Decizia nr. 3 din 08.01.2009

08.01.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. CLAS MEDIA S.R.L.
cu sediul în ORADEA, str. Teatrului nr. 1-2, jud. Bihor

pentru postul de televiziune FAVORIT TV
din Bucureşti, str. Fabricii nr. 46B, sector 6

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 08 ianuarie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunea concurs “Telepremii”, ediţiile din luna decembrie 2008, difuzate de postul FAVORIT TV.

Postul de televiziune FAVORIT TV aparţine radiodifuzorului S.C. CLAS MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 83/26.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 756.0/14.12.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 101 alin. (1) lit. a), b) şi c), alin. (6) şi (7) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor invocate din Codul audiovizualului :

  • art. 101 alin. (1) :
  • lit. a) - “Comunicarea în cadrul unei emisiuni sau al unui program a numerelor de apel ale serviciilor de telefonie, în scopul invitării publicului de a participa la un concurs cu premii sau televot ori pentru a-şi exprima opiniile, trebuie să pună la dispoziţie publicului informaţii clare privind tariful aplicat de furnizor pe unitatea de timp, incluzând taxa pe valoarea adăugată şi, după caz, toate taxele suplimentare” ;
  • lit. b) “să informeze corect publicul cu privire la condiţiile şi modalitatea de a intra în posesia premiului oferit, inclusiv eventualele costuri suplimentare” ; - lit. c) “în situaţia în care tariful se aplică în mod automat din momentul formării numărului (apel fără răspuns), acest lucru va fi adus la cunoştinţă publicului pe parcursul emisiunii, periodic, atât sub formă scrisă, cât şi oral.”
  • alin. (6) : “Emisiunile de jocuri şi concursuri interactive, cu premii în bani, la care publicul este invitat să participe prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, pot fi difuzate numai în direct şi doar în intervalul orar 22.00-06.00.”
  • alin. (7) : ”Este interzisă solicitarea insistent adresată publicului de a participa la astfel de jocuri şi de concursuri”.

În fapt, în perioada 01-31 decembrie 2008, în intervalul orar 15.00-16.30, postul de televiziune FAVORIT TV a difuzat mai multe ediţii ale emisiunii concurs „Telepremii”.

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând înregistrarea emisiunilor menţionate, Consiliul Naţional al Audiovizualului a constatat că radiodifuzorul nu a respectat obligaţiile prevăzute de legislaţia din domeniu cu privire la informarea corectă a publicului telespectator, deoarece, informaţiile privind tariful aplicat de furnizor pe unitatea de timp nu a inclus şi taxa pe valoarea adăugată, iar condiţiile şi modalitatea de a intra în posesia premiului oferit a fost precizat numai pe site-ul www.calltv.com/telepremii. Or, legislaţia din domeniu instituie obligaţia radiodifuzorului de a informa corect publicul atât cu privire la costurile integrale ale apelului, cât şi cu privire la modalitatea de a intra în posesie a premiului oferit, întrucât nu toţi telespectatorii au posibilitatea de a accesa o pagină de web.

De asemenea, Consiliul a apreciat că prin comunicarea orală a informaţiei privind atenţionarea „Simpla apelare neurmată de convorbire se taxează” făcută la începutul emisiunii şi nu periodic pe întreaga durată a desfăşurării concursului, radiodifuzorul a indus în eroare publicul telespectator care a participat la aceste concursuri, urmărindu-se, de fapt, înşelarea acestuia.

Pe toată perioada desfăşurării acestor ediţii, pe ecran a fost afişată, alternativ, atât valoarea produselor electrocasnice (premiu) în sumă de 100 RON, cât şi valoarea premiilor bonus în sumă de 10.000 RON. Durata afişării pe ecran a valorii premiilor bonus a fost preponderent mai mare în raport de durata afişării valorii premiului iniţial. În timpul emisiunii, valoarea acestor premii în obiecte (garantate sau bonus) a fost modificată de mai multe ori pe timpul derulării emisiunilor.

Deşi radiodifuzorul a precizat că premiile garantate constau în obiecte de folosinţă îndelungată, valoarea acestora a fost afişată pe ecran cu caractere mici, în timp ce valoarea premiilor oferite ca bonus a fost titrată pe ecran cu litere foarte mari, lăsând impresia publicului telespectator că premiul câştigat este cel cu valoarea mai mare.

Procedând astfel, radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificat prin OUG nr. 181 din 03 decembrie 2008, întrucât informaţiile puse la dispoziţia publicului telespectator de organizatorii concursului şi de prezentatoarea emisiunii au fost incomplete, neverificabile şi contradictorii, mai ales cu privire la natura premiului oferit, informaţiile fiind de natură a induce în eroare telespectatorii, care nu beneficiază astfel de o informare corectă şi obiectivă.

Pe parcursul desfăşurării concursurilor, telespectatorii au fost îndemnaţi insistent să sune şi să intre în direct pentru a participa la aceste concursuri, fapt, interzis de normele din domeniul audiovizualului. La aplicarea acestei decizii, Consiliul a avut în vedere protejarea intereselor publicului, interese care vizează, în speţă, aspecte de natură financiară.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul prevederilor art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificat prin OUG nr. 181 din 03 decembrie 2008, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. CLAS MEDIA S.R.L. şi dispune intrarea în legalitate, în termen de 7 zile, în ceea ce priveşte respectarea dispoziţiilor art. 101 alin. (6) din Decizia nr. 187/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi intrarea de îndată în legalitate în privinţa celorlalte dispoziţii încălcate şi reţinute în prezenta decizie.

Potrivit Deciziei CNA nr. 52/2003 radiodifuzorul S.C. CLAS MEDIA S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune FAVORIT TV cu somaţie publică, pentru încălcarea, în cadrul emisiunilor-concurs difuzate în perioada 01-31 decembrie 2008, a mai multor prevederi din legislaţia audiovizuală.

Astfel, ediţiile din perioada 01-31 decembrie 2008 ale emisiunii-concurs « Telepremii » au fost difuzate fără a fi puse la dispoziţia publicului informaţii clare privind tariful aplicat de furnizor pe unitatea de timp, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, fără a informa corect publicul cu privire la condiţiile şi modalitatea de a intra în posesia premiului oferit şi fără a aduce la cunoştinţa publicului, pe parcursul emisiunilor, periodic, atât sub formă scrisă, cât şi oral, informaţia potrivit căreia tariful se aplică în mod automat din momentul formării numărului, fapte ce contravin prevederilor din Codul audiovizualului.

Consiliul a constatat că informaţiile puse la dispoziţia publicului au fost incomplete, neverificabile şi contradictorii, mai ales cu privire la natura premiului, privând telespectatorii de o informare corectă şi obiectivă, aşa cum prevăd reglementările în vigoare. Având în vedere că toate ediţiile emisiunii-concurs « Telepremii » monitorizate au fost difuzate în intervalul orar 15.00-16.30 şi că aceste emisiuni au oferit premii în bani, Consiliul a mai constatat că nu a fost respectat nici articolul potrivit căruia astfel de emisiuni nu pot fi difuzate decât în intervalul orar 22.00-06.00."