Decizia nr. 304 din 20.06.2013

20.06.2013


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. CABLE CHANNELS S.R.L.
cu sediul în Bucureşti, str. G-ral David Praporgescu nr. 1-5, et. 6, ap. 14A, sector 2, CUI RO 29149435

pentru postul de televiziune FILM+

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 iunie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la clasificarea filmelor „Alien vs. Predator” şi „Alien”, difuzate în perioada februarie - martie 2013.

Postul de televiziune FILM+ aparţine S.C. CABLE CHANNELS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 197.1/13.12.2007 şi decizia de autorizare nr. 1599.0/07.04.2009 și de reautorizare nr. 1599.0-6/07.04.2009).

Consiliul Naţional al Audiovizualului a fost sesizat prin adresa nr.12629/29.09.2010, de către Autoritatea Națională Media și Infocomunicații din Ungaria, autoritatea cu atribuţii în domeniul audiovizualului, în legătură cu difuzarea de către postul FILM+ (post ce aparţine S.C. CABLE CHANNELS S.R.L., radiodifuzor aflat sub jurisdicţia României) a filmelor „Alien vs. Predator” şi „Alien”, în data de 20 februarie 2013, de la ora 21:00, marcaj 15, respectiv în data de 27 martie 2013, de la ora 21:00, marcaj 15, redifuzându-le în data 21 februarie 2013, de la ora 17:10, marcaj AP, respectiv în data de 28 martie 2013, de la ora 14:45, marcaj AP.

Analizând raportul întocmit de Direcția Monitorizare şi vizionând fragmente din filmul ce a făcut obiectul sesizării, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 19 alin (2) lit. a), b), c), f) şi g) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

Conform prevederilor din Codul audiovizualului :
art. 19 alin. (2) : Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii :
a) numărul şi natura scenelor violente, precum şi caracterul gratuit sau indispensabil al acestora, raportat la genul şi subiectul programului ;
b) utilizarea violenţei şi rolul acesteia în rezolvarea problemelor ;
c) modalitatea de tratare prin imagini a scenelor de violenţă, tipul de plan utilizat, realismul reprezentării, rolul coloanei sonore în a genera frică ori angoasă ;
……….
f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor ;
g) tipologia eroilor, scopul acţiunii acestora, gradul de recurgere la violenţă ;

Faţă de criteriile generale prevăzute pentru clasificarea producţiilor audiovizuale la art. 19 alin. (2) din Codul audiovizualului, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a difuzat, cu o încadrare necorespunzătoare în raport de conţinutul acestora, filmele „Alien vs. Predator” şi „Alien”.

Astfel, filmul artistic AVP : Alien vs. Predator (A Halal a Ragazodo Ellen) a fost difuzat cu dublarea vocilor personajelor, în limba maghiară. În debutul filmului a fost precizat semnul de avertizare AP.

Conform bazelor de date de pe site-urile www.imdb.com, www.allrovi.com, www.bbfc.co.uk şi www.cncinema.abt.ro filmul a fost clasificat astfel : www.imdb.com : Finland:K-15 /Germany:16 / Hong Kong:IIB / Iceland:14 (original rating) / Iceland:16 (video rating) / Ireland:15 / Norway:15 / Peru:PT / Philippines:PG-13 / Singapore:PG / Spain:18 / Switzerland:14 (canton of Geneva) / Switzerland:14 (canton of Vaud) / UK:15 / USA:PG-13 / Canada:14 (Nova Scotia) / Canada:14A (Alberta/British Columbia/Manitoba) / Malaysia:18SG / Malaysia:U (re-rating) / Canada:G (Quebec) / South Korea:15 / Finland:K-18 (original rating) / Canada:18+ (TV rating) / New Zealand:M / Japan:U / Netherlands:16 Runtime : 101 min. www.allrovi.com : Action, Horror, Alien Film, Creature Film, Sci-Fi Action / Adult Language, Adult Situations, Not For Children, Sci-Fi Violence / Runtime : 100 min www.bbfc.co.uk : 15 ; Runtime : 97 min. www.cncinema.abt.ro : A.G. ; Durata : 100 min.

Conform http://www.cinemarx.ro/filme/AVP-Al... :
Filmul artistic Alien (Nyolcadik utas a halal) a fost difuzat cu dublarea vocilor personajelor, în limba maghiară.

În debutul filmului a fost precizat semnul de avertizare AP.

