Decizia nr. 290 din 18.06.2013

18.06.2013


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 20.000 lei a S.C. N1TV NĂSĂUD S.R.L.-D,
Năsăud, Fundătura Tănase Tudoran nr. 4, jud. Bistriţa-Năsăud
C.U.I. 30371183

pentru postul de televiziune N1 TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 iunie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, precum şi sesizările înregistrate la CNA sub nr. 5472/09.05.2013 şi 5554/13.05.2013, cu privire la programele difuzate de postul de televiziune N1 TV din Năsăud.

Postul de televiziune N1 TV aparţine S.C. N1TV NĂSĂUD S.R.L.-D (licenţa audiovizuală nr. TV-C 585.2/15.03.2011 eliberată la data 17.07.2012 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 1778.1/30.04.2013).

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. N1TV NĂSĂUD S.R.L.-D a încălcat prevederile articolelor 58 alin. (1) şi 54 alin. (2) coroborat cu alin. (1) lit. e) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât emitea dintr-un studio pentru care nu obţinuse autorizarea de la CNA şi a modificat structura de programe fără acordul Consiliului.

Potrivit dispoziţiilor invocate :
- art. 58 alin. (1) : Difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.
- 54 alin. (2) : Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Alin. (1) lit. e) din art. 54 prevede că licenţa audiovizuală analogică sau digitală cuprinde formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor.

În fapt, în urma verificărilor şi monitorizării efectuate de inspectorul teritorial, membrii Consiliului au constatat că postul de televiziune N1 TV emitea dintr-un studio situat în localitatea Năsăud, str. Mihai Eminescu nr. 4C, judeţul Bistriţa-Năsud, amplasament pentru care societatea nu a obţinut autorizarea de către CNA.

Or, conform prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului, radiodifuzorul avea obligaţia legală să solicite Consiliului autorizarea noului amplasament al studioului, urmând ca difuzarea serviciului de programe pentru postul N1 TV să înceapă după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

Referitor la această situaţie, prin adresa transmisă la data de 27.05.3013, precum şi prin susţinerile formulate verbal în şedinţa publică din 18.06.2013, administratorul SC N1TV NĂSĂUD SRL-D a recunoscut faptul că nu a întreprins demersurile necesare în vederea intrării în legalitate, în sensul autorizării noului amplasament al studioului de către CNA, asumându-şi „în totalitate vina”.

De asemenea, în baza aceluiaşi raport prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că SC N1TV NĂSĂUD SRL-D a modificat structura serviciului de programe aprobat de CNA, modificare pentru care nu a solicitat în prealabil acordul Consiliului, în conformitate cu dispoziţiile art. 54 alin. (2) coroborate cu alin. (1) lit. e) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, potrivit raportului de monitorizare, nerespectarea structurii de programe aprobate de C.N.A. la data de 30.04.2013 constă în special prin diferenţa de peste 45% în plus la emisiunile de divertisment, precum şi diferenţa de aproximativ 20% în minus la programele de informare ; precum şi prin realizarea producţiei proprii doar în procent de 17,49%, faţă de 80% aprobată.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de a solicita Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor, fapt ce contravine prevederilor legale invocate.

Faţă de aceste aspecte, având în vedere că anterior radiodifuzorul a fost sancţionat cu somaţie pentru fapte şi încălcări similare, ţinând cond de criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute de art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi votat sancţionarea acestuia cu 20.000 lei.

Pentru aceste considerente, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. N1TV NĂSĂUD S.R.L.-D (licenţa audiovizuală nr. TV-C 585.2/15.03.2011 eliberată la data 17.07.2012 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 1778.1/30.04.2013) se sancţionează cu amendă de 20.000 lei pentru încălcarea prevederilor articolelor 58 alin. (1) şi 54 alin. (2) coroborat cu alin. (1) lit. e) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.