Decizia nr. 303 din 09.06.2015

11.06.2015


envoyer l'article par mail title=


 Către,
 S.C. INFO TOTAL PRESS S.A.
 PIATRA NEAMŢ, Bd. General Nicolae Dăscălescu nr. 287, Jud. NEAMŢ

 pentru postul de televiziune EST TV
 PIATRA-NEAMŢ, Bd. General Nicolae Dăscălescu nr. 227, Jud. NEAMŢ

 privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. INFO TOTAL PRESS S.A.
 împotriva sancţiunii aplicate de C.N.A. prin Decizia nr. 223/28.04.2015

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 9 iunie 2015, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia înregistrată cu nr. 4174 din 06.05.2015, formulată de S.C. INFO TOTAL PRESS S.A.împotriva Deciziei CNA nr. 223 din 28 aprilie 2015, prin care această societate, ce deţine postul EST TV, a fost sancţionată cu somație publică pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 Analizând contestaţia formulată, membrii Consiliului au constatat că aceasta este neîntemeiată pentru următoarele motive : Petenta susţine că a fost sancţionată pentru schimbarea formei juridice, însă, societatea a fost sancţionată pentru modificarea structurii acţionariatului, iar nu pentru schimbarea formei juridice. La verificarea documentaţiei înaintate Serviciului Juridic și Reglementări de către Biroul Licențe și Autorizări nu s-a găsit niciun document din care să rezulte că societatea a solicitat acordul Consiliului pentru modificarea structurii acţionariatului, astfel cum prevede legea.

 Din data de 29.09.2014, când petenta a depus primul formular tip din Anexa 1 la CNA fără să fie însoţit de o solicitare scrisă din partea acesteia, conform prevederilot art. 17 alin. (4) din Decizia CNA nr. 277/2013, din care să rezulte ce tip de modificări solicită a fi făcute asupra licenţei deţinute, până la data de 13.10.2014, când a operat modificările privind structura acţionariatului la Registrul comerţului, petenta nu a îndeplinit obligația prevăzută de art. 17 alin. (2) din Decizia C.N.A. nr. 277/2013 conform căreia acordul Consiliului trebuie solicitat înainte cu 30 de zile de a opera modificarea. Astfel, acordul Consiliului trebuia solicitat înainte de data de 29.09.2014.

 În plus, susţinerea petentei potrivit căreia C.N.A. este în culpă pentru că nu a soluţionat cererea de modificare în timp util este nefondată. Din dosarul de modificare a licenţei audiovizuale rezultă că aceasta nu a depus toate documentele în vederea operării modificării licenţei, Biroul Licenţe Autorizări solicitându-i în mod repetat completarea documentației, conform art. 20 alin. (31) din Decizia CNA nr. 277/2013.

 Pentru aceste considerente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide respingerea contestaţiei, ca neîntemeiată.