Decizia nr. 310 din 22.04.2008

22.04.2008


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.,
cu sediul în Bucureşti, Bd. Hristo Botev nr. 23, sector 3

pentru postul OTV
Bd. Magheru nr. 28-30 et. 6, sector 1, Bucureşti

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 aprilie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de consultanţă întocmit de Institutul de Lingvistică ,,Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti’’ al Academiei Române, cu privire la calitatea limbii române folosite în emisiunile audiovizuale ce au fost difuzate în perioada 1 – 21 martie 2008 de către postul de televiziune OTV.

Postul de televiziune OTV aparţine S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

Analizând raportul precizat mai sus, membrii Consiliului au constatat că S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a încălcat prevederile art. 88 ale Titlului V – Responsabilităţi culturale - din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, radiodifuzorii au obligaţia de a asigura respectarea normelor ortografice, ortoepice şi morfologice ale limbii române, stabilite de Academia Română.

Potrivit raportului specialiştilor de la Institutul de Lingvistică ,,Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti’’ al Academiei Române, în perioada menţionată au fost monitorizate, sub aspect lingvistic, doar intervenţiile verbale şi mesajele scrise (titrări, crawluri) pentru care îşi asumă responsabilitatea redactorii şi colaboratorii posturilor respective, nu şi secvenţele verbale aparţinând invitaţilor în studio, urmărindu-se transmisiunile de la ore de vârf, emisiunile de ştiri şi dezbateri.

Au fost semnalate : greşeli de ortografie, de punctuaţie, de ortoepie, de morfosintaxă (morfologie şi sintaxă), precum şi greşeli de lexic şi semantică.

Astfel, numărul erorilor de folosire a limbii române în emisiunile difuzate de postul OTV a fost de 110, ceea ce dovedeşte o depreciere semnificativă a calităţii limbii române în cadrul programelor audiovizuale difuzate de acest post de televiziune.

Spre exemplificare, cităm din raportul privind calitatea limbii române în audiovizual, întocmit de Institutul de Lingvistică ,,Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti’’ al Academiei Române :

 • „Politicienii au făcut legi pt a se proteja” ;
 • „N-are servici de curăţenie” ;
 • „Arabu, de fapt, vroia să demonstreze...” ;
 • „La datele care le aveţi” ;
 • „Au declarat că nici nu se pune vorba de o răpire” ;
 • „Dacă încă o dată repet, nu se face...” ;

Având în vedere nerespectarea normelor de exprimare corectă, constatată în cadrul programelor audiovizuale, membrii Consiliului au considerat că radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit obligaţia legală în ceea ce priveşte asigurarea respectării normelor ortografice, ortoepice şi morfologice ale limbii române, fapt ce contravine prevederilor art. 88 din Codul audiovizualului.

Pentru toate aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) şi cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. pentru postul de televiziune OTV şi dispune intrarea de îndată în legalitate, în sensul respectării normelor de exprimare în audiovizual.

Potrivit Deciziei CNA nr. 52/2003, S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L., pentru postul de televiziune OTV, are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune OTV cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor art. 88 din Codul audiovizualului, care prevăd că radiodifuzorii au obligaţia de a asigura respectarea normelor ortografice, ortoepice şi morfologice ale limbii române, stabilite de Academia Română.

Raportul întocmit de specialiştii Institutului de Lingvistică ,,Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti’’ al Academiei Române a evidenţiat faptul că în emisiunile audiovizuale, difuzate de postul OTV în perioada 1 – 21 aprilie 2008, numărul erorilor de folosire a limbii române a fost de 110.

Prezentăm o selecţie din greşelile semnalate, raportul integral putând fi consultat pe site-ul CNA, www.cna.ro :

 • „Politicienii au făcut legi pt a se proteja” – forma corectă : „Politicienii au făcut legi pentru a se proteja” ;
 • „N-are servici de curăţenie” – forma corectă : „N-are serviciu de curăţenie” ;
 • „Arabu, de fapt, vroia să demonstreze...” – forma corectă : „Arabu, de fapt, voia să demonstreze...” ;
 • „La datele care le aveţi” – forma corectă : „La datele pe care le aveţi” ;
 • „Au declarat că nici nu se pune vorba de o răpire” – forma corectă : „Au declarat că nici nu poate fi vorba de o răpire” ;
 • „Dacă încă o dată repet, nu se face...” ; – forma corectă : „Dacă încă o dată spun, nu se face... .”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.