Decizia nr. 312 din 26.02.2009

26.02.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. MIREMAX MEDIA S.R.L
- cu sediul în Arad, jud. Arad
- Al. Azuga, nr. 3, bl. D, sc. A, et. 2, ap. 10

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 februarie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la reţeaua de cablu din localitatea Zimandu Nou, jud. Arad, aparţinând S.C. MIREMAX MEDIA S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. MIREMAX MEDIA S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 1568/18.12.2003 pentru localitatea Zimandu Nou - jud. Arad.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. MIREMAX MEDIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) şi ale art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 29.01.2009, în localitatea Zimandu Nou, jud Arad, s-a constatat faptul că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. MIREMAX MEDIA S.R.L. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii de programe aprobată, următoarele programe : KANAL D, FAVORIT TV, ANIMAL PLANET, DISCOVERY CHANNEL, RTL, EUROSPORT, AXN, OTV, TARAF TV, iar programele ACTION+, N24, TVR CULTURAL, TVR INTERNAŢIONAL, deşi înscrise în oferta de programe aprobată de Consiliu, nu erau retransmise în reţeaua de cablu.

În baza aceluiaşi raport, membrii Consiliului au constatat că S.C. MIREMAX MEDIA S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât, deşi are inclus în oferta de servicii programul TVR Cultural, acesta nu se retransmite. Potrivit dispoziţiilor invocate, orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum sunt şi TVR 3 şi TVR INFO), precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte ; (aşa cum este programul TV5).

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. MIREMAX MEDIA S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea Zimandu Nou, jud. Arad, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. MIREMAX MEDIA S.R.L cu somaţie publică, întrucât în reţeaua de cablu din localitatea Zimandu Nou, jud. Arad, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.”