor membre ale Uniunii Europene este recunocută şi garantată ; de asemenea, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii au obligaţia de a include în ofertă programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum este programul TVR INFO), precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV5).

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. DIPLOMATIC T.V. NETWORK S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea Mărăşeşti, judeţul Vrancea în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. DIPLOMATIC T.V. NETWORK S.R.L. cu somaţie publică, întrucât în reţeaua de cablu din localitatea Mărăşeşti, judeţul Vrancea a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii de programe şi fără a avea acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât S.C. DIPLOMATIC T.V. NETWORK S.R.L. avea obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite toate programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România precum şi programul TV5.”