Decizia nr. 291 din 18.06.2013

18.06.2013


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. ELECTRO-SAT S.R.L.
cu sediul în sat Sândominic, Comuna Sândominic, str. Cseralja, nr. 944
jud Harghita, CUI 5147070

pentru postul de televiziune ELECTRO-SAT

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 iunie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea formatului de principiu al serviciului de programe şi a structurii programelor difuzate de postul ELECTRO-SAT.

Postul de televiziune ELECTRO-SAT aparţine S.C. ELECTRO-SAT S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV-C 136/29.04.2004 şi decizia de autorizare nr. 662.0/20.05.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu respectă structura de programe aprobată, modificând practic structura programelor fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e). Alin. (1) lit. e) din art. 54 prevede că licenţa audiovizuală analogică sau digitală cuprinde formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor.

De asemenea, potrivit art. 17 din Decizia nr. 488/2010 privind procedura de acordare, modificare şi de prelungire a valabilităţii licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori :

“(1) Radiodifuzorii au obligaţia să notifice Consiliului Naţional al Audiovizualului orice modificare apărută în datele cuprinse în licenţa audiovizuală.

(2) Fac excepţie de la dispoziţiile alin. (1) datele precizate la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru modificarea cărora trebuie solicitat acordul Consiliului Naţional al Audiovizualului cu cel puţin 30 de zile înainte.” În fapt, în baza raportului întocmit de Serviciul Inspecţie, în urma analizării structurii programelor difuzate de postul ELECTRO-SAT, în perioada 20-26 mai 2013, s-a constatat că formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor difuzate în mod real nu corespund cu cele aprobate de CNA.

Astfel, programele de informare reprezintă 73% faţă de 75% cât prevede grila aprobată, iar programe de divertisment şi alte tipuri de programe, aprobate în proporţie de 23,20% nu sunt difuzate.

De asemenea, potrivit raportului, radiodifuzorul transmite publicitate în proporţie de 27%, în condiţiile în care în structura aprobată de Consiliu erau alocate numai 1,8 procente.

Faţă de aceste considerente, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a solicita Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor, modificând structura programului difuzat în mod unilateral, fără acordul prealabil al Consiliului.

Potrivit reglementărilor în vigoare, pentru modificarea formatului de principiu al serviciului de programe şi a structurii programelor acordul Consiliului Naţional al Audiovizualului trebuie solicitat cu cel puţin 30 de zile înainte de a se proceda la această modificare.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. ELECTRO-SAT cu somaţie publică de intrare în legalitate. Supusă la vot, propunerea de somare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorului S.C. ELECTRO-SAT S.R.L. titular al licenţei audiovizuale nr. TV-C 136/29.04.2004 şi deciziei de autorizare nr. 662.0/20.05.2004) pentru postul ELECTRO-SAT, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2 : În conformitat e cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. ELECTRO-SAT S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ELECTRO-SAT cu somaţie publică întrucât nu a respectat structura programelor aprobată de Consiliu, fapt ce contravine prevederilor art 54 alin. (2) din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, modificarea acesteia poate fi făcută numai cu acordul Consiliului.”