Decizia nr. 3 din 08.01.2008

08.01.2008


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu suma de 5 000 lei a
S.C. MEGA PRESS FM SRL,
cu sediul în Baia Mare, B-dul Bucureşti nr. 25, jud. Maramureş
CUI R 12579527
Tel : 0262/206.501 ; Fax : 0262/206.503

pentru postul de televiziune AXA TV TRANSILVANIA
0262/206.501 ; Fax : 0262/206.503

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 08 ianuarie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie ca urmare a sesizărilor înregistrate sub nr. 17105/12.12.2007 şi nr. 17031/10.12.2007 cu privire la emisiunea “Contrapunct cu IRR”, difuzată în data de 08.12.2007, de postul AXA TV TRANSILVANIA din Baia Mare. Postul de televiziune AXA TV TRANSILVANIA aparţine radiodifuzorului S.C. MEGA PRESS FM SRL (licenţa audiovizuală nr. TV-C 250.4/16.06.2005, decizia de autorizare nr. 894.0/26.07.2005 şi reautorizare nr. 894.0-2/26.07.2005 eliberată la data de 20.11.2007). În urma analizării celor două sesizări, a raportului de constatare şi a vizionării înregistrării emisiunii menţionate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 42 alin. (1-3) şi ale art. 71 alin. (1) lit. a) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 42 :

(1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.

(2) În cazul în care în emisiunile audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de radiodifuzor, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars.

(3) Realizatorii emisiunilor au obligaţia să respecte dreptul persoanei la propria imagine şi să pună în vedere interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin ; stăruinţa moderatorului trebuie să fie convingătoare, astfel încât să ajute publicul să-şi formeze o opinie corectă. Conform dispoziţiilor art. 71 alin. (1) lit. a), în programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.

În fapt, radiodifuzorul a difuzat în ziua de 08.12.2007, începând cu ora 09.08, emisiunea « Contrapunct cu IRR », moderată de dl. Ioan Romeo Roşiianu, având ca invitaţi în prima parte pe dl. Vasile Hiss şi Vălean Popescu, deţinători ai unor firme de difuzarea presei, iar în cea de a doua, difuzată sub titlul „Aruncaţi afară de viceprimar”, pe domnul Şandor Ioan şi pe doamna Şandor Maria.

Primul subiect abordat în emisiune a fost cu privire la situaţia chioşcurilor de ziare ce urmează a fi desfiinţate. În cadrul discuţiilor, moderatorul emisiunii a făcut o serie de acuzaţii de natură morală şi penală cu privire la săptămânalul „Jurnalul de vineri”, la angajaţii şi la conducerea acestuia. De asemenea, în cadrul unei discuţii purtate telefonic cu un ziarist al acestui săptămânal, atitudinea moderatorului nu a fost de natură a asigura echilibrul şi imparţialitatea informaţiei transmise către public. Membrii Consiliului au constatat că atitudinea manifestată de moderatorul emisiunii, care avea obligaţia de a solicita probe interlocutoarei sale în susţinerea acuzaţiilor formulate împotriva conducerii săptămânalului, a contribuit la desfăşurarea emisiunii în afara cadrului legal şi a fost de natură a prejudicia dreptul la proprie imagine al societăţii ABB Trading.

Radiodifuzorul era obligat să invite în studio sau să contacteze telefonic şi un reprezentant al conducerii ziarului, care să aibă posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere în legătură cu subiectul în discuţie, lucru care nu s-a întâmplat. Membrii Consiliului au apreciat că nerespectarea acestor obligaţii a condus la difuzarea emisiunii cu încălcarea principiului imparţialităţii, nedându-se posibilitatea publicului să-şi formeze o opinie corectă în legătură cu subiectul dezbătut.

Cea de a doua parte a emisiunii, difuzată sub titlul „Aruncaţi afară de viceprimar” s-a desfăşurat în prezenţa invitaţilor Şandor Ioan şi Maria, subiectul discutat fiind disputa dintre familia Şandor şi Oanţă Ileana. Ca şi în prima parte a emisiunii, atât invitaţii emisiunii cât şi moderatorul acesteia au adus acuzaţii la adresa unor persoane, fără ca radiodifuzorul să asigure, respectarea principiului „audiatur et altera pars”, respectiv dreptul celor acuzaţi să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere, fiind afectate în acest fel echilibrul şi imparţialitatea informaţiei, precum şi respectarea dreptului la propria imagine. Membrii Consiliului au constatat de asemenea, că realizatorul emisiunii nu şi-a îndeplinit obligaţia de a pune în vedere interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a informa telespectatorii în mod corect şi imparţial, cu privire la faptele şi evenimentele prezentate, difuzarea oricărei informaţii sau dezbateri trebuind să se facă cu respectarea principiilor ce trebuie să guverneze un program audiovizual şi a drepturilor persoanei.

Faţă de toate aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 5 000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului S.C. MEGA PRESS FM SRL a fost adoptată cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu cele ale art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 187/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. MEGA PRESS FM SRL (licenţa audiovizuală nr. TV-C 250.4/16.06.2005, decizia de autorizare nr. 894.0/26.07.2005 şi reautorizare nr. 894.0-2/26.07.2005 eliberată la data de 20.11.2007 - pentru postul de televiziune AXA TV TRANSILVANIA), se sancţionează cu amendă în cuantum de 5 000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 42 alin. (1-3) şi ale art. 71 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Către
S.C. MEGA PRESS FM SRL
B-dul Bucureşti nr. 25, Baia Mare, jud. Maramureş
Tel : 0262/206.501 ; Fax : 0262/206.503

pentru postul de televiziune AXA TV TRANSILVANIA
Tel. : 0262/206.501 ; Fax : 0262/206.503

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 3/08.01.2008 privind amendarea cu 5 000 lei a S.C. MEGA PRESS FM SRL - pentru postul de televiziune AXA TV TRANSILVANIA - şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune AXA TV TRANSILVANIA cu amendă în cuantum de 5 000 lei. Sancţiunea a fost aplicată întrucât, în cadrul emisiunii „Contrapunct cu IRR”, difuzată în ziua de 08 decembrie 2007, au fost aduse acuzaţii, nesusţinute cu dovezi şi neprobate, la adresa unei societăţi comerciale şi a reprezentanţilor acesteia, precum şi a unor persoane fizice, fără a se solicita de la cei acuzaţi un punct de vedere cu privire la faptele prezentate, încălcându-se astfel prevederile art. 42 din Codul audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în cazul în care în emisiunile audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de radiodifuzor, acesta trebuie să respecte principiul “audiatur et altera pars”.

Neîndeplinirea obligaţiei moderatorului emisiunii de a solicita probarea acuzaţiilor formulate şi de a prezenta punctul de vedere al persoanelor la adresa cărora s-au adus aceste acuzaţii, a permis difuzarea emisiunii cu încălcarea principiilor imparţialităţii şi echilibrului reglementate de prevederile art. 71 din Codul audiovizualului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.