Decizia nr. 310 din 26.02.2009

26.02.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. LUANCHIM S.R.L
cu sediul în localitatea DĂRMĂNEŞTI, str. Energiei nr. 332, jud. Bacău

pentru localitatea MOINEŞTI, jud. Bacău

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 februarie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la reţeaua de cablu din localitatea MOINEŞTI, jud. Bacău, aparţinând S.C. LUANCHIM S.R.L

Distribuitorul de servicii S.C. LUANCHIM S.R.L deţine avizul de retransmisie nr. A 0710.3/20.03.2008 pentru localitatea MOINEŞTI, jud. Bacău.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. LUANCHIM S.R.L a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a obţine în prealabil acordul CNA, privind modificarea structurii acesteia, iar un program, deşi înscris în oferta aprobată de Consiliu, nu era retransmis.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA, în data de 03 februarie 2009, în localitatea MOINEŞTI, judeţul Bacău, s-a constatat că în această reţea ce aparţine S.C. LUANCHIM S.R.L erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, programele : PRO TV, REALITATEA, ACASĂ TV, UTV, MONEY CHANNEL, ETNO TV, ROMANTICA, MGM, AXN, TVR INFO, TV5 şi TVR3, iar programul PARTY RADIO, deşi înscris în oferta de servicii de programe, nu era retransmis.

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea nr. 504/2002 cu modificările şi completările ulterioare şi cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. LUANCHIM S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea MOINEŞTI, jud. Bacău, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. LUANCHIM S.R.L cu somaţie publică, întrucât în reţeaua de cablu din localitatea MOINEŞTI, jud. Bacău, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, iar un program, deşi înscris în oferta aprobată de Consiliu, nu era retransmis, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.”