Conform bazelor de date de pe site-urile www.imdb.com, www.allrovi.com, www.bbfc.co.uk şi www.cncinema.abt.ro filmul a fost clasificat astfel : www.imdb.com : Chile:14 / Finland:K-16 / Hong Kong:IIB / Iceland:16 / Ireland:18 / Japan:PG-12 / Norway:15 (director’s cut) (2003) / Norway:16 (original rating) / Norway:18 / Peru:14 / Singapore:PG / Sweden:15 / UK:15 (video re-rating : director’s cut) (2003) / UK:18 (video rating) (1987) (1991) / UK:X (original rating) / USA:R / Canada:14 (Nova Scotia) (director’s cut) (2003) / Canada:14A (Alberta/British Columbia) (director’s cut) (2003) / Canada:18A (Manitoba) (director’s cut) (2003) / Canada:PG (Ontario) (director’s cut) (2003) / Canada:R (Manitoba/Nova Scotia/Ontario) (original rating) / New Zealand:M (re-release) / New Zealand:R16 (original rating) / Italy:T / Finland:K-18 (director’s cut) (DVD rating) / USA:TV-14 (TV rating) / Portugal:M/16 (DVD rating) / South Korea:15 (re-rating) (2003) / South Korea:18 (original rating) / Philippines:R-18 /West Germany:16 (f) / Israel:16 / Czech Republic:18 / Japan:G (2010) / UK:15 (video rating) (2010) / UK:18 (video rating : DVD audio commentary) (2003) / UK:18 (tv rating) / Rated R for sci-fi violence/gore and language / Runtime : 117 min www.allrovi.com : Science Fiction, Sci-Fi Horror, Creature Film / Gore, Graphic Violence, Not For Children, Sci-Fi Violence / Runtime : 117 min www.bbfc.co.uk : 15 ; Runtime : 116 min. www.cncinema.abt.ro : N-15 ; Durata : 116 min Conform http://www.cinemarx.ro/filme/Alien-... :

Filmele AVP : Alien vs. Predator (A Halal a Ragazodo Ellen), Alien (Nyolcadik utas a halal) şi Alien 4 (Feltámad a Halál) conţin numeroase scene scene de violenţă ori de groază, susţinute de coloana sonoră ce abundă în urlete de durere ori împuşcături. Imaginile înfăţişează creaturi fantastice, menite să inspire oroarea, oameni aflaţi în stare de suferinţă maximă, sânge, flăcări.

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că producţiile audiovizuale menţionate au fost încadrate greşit şi difuzate în reluare în intervale orare necorespunzătoare în raport de conţinutul acestora, respectiv numărul şi natura scenelor violente, utilizarea violenţei şi rolul acesteia în rezolvarea problemelor, modalitatea de tratare prin imagini a scenelor de violenţă, tipul de plan utilizat, realismul reprezentării, rolul coloanei sonore în a genera frică ori angoasă, psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor, tipologia eroilor, scopul acţiunii acestora, gradul de recurgere la violenţă, fapt ce a avut drept consecinţă nerespectarea măsurilor de protecţie a copiilor în cadrul serviciilor de programe, prevăzute de Codul audiovizualului.

Astfel, deși inițial postul de televiziune FILM+ a încadrat corect filmele „Alien vs. Predator” şi „Alien” difuzate în data de 20 februarie 2013, de la ora 21:00, cu marcaj„15”, respectiv în data de 27 martie 2013, de la ora 21:00, cu marcaj „15”, în reluare, le-a redifuzat în data 21 februarie 2013, de la ora 17:10, cu marcaj „AP”, respectiv în data de 28 martie 2013, de la ora 14:45, cu marcaj „AP”.

Or, dat fiind faptul că acestea au conţinut numeroase scene de violenţă ori de groază, susţinute de coloana sonoră ce abundă în urlete de durere ori împuşcături şi ţinând cont de clasificările stabilite în alte ţări, aceste filme ar fi trebuit încadrate cu semnul de avertizare „15” (producţii audiovizuale interzise minorilor sub 15 ani) şi difuzate în intervalul orar corespunzător, respectiv între orele 22.00-06.00.

Având în vedere nevoia de protecţie şi de îngrijire specială a copiilor, generată de lipsa acestora de maturitate fizică şi intelectuală, Consiliul, în calitatea sa de garant al interesului public, consideră că nerespectarea de către radiodifuzor a prevederilor legale în materia protecţiei copiilor este de natură să afecteze dezvoltarea fizică, mentală şi morală a acestora.

Având în vedere aceste aspecte, Consiliul a decis sancţionare radiodifuzorului S.C. CABLE CHANNELS S.R.L., cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504 din 2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 144 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare, ale ale art. 91 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. CABLE CHANNELS S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 197.1/13.12.2007 şi al deciziei de autorizare nr. 1599.0/07.04.2009 și de reautorizare nr. 1599.0-6/07.04.2009 pentru postul de televiziune FILM+, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei pentru încălcarea prevederilor articolelor 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 19 alin (2) lit. a), b), c), f) şi g) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3 : Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune FILM+ cu amendă de 10.000 lei, întrucât două filme de lung metraj, transmise în reluare în lunile februarie și martie 2013, conţinând numeroase scene de violenţă ori de groază, au fost încadrate greşit şi difuzate în intervale orare necorespunzătoare în raport de conţinutul lor, fapt de natură a afecta dezvoltarea mentală şi morală a minorilor care, raportat la ora de difuzare, aveau acces la vizionarea acestora”.

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.