Decizia nr. 300 din 20.06.2013

20.06.2013


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L.,
cu sediul în PLOIEŞTI, str. Democraţiei nr. 28A, Spaţiul de lucru nr. 2, Construcţia C1, parter, jud. Prahova, CUI 14954665,

pentru postul ROMÂNIA TV
BUCUREŞTI, Piaţa Presei Libere nr. 1, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 iunie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, precum şi reclamaţia înregistrată la CNA sub nr. 6168/08.05.2013, cu privire la emisiunea „România te vede” difuzată în data de 19.05.2013 de postul ROMÂNIA TV.

Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L., (licenţa audiovizuală nr. S-TV 281.3/09.06.2011, decizia de autorizare nr. 1779.0/09.06.2011 şi reautorizare nr. 1779.1-2/01.11.2011 eliberată la data de 28.02.2012).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrării emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile art. 40 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acuzaţiile.

În fapt, în data de 19.05.2013, începând cu ora 17.30, postul de televiziune ROMÂNIA TV a difuzat emisiunea “România te vede”, moderată de domnul Ioan Korpos. La emisiune au participat domnii Corneliu Vadim Tudor, europarlamentar PRM, şi Bogdan Ficeac, sociolog.

Pe ecran au fist afişate titlurile : “VOICULESCU ŞI BANII SECURITĂŢII ; VOICULESCU ŞI MOARTEA LUI MARIN CEAUŞESCU”.

Potrivit raportului de monitorizare, emisiunea a debutat cu difuzarea unui material pe tema averilor obţinute de unele persoane care au beneficiat de facilităţile oferite de regimul Ceauşescu.

Discuţia a continuat în studio, invitatul Corneliu Vadim Tudor comentând materialul difuzat. La un moment dat, pe parcursul intervenţiei sale, acesta a făcut unele afirmaţii acuzatoare la adresa domnilor Nicolae Dide şi Dan Iosif.

Redăm din raportul de monitorizare :
„Corneliu Vadim Tudor : Iată unul din dosare, în acele evenimente s-au furat bani, s-a pornit cu un decalaj colosal între unii privilegiaţi care erau plătiţi regeşte să apere interesul naţional, banii acestui amărât popor pentru că nu e populist să spui că erau banii populaţiei care a strâns cureaua pentru aceşti bani care după aia a ajuns la nişte ticăloşi. Am mai spus şi repet o scenă pe care o ştiu de la fosta soţie a unui pretins revoluţionar, în 22 sau 23 decembrie 1989, ăsta a venit acasă cu un ghiveci enorm de flori, enorm, nu mai văzuse, de la Comitetul Central şi când a răsturnat şi florile şi pământul de acolo 3 erau milioane de dolari dedesubt, erau cele 25 de milioane de dolari pe care le găsiseră, bani gheaţă. Dan Iosif şi hai să îi dau şi numele, Nicolae Dide şi ca să iasă prin cordoanele alea militari, soldaţi, aţi văzut, parcă era Doctor Jivago, atunci când s-a spart frontul se revărsau puhoaiele. Ca să scape şi de revoluţionari, de curiozitatea unora, au băgat banii, au împărţit frăţeşte, repet, 25 de milioane de dolari şi i-au băgat în câte un ghiveci şi fiecare l-a adus acasă, asta o spune doamna Mirela o cheamă, ea trăieşte în România şi puteţi să o aduceţi la o emisiune, m nu pare o sumă mare, alţii au jefuit miliarde...
Ioan Korpos : E o sumă mare, pentru noi muritorii de rând...
Corneliu Vadim Tudor : Măi frate şi era valoare a dolarului de atunci…”

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a difuzat ediţia emisiunii „România te vede” din 17 mai 2013 cu încălcarea dispoziţiilor art. 40 alin. (2) din Codul audiovizualului, întrucât moderatorul Ioan Korpos nu a solicitat invitatului să prezinte dovezi sau, cel puţin, să le indice în susţinerea afirmaţiilor acuzatoare formulate la adresa persoanelor cărora le imputa fapte de natură penală.

Astfel, în cadrul emisiunii au fost făcute unele afirmaţii incriminatoare potrivit cărora, în contextul evenimentelor din decembrie 1989 de la Comitetul Central, domnii Nicolae Dide şi Dan Iosif şi-ar fi însuşit în mod ilegal o sumă foarte mare de dolari.

Referitor la afirmaţiile acuzatoare, membrii Consiliului au constatat că moderatorul nu numai că nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de a solicita dovezi, aşa cum prevede art. 40 alin. (2) din Codul audiovizualului, dar acesta a manifestat o atitudine pasivă, limitându-se numai în a face o simplă afirmaţie : „E o sumă mare, pentru noi muritorii de rând...”, afirmaţie prin care achiesa la cele susţinute de invitat. Or, lipsa de reacţie a moderatorului de a solicita probe în susţinerea celor afirmate la adresa persoanelor nominalizate a condus la difuzarea emisiunii în afara cadrului legal, iar publicul nu a putut să evalueze cât de jusitificate au fost acuzaţiile formulate, fapt ce contravine prevederilor legale invocate.

Având în vedere aspectele constatate, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a radiodifuzorului cu somaţie publică a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 144 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 281.3/09.06.2011, decizia de autorizare nr. 1779.0/09.06.2011 şi reautorizare nr. 1779.1-2/01.11.2011 pentru postul ROMÂNIA TV) se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3 : Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ultarioare, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ROMÂNIA TV cu somaţie publică, întrucât moderatorul emisiunii „România te vede”, difuzată în 17 mai 2013, nu a solicitat invitatului să prezinte dovezi în susţinerea acuzaţiilor formulate la adresa unor persoane, fapt ce contravine prevederilor art. 40 din Codul audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acuzaţiile.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.