Decizia nr. 307 din 26.02.2009

26.02.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. BURŢILĂ&CO ELECTRON M BIT SRL,
Paşcani, jud. Iaşi, Str. Moldovei nr. 2, CF 1995760

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 februarie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la reţelele de cablu din localităţile Buhuşi, jud. Bacău şi Rădăuţi, jud. Suceava, aparţinând S.C. BURŢILĂ&CO ELECTRON M BIT SRL.

Distribuitorul de servicii S.C. BURŢILĂ&CO ELECTRON M BIT SRL deţine următoarele avize de retransmisie :

- nr. A0589/20.05.2003 pentru localitatea Buhuşi, jud. Bacău ;
- nr. A0585/20.05.2003 pentru localitatea Rădăuţi, jud. Suceava.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. BURŢILĂ&CO ELECTRON M BIT SRL a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 03 februarie 2009, în localitatea Buhuşi, jud. Bacău s-a constatat că, în reţeaua de cablu aparţinând S.C. BURŢILĂ&CO ELECTRON M BIT SRL, se retransmit programe TV cu încălcarea prevederilor legale invocate, în sensul că 8 programe se retransmit în plus, respectiv : PROGRAM PROPRIU - BIT (VIDEOTEXT SI IMAGINI IN MIŞCARE), ANTENA1, ANTENA3, EUFORIA, ANIMAL PLANET, TVR3, TVR INFO, TV5.

Consiliul reiterează distribuitorului S.C. BURŢILĂ&CO ELECTRON M BIT SRL obligaţia de a înscrie în oferta de servicii toate programele pe care le retransmite.

Potrivit aceluiaşi raport, a rezultat că, în urma controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 16 februarie 2009, în localitatea Rădăuţi, jud. Suceava, s-a constatat că, în reţeaua de cablu aparţinând S.C. BURŢILĂ&CO ELECTRON M BIT SRL se retransmit programe TV cu încălcarea prevederilor legale invocate, după cum urmează :

- 12 programe se retransmit în plus, respectiv : TRINITAS, ANTENA3, SPORT RO, HISTORY, RTL2, TV PLUS, VIASAT HISTORY, HUSTLER TV, MOVIES 24, INTER+(UCRAINA), TVR INTERNATIONAL, EUFORIA LIFESTYLE ;
- 7 programe nu se retransmit, respectiv : ANIMAUX, ESCALE (FRANTA), MEZZO, AB MOTEURS, XXL, PRIVATE SPICE, CNN.

În baza aceluiaşi raport, membrii Consiliului au constatat că S.C. BURŢILĂ&CO ELECTRON M BIT SRL a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii potrivit cărora distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii au obligaţia de a include în ofertă programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum este programul TVR INFO). Or, distribuitorul nu retransmitea programul TVR INFO în localitatea Rădăuţi, jud. Suceava, acesta nefiind înscris nici în oferta de servicii.

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. BURŢILĂ&CO ELECTRON M BIT SRL şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţelele de cablu din localităţile Buhuşi, jud. Bacău şi Rădăuţi, jud. Suceava, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. BURŢILĂ&CO ELECTRON M BIT SRL cu somaţie publică, întrucât în reţelele de cablu din localităţile Buhuşi, jud. Bacău şi Rădăuţi, jud. Suceava, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

S.C. BURŢILĂ&CO ELECTRON M BIT SRL nu a respectat nici prevederile art. 82 din Legea audiovizualului, prevederi potrivit cărora distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii au obligaţia de a include în ofertă programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum este programul TVR INFO)."