Decizia nr. 28 din 15.01.2013

15.01.2013


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. N1TV NĂSĂUD S.R.L.
Năsăud, Str. Tănase Tudoran nr. 4, jud. Bistriţa Năsăud

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 ianuarie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat sesizarea nr. 15628/07.11.2012, precum şi raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la programele difuzate de postul de televiziune N1 TV din Năsăud aparţinând S.C. N1TV NĂSĂUD S.R.L.

S.C. N1TV NĂSĂUD S.R.L. deţine licenţa audiovizuală TV-C nr. 585.2/05.03.2011 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 1778.0-2/07.06.2011.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. N1TV NĂSĂUD S.R.L. a încălcat prevederile 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora : « Difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală. »

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA la data de 08.11.2012, a rezultat că, deşi S.C. N1TV NASAUD SRL deţine licenţă audiovizuală cu acoperire regională şi decizie de autorizare audiovizuală pentru un studio situat în Năsăud, Str. Piaţa Unirii nr. 4, în realitate societatea emitea dintr-un alt studio, neautorizat de CNA, situat în Năsăud, Str. Crişan nr. 5.

Potrivit prevederilor legale specifice domeniului audiovizualului, în situaţia în care un furnizor de servicii decide să schimbe amplasamentul studioului din care emite, are obligaţia de a solicita la CNA autorizarea noului studio, urmând ca difuzarea serviciului de programe să se facă după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

Or, la data controlului efectuat de inspectorul audiovizual, societatea emitea dintr-un studio neautorizat de CNA, altul decât cel pentru care obţinuse decizia de autorizare la data de 07.06.2011.

De asemenea, s-a mai constatat că societatea N1TV Năsăud SRL nu a respectat nici prevederile art. 54 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) din Legea audiovizualului, potrivit cărora :

"(1) Licenţa audiovizuală analogică cuprinde :
e) formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor
2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e)."

Astfel, societatea nu respectă structura programelor, întrucât retransmite postul TV TRAVEL MIX, deşi în grila aprobată de CNA la data de 17.07.2012, aceasta nu cuprinde şi programe retransmise.

Potrivit prevederilor legale invocate, societatea avea obligaţia de a obţine de la CNA acordul în vederea modificării grilei de programe, modificare ce avea în vedere introducerea de programe retransmise.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din acelaşi act normativ,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. N1TV NĂSĂUD S.R.L. (licenţa audiovizuală TV-C nr. 585.2/05.03.2011 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 1778.0-2/07.06.2011 - pentru postul N1TV din Năsăud) se sancţionează cu somaţie publică cu termen de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor articolelor 58 alin. (1) şi 54 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 19.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul N1TV din Năsăud cu somaţie publică pentru încălcarea art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului, întrucât a schimbat amplasamentul studioului din care emite, fără a solicita la CNA autorizarea acestuia şi fără a obţine în prealabil decizia de autorizare audiovizuală.

De asemenea, nu a respectat nici art. 54 din Legea audiovizualului, deoarece a modificat structura serviciului de programe fără acordul Consiliului."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.