Decizia nr. 29 din 15.01.2009

15.01.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. DIPLOMATIC T.V. NETWORK S.R.L.,
cu sediul în Focşani, str. Unirea Principatelor nr. 93, jud. Vrancea

pentru localitatea Ploscuţeni, jud Vrancea.

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 ianuarie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind reţeaua de cablu din localitatea Ploscuţeni, jud Vrancea aparţinând S.C. DIPLOMATIC T.V. NETWORK S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. DIPLOMATIC T.V. NETWORK S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A1894.1/07.06.2007 pentru localitatea Ploscuţeni, jud Vrancea.

Analizând raportul întocmit de inspectorul teritorial al C.N.A., membrii Consiliului au constatat că S.C. DIPLOMATIC T.V. NETWORK S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) şi ale art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 181/2008.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare : “Distribuitorii de servicii au obligaţia de a notifica în prealabil Consiliului orice modificare în structura ofertei de servicii de programe retransmise”.

Conform prevederilor dispoziţiilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum au fost modificate prin O.U.G. nr. 181/2008 : „Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte.”

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 13.01.2009, în localitatea Ploscuţeni, jud. Vrancea, s-a constatat faptul că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. DIPLOMATIC T.V. NETWORK S.R.L. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii de programe aprobată, următoarele programe : Hallmark, Naţional Geographic, Cartoon Network, AXN Sci Fi, Trinitas TV, Animal Planet, Discovery Channel, Mynele TV.

Din analiza raportului de inspecţie mai rezultă faptul că programele ; TVR Internaţional, TVR Cultural, Canal Teleshop, Cosmos TV, Diplomatic TV Marasesti, Taraf TV, TV Flux şi TV România de Mâine, deşi înscrise în oferta de programe aprobată de Consiliu, nu erau retransmise în reţeaua de cablu.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. DIPLOMATIC T.V. NETWORK S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea Ploscuţeni, judeţul Vrancea în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. DIPLOMATIC T.V. NETWORK S.R.L. cu somaţie publică, întrucât în reţeaua de cablu din localitatea Ploscuţeni, judeţul Vrancea a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii de programe şi fără a avea acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât S.C. DIPLOMATIC T.V. NETWORK S.R.L. avea obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite toate programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România precum şi programul TV5.”