Decizia nr. 279 din 06.06.2013

06.06.2013


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.A.,
Bucureşti, B-dul Ficusului nr. 44A, Corp B, etaj 4, sector 1,
CUI 15081313

pentru postul RADIO ZU
Bucureşti, str. Maior Gheorghe Şonţu nr. 8, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 6 iunie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul prezentat de Direcţia Monitorizare cu privire la unele ediţii ale emisiunii „Morning Zu” difuzate de postul RADIO ZU în luna aprilie 2013.

Postul RADIO ZU din Bucureşti aparţine radiodifuzorului S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.A. (licenţa audiovizuală nr. R427.3/26.04.2004, decizia de autorizare nr. 1002.0/22.12.2005 şi de reautorizare nr. 1002.1/27.02.2009).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.A. a încălcat prevederile art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor invocate, comunicările comerciale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii : lit. a) să poată fi uşor identificate ca atare, comunicările audiovizuale cu conţinut comercial mascat fiind interzise.

În fapt, postul RADIO ZU difuzează în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 07.00-10.00, emisiunea „Morning Zu”, prezentată de domnii Mihai Morar şi Daniel Buzdugan.

Membrii Consiliului au constatat că în cadrul mai multor ediţii ale emisiunii „Morning Zu” a fost făcută publicitate mascată pentru unele produse, fapt ce contravine prevederilor legale menţionate.

Astfel, în zilele de 08 şi 09.04.2013 în emisiunea „Morning Zu”, pe parcursul a trei momente distincte, în jurul orelor 07.45, 09.20 şi 10.15, au fost difuzate farse, în conţinutul lor făcându-se referiri comerciale la cafeaua boabe Don Café. Farsa a constat în „aranjarea” unui dozator de cafea din zona Gării de Nord astfel ca, în loc de cafea, să cadă boabe de cafea, clienţii fiind îndemnaţi să reclame situaţia la un număr de telefon la care răspundeau prezentatorii emisiunii.

„M.Morar : ... şi ca să startăm săptămâna aşa cum se cuvine, în această dimineaţă, împreună cu domnul Buzdugan am pregătit o farsă (da’ să nu mai spuneţi la nimeni !) trecătorilor din Gara de Nord. Adică ce-şi doreşte omul dimineaţa cel mai mult şi cel mai mult, când ajunge cu trenul pi piron se dă jos în Gara de Nord, bă, să-şi ia o cafeluţă. Unde este farsa noastră o să vedeţi în câteva momente...”

În acest context, în cadrul farsei, prezentatorii emisiunii au menţionat de mai multe ori numele cafelei utilizate la aces dozator, respectiv Don Café, evidenţiindu-se faptul că la dozator se folosesc „boabe de cafea Don Café, nu prafuri, esenţe, pudră, cu tot felul de chintesenţe şi arome”.

„M. Morar (08.04.2013, ora 07:11) : Spuneţi-mi ce scrie pe aparat, vă rog frumos !
Călător din Gara de Nord : Don Café !
M. Morar : Don Café, da…
M. Morar : Ştiţi că aparatele noastre lucrează cu boabe de cafea nu cu praf, nu cu soluţie…
D. Buzdugan : Da, dar e o treabă naturală, adică, ne cerem scuze, dar trebuie să apreciaţi faptul că noi lucrăm cu boabe de cafea, nu lucrăm cu prafuri, cu esenţe…
D.Buzdugan : Noi am vrut să arătăm că Don Café lucrează cu boabe de cafea, nu cu esenţe, cu tot felul de chintesenţe şi arome.
M. Morar : … o să-ţi dea şi un premiu de la Don Café.
D.Buzdugan : Deci asta trebuie să spui tu, tuturor prietenilor tăi : că Don Café lucrează cu boabe de cafea măcinate, nu cu pudră.

Potrivit raportului de monitorizare, această farsă, cu acelaşi conţinut, a fost difuzată în zilele de 08.04.2013 (la orele 09.22 şi 10.16) şi în 09.04.2013 (la orele 07.50, 09.17 şi 10.14).

