Decizia nr. 278 din 06.06.2013

06.06.2013


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. C.U.I. 4747298
BUCUREŞTI, B-dul Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Clădirea 20, etaj 8, sector 2,

postul de radio KISS FM
BUCUREŞTI, Splaiul Independenţei nr. 319, SEMA PARK, Riverview House, corp Est, etaj 7, sector 6

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 6 iunie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la ediţiile emisiunii „Cronica cârcotaşilor”, difuzate în zilele de 11 și 16 aprilie 2013, de postul KISS FM.

Postul de radio KISS FM aparţine radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R 022.5/28.01.1993 şi decizia de autorizare iniţială nr. 070.0/04.10.1994 şi reautorizare nr. 070.1/23.07.2009). Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, difuzarea în cadrul serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

Analizând raportul de monitorizare membrii Consiliului au constatat că ediţiile emisiunii „Cronica cârcotaşilor" difuzate în zilele de 11 și 16 aprilie 2013 au avut un conţinut nepotrivit în raport de ora de difuzare, fapt de natură a prejudicia dezvoltarea psihică, mentală şi morală a minorilor.

În fapt, postul de radio Kiss FM difuzează de luni până vineri, în intervalul orar 07.00-10.00, emisiunea „Cronica cârcotaşilor”.

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, pe parcursul emisiunilor sus menționate, s-au purtat dialoguri pe teme cu preponderenţă sexuală și având conținut licenţios.

Redăm din raportul de monitorizare :
• Emisiunea „Cronica cârcotaşilor” din data de 11.04.2013
La postul de radio Kiss FM, în cadrul matinalului „Cronica cârcotaşilor” moderat de Mihai Găinuşă, Dezbrăcatu şi Oana Paraschiv (07.00-10.00), se difuzează o rubrică de farse prin telefon cu numele „Tembelefonul lui Gaiţă” realizat de Viorel Gaiţă împreună cu Maria.

În data de 11 aprilie 2013 a fost difuzată farsa în care dl. Viorel Gaiţă (în rolul unui tânăr) a sunat la un Sex Shop, iar Maria (în rolul mamei tânărului), crezând ca acesta comandă o pizza prin telefon, intervine pentru a face si ea o precizare la comandă. Farsa a fost difuzată la orele 7 : 33, 8:36 şi 9:39.

V. Gaiţă sună la Sex Shop : Aş dori să fac şi eu o comandă. Vreau în primul rând foarte multă discreţie, ştiţi de ce ?, că locuiesc cu mama, puteţi să trimiteţi cumva coletul să nu...
Persoana de la Sex Shop : E prin poştă şi nu scrie nimica, Sex Shop sau ceva.
V. Gaiţă : Că nu vreau să intre mama la bănuieli... Ce se-ntâmplă, am şi eