Decizia nr. 29 din 19.02.2015

03.03.2015


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. SUD MEDIA PRODUCTION S.R.L
 cu sediul în TÂRGU JIU, str. Alexandru Vlahuţă, bl. 1, sc. 1, Jud. Gorj CUI : 27655088

 pentru postul RADIO GOGO
 BUCUREȘTI, bd. Ficusului nr. 44A, Clădirea INAV, et. 4, sector 1

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 februarie 2015, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat cererea înregistrată sub nr. 274/09.01.2015 prin care s-a solicitat modificarea licenţei audiovizuale acordate S.C. SUD MEDIA PRODUCTION S.R.L. din judeţul Gorj pentru postul RADIO GOGO. Radiodifuzorului S.C. SUD MEDIA PRODUCTION S.R.L. deţine licenţa audiovizuală pentru postul RADIO GOGO (licenţa audiovizuală nr. R854.4/08.09.2009 elib. la 02.10.2013 şi decizia de autorizare –init. nr. 1786.0/13.09.2011, 1786.1/17.07.2012 elib. La 17.07.2012). În urma analizării documentației prezentate referitoare la solicitarea de modificare a licenţei, membrii Consiliului au constatat faptul că radiodifuzorul S.C. SUD MEDIA PRODUCTION S.R.L a încălcat prevederile art. 21 alin. (7) din Decizia nr. 277/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor legale invocate din Decizia nr. 277 din 6 iunie 2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori - art. 21 alin. (7) În cazul serviciilor de programe difuzate pe cale radioelectrică terestră, CNA va efectua modificările impuse în licenţa audiovizuală în maximum 30 de zile de la data înregistrării contractului de cesiune. Decizia de autorizare modificată va fi eliberată în termen de 30 de zile de la data depunerii la CNA a documentului de autorizare modificat corespunzător de către ANCOM, cesionarul având obligaţia de a-l depune la CNA în maximum 4 luni de la data eliberării licenţei audiovizuale modificate.

 În sedinţa publică din data 24.09.2013, Consiliul a aprobat cedarea licenţei audiovizuale nr. R854.4/08.09.2009 de la cedentul S.C. BRAND EMOTION S.R.L. BUCUREŞTI către cesionarul S.C. SUD MEDIA PRODUCTION S.R.L., licenţa audiovizuală modificată fiind eliberată la data de 02.10.2013.

 În şedinţă publică din data de 19.02.2015, membrii Consiliului au analizat cererea de modificare a licenţei, depusă de către S.C. SUD MEDIA PRODUCTION S.R.L., şi au constatat că radiodifuzorul a depus autorizaţia tehnică nr. T/R/003.03/2011 elib. la 07.05.2014, modificată corespunzător de ANCOM abia în data de 09.01.2015. Analizând situaţia prezentată de Biroul Licenţe Autorizări, Consiliul a constatat faptul că S.C. SUD MEDIA PRODUCTION S.R.L. nu a nerespectat termenul de 4 luni de zile, prevăzut în art. 21 alin. (7) teza finală din Decizia 277/2013, termen în care societatea avea obligaţia legală de a depune la C.N.A. documentul modificat corespunzător de ANCOM.
 Pentru aceste considerente, constantând încălcarea prevederilor art. 21 alin. (7) din Decizia nr. 277 din 6 iunie 2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori , cu modificările şi completările ulterioare, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.
 În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din acelaşi act normativ,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. SUD MEDIA PRODUCTION S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. R854.4/08.09.2009 elib. La 02.10.2013 şi decizia de autorizare –init. nr. 1786.0/13.09.2011, 1786.1/17.07.2012 elib. la 17.07.2012, pentru postul de „RADIO GOGO” din judeţul GORJ, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor art. 21 alin. (7) din Decizia nr. 277 din 06 iunie 2013, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat radiodifuzorul titular al licenţei audiovizuale pentru postul RADIO GOGO cu somaţie publică, întrucât nu a depus la Consiliu autorizaţia tehnică eliberată de ANCOM în termen de 4 luni de la data eliberării licenţei audiovizuale modificate, fapt ce contravine prevederilor art. 21 din Decizia 277/2013.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.