Astfel, potrivit concluziilor din raportul de monitorizare, farsa respectivă nu a putut fi percepută ca fiind publicitate, semnalul scurt, reprezentând transmiterea legăturii telefonice către prezentatorii emisiunii, era unul diferit faţă de cel care anunţă în mod obişnuit începerea calupului de publicitate la emisiunile de radio.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a făcut publicitate mascată pentru cafeaua de la dozatoarele Don Café, sens în care exemplificăm din raportul de monitorizare : „Ştiţi că aparatele noastre lucrează cu boabe de cafea nu cu praf, nu cu soluţie…trebuie să apreciaţi faptul că noi lucrăm cu boabe de cafea, nu lucrăm cu prafuri, cu esenţe ... Noi am vrut să arătăm că Don Café lucrează cu boabe de cafea, nu cu esenţe, cu tot felul de chintesenţe şi arome ... Deci asta trebuie să spui tu, tuturor prietenilor tăi : că Don Café lucrează cu boabe de cafea măcinate, nu cu pudră.”

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că în cadrul ediţiilor difuzate în zilele de 8 aprilie (ora 09.03), respectiv 11 aprilie 2013 (ora 09.23), a fost promovat rimelul de la firma Maybelline.

„Denise : ... mi-a luat o mascara genială de la Maybelline ... O mascara, un rimel genial …The Rocket Volume Express se numeşte ! Notează-ţi !
M.Morar : Nu cumva să vin mâine fără The Rocket Volume Express.
Denise : Este o mascara genială. ...În dimineaţa asta am nişte gene superbe, definite, alungite şi au un volum exploziv ...A propos, dacă mai vrea cineva să-şi ia The Rocket Volume Express se numeşte şi este de la Maybelline New York !
D.Buzdugan : Maybelline !...”

Aşa cum reiese din raportul de monitorizare, comentariile cu caracter publicitar, prin care era promovat rimelul de la firma Maybelline New York, au fost făcute în timpul emisiunii, înainte ca aceasta să fie întreruptă de difuzarea calupului publicitar, astfel încât nu a putut fi percepută ca fiind publicitate difuzată în condiţiile legii.

„M.Morar : Am intrat în ora în care dăm 500 de euro, acuma hai să luăm publicitate...
Denise : Mihai, stai că vreau să zic şi eu ceva ! Stai două secunde, te rog !
M.Morar : Daniel vrea să zică ceva, tu vrei să zici ceva, bă, dar eu când mai zic ceva ?
Denise : Haideţi, vă rog ! Vreau şi eu să-i mulţumesc din tot sufletul prietenei mele Andreea, care oricum voia să se laude la radio că mi-a luat o mascara genială de la Maybelline ... O mascara, un rimel genial …. The Rocket Volume Express se numeşte ! (…)”

În aceste condiţii, membrii Consiliului a constatat că radiodifuzorul a făcut publicitate mascată pentru rimelul de la Maybelline : „În dimineaţa asta am nişte gene superbe, definite, alungite şi au un volum exploziv. (...) A propos, dacă mai vrea cineva, să-şi ia The Rocket Volume Express se numeşte şi este de la Maybelline New York !”.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că în cadrul ediţiilor menţionate ale emisiunii „Morning ZU” au fost promovate unele produse, publicitate care nu a fost separată de restul programului, fapt ce contravine prevederilor din domeniul audiovizualului.

Or, una dintre condiţiile pe care furnizorul de servicii media trebuie să o respecte constă în obligaţia ca orice comunicare comnercială audiovizuală să poată fi uşor de identificat ca atare, legiuitorul interzicând difuzarea celor cu conţinut comercial mascat.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a difuzat o comunicare comercială audiovizuală cu conţinut mascat, fapt interzis de prevederile art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că difuzarea oricărei informaţii către publicul telespectator trebuie să se facă în mod obiectiv şi corect, cu respectarea principiilor ce trebuie să guverneze o comunicare comercială audiovizuală, fără transformarea acesteia într-una cu conţinut comercial mascat pentru o marcă, firmă sau un produs ori prestator de servicii.

Pentru toate aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.A. (licenţa audiovizuală nr. R427.3/26.04.2004, decizia de autorizare nr. 1002.0/22.12.2005 şi de reautorizare nr. 1002.1/27.02.2009) se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3 Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul RADIO ZU cu somaţie publică, întrucât în cadrul mai multor ediţii ale emisiunii „Morning ZU” din luna aprilie 2013 a fost difuzată publicitate mascată în favoarea unor produse, fapt interzis de prevederile art. 29 din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să poată fi uşor identificate ca atare, comunicările audiovizuale cu conţinut comercial mascat fiind interzise.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.