Decizia nr. 294 din 18.06.2013

18.06.2013


envoyer l'article par mail title=

privind obligaţia S.C. ANTENA 3 S.A.

de a acorda dreptul la replică domnului Nistor Călin

Către,

S.C. ANTENA 3 S.A.
Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, et. 1, sector 1 C.U.I. R15971591

pentru postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 iunie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare, precum şi sesizarea înregistrată sub nr. 5112/26.04.2013, formulată de Direcţia Naţională Anticorupţie, prin Biroul de Informare şi Relaţii Publice, în care se reclamă faptul că, în cadrul ediţiei din 6 aprilie 2013 a emisiunii „Exces de putere” difuzate de postul ANTENA 3, au fost făcute afirmaţii nereale, cu caracter defăimător la adresa domnului procuror Nistor Călin şi al instituţiei în general.

Potrivit sesizării, în data de 8 aprilie 2013, Biroul de Informare şi Relaţii Publice a transmis postului Antena 3 un drept la replică referitor la afirmaţiile cu caracter denigrator făcute în cadrul emisiunii „Exces de putere” din 6 aprilie 2013, în cadrul ediţiei din data de 13 aprilie 2013 a emisiunii „Exces de putere”, moderatoarea acesteia reluând unele acuzaţii despre care afirmă că sunt negate de domnul Nistor într-un „răspuns”.

Postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.2/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0-1/24.06.2005). În urma analizării raportului de monitorizare şi a reclamaţiei formulate, membrii Consiliului au decis obligarea radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. la difuzarea unui drept la replică, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului audiovizualului.

Analizând întreaga documentaţie, membrii Consiliului au constatat că, în cele două ediţii ale emisiunii „Exces de putere”, din 6 şi 13 aprilie 2013, informaţiile considerate de petent ca fiind neadevărate au fost prezentate de post fără a fi însoţite de un punct de vedere al acestuia (conform prevederilor art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului), informaţii care, în opoziţie cu cele prezentate de postul de televiziune, ar fi putut oferi publicului posibilitatea să-şi formeze propria opinie asupra subiectului dezbătut.

De asemenea, Consiliul a constatat că deşi postul a primit dreptul la replică prin care se solicita respectarea dispoziţiilor art. 56 şi 57 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, fiind transmisă şi o adresă de corespondenţă, radiodifuzorul a înţeles să ignore aceste dispoziţii, în cadrul emisiunii din data de 13 aprilie 2013, reluând practic acuzaţiile la care se solicitase replica.

Potrivit art. 57 din decizia 220/2011, dreptul la replică se exercită prin difuzarea pe post a intervenţiei directe a persoanei lezate, ori prin difuzarea unei înregistrări realizate de radiodifuzor sau de solicitant, iar în situaţia în care solicitantul este de acord, dreptul la replică poate fi difuzat şi sub forma unui text scris.

De asemenea, dreptul la replică trebuie difuzat fără comentarii ale radiodifuzorului, în termen de maximum 3 zile de la data aprobării cererii, în aceleaşi condiţii în care drepturile sau interesele legitime ale persoanei au fost lezate : în cadrul aceluiaşi interval orar, al aceleiaşi emisiuni, în limitele aceleiaşi durate şi cu precizarea emisiunii în care s-a produs lezarea.

Or, aşa cum rezultă din raportul de monitorizare, spre sfârşitul emisiunii „Exces de putere” din 13.04.2013, moderatoarea Oana Stancu a făcut referiri la dreptul la replică trimis de DNA, ca fiind un „răspuns”.

Astfel, dreptul la replică nu a fost prezentat în integralitatea sa, nu a fost afişat pe video-wall (cum s-a procedat în cazul dreptului la replică transmis de către d-nul Gabriel Oprea), ci a fost precedat şi urmat de comentarii ale moderatoarei şi ale invitaţilor, fiind prezentat, în fapt, într-un foarte scurt rezumat subiectiv făcut de moderatoarea emisiunii.

Spre exemplificare, din raportul de monitorizare :
(...) „Domnul Nistor ne-a răspuns în felul următor (Oana Stancu citeşte din nişte hârtii aflate în mână) : că n-a lucrat niciodată la un dosar având tematica la care a făcut referire avocata Alexandrescu, că în cazul chestiunii ăsteia cu interceptările după timbrul vocii a fost un alt procuror, nu dumnealui, dar el conducea instituţia. Numai că la chestiunile grele, astea cu interceptările ilegale n-a răspuns domnul Nistor. Şi atunci, doamna Nicolai, vă întreb ca fost procuror de data asta, ce se întâmplă cu aceşti oameni ? Unul e vicepremier, unul conduce DNA şi la chestiunile concrete nu răspund.”

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a apreciat că postul ANTENA 3 a încălcat prevederile din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual referitoare la acordarea dreptului la replică.

Apreciind că sesizarea este întemeiată, membrii Consiliului au decis, cu respectarea art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 62 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, ca radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. să acorde dreptul la replică domnului Călin Nistor, în termenul şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.