Decizia nr. 311 din 26.02.2009

26.02.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. MARINA IMPEX S.R.L
- cu sediul în jud. Prahova, localitatea Breaza
str. M. Eminescu nr. 14

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 februarie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la reţeaua de cablu din localitatea Proviţa de Sus, jud. Prahova, aparţinând S.C. MARINA IMPEX S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. MARINA IMPEX S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 1885/17.02.2004 pentru localitatea Proviţa de Sus - jud. Prahova.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. MARINA IMPEX S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) şi ale art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 181/2008, precum şi ale art. 23 alin. (2) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 30 ianuarie 2009, în localitatea Proviţa de Sus, jud. Prahova, s-a constatat că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. MARINA IMPEX S.R.L. se retransmit în plus, fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, următoarele programe : ANTENA 3, ROMANTICA, TELESPORT, PRO CINEMA, NAŢIONAL TV, FAVORIT TV, N24, OTV, ANTENA 2, TARAF TV, KANAL D, B1 TV, TRINITAS, DDTV, SPORT.RO, VIASAT HISTORY, ALPHA TV PLOIEŞTI, AXN, AXN CRIME, AXN SCI-FI, NATIONAL GEOGRAPHIC, EUFORIA LIFESTYLE, MUSIC MAX/MAX ADULT.

În baza aceluiaşi raport, membrii Consiliului au constatat că S.C. MARINA IMPEX S.R.L.a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) coroborat cu art. 5 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât nu are incluse în grila de program şi nu se retransmit programele TVR 3, TVR INFO şi TV 5. Potrivit dispoziţiilor invocate, libertatea de furnizare pe teritoriul României a serviciilor media audiovizuale ale furnizorilor de servicii media audiovizuale aflaţi sub jurisdicţia statelor membre ale Uniunii Europene este recunocută şi garantată, iar orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum sunt TVR 3 şi TVR INFO), precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte ; (aşa cum este programul TV5).

De asemenea, în urma controlului s-a constatat că, în reţeaua de cablu din localitatea Proviţa de Sus, jud Prahova, distribuitorul Marina Impex retransmite necodat, între orele 01,00-05,00, programul pentru adulţi MAX ADULT, faptă ce contravine prevederilor art. 23 din Codul Audiovizualului.

Art. 23 alin.(2) din Codul audiovizualului prevede că, retransmisia de către distribuitorii de servicii a producţiilor audiovizuale interzise copiilor sub 18 ani ( filme şi emisiuni pornografice al căror scop principal este prezentarea în detaliu a actului sexual, a modalităţilor de satisfacere a dorinţelor sexuale sau emisiuni audiovizuale în care se prezintă un act sexual real, indiferent de modalitatea de filmare), este permisă numai cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (3) şi (5), în cazul retransmisiei de tip analogic, respectiv la alin. (4) şi (5), în cazul retransmisiei de tip digital.

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. MARINA IMPEX S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea Proviţa de Sus, jud. Prahova, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. MARINA IMPEX S.R.L. cu somaţie publică, întrucât în reţeaua de cablu din localitatea Proviţa de Sus, jud Prahova, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, faptă ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

S.C. MARINA IMPEX S.R.L. nu a respectat nici prevederile art. 82 din Legea audiovizualului, dispoziţii potrivit cărora distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii au obligaţia de a include în ofertă programele Societăţii Române de Televiziune precum şi programele serviciilor de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte, aşa cum este programul TV5.

De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 23 din Codul audiovizualului, întrucât a retransmis necodificat un program pentru adulţi."