Decizia nr. 28 din 15.01.2009

15.01.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. CILERO IMPEX S.R.L.
cu sediul în Cluj-Napoca, Poieni, Sat Valea Drăganului nr.68, jud. Cluj

pentru localitatea Valea Drăganului, jud. Cluj

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 ianuarie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la reţeaua de cablu din localitatea Valea Drăganului, jud. Cluj, aparţinând S.C. CILERO IMPEX S.R.L

Distribuitorul de servicii CILERO IMPEX S.R.L deţine avizul de retransmisie nr. A 2278.1/12.09.2006 pentru localitatea Valea Drăganului, jud. Cluj.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii CILERO IMPEX S.R.L a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a obţine în prealabil acordul CNA, privind modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA, în data de 13 ianuarie 2009, în localitatea Valea Drăganului, judeţul Cluj, s-a constatat că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. CILERO IMPEX S.R.L erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, programele : PRO TV, ETNO TV, DISCOVERY CHANEL, KANAL D, VIASAT HISTORY, VIASAT EXPLORER, MINIMAX, ANIMAL PLANET, GOOD LIFE CHANNEL şi CREDO TV, iar programele BALKANICA MUSIC şi TV FLUX, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise.

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. CILERO IMPEX S.R.L şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea Valea Drăganului, jud. Cluj, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. CILERO IMPEX S.R.L cu somaţie publică, întrucât în reţeaua de cablu din localitatea Valea Drăganului, jud. Cluj, a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a obţine acordul CNA, privind modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii au obligaţia de a notifica în prealabil Consiliului orice modificare în structura ofertei de servicii de programe retransmise, cu cel puţin 15 zile înainte de efectuarea acestora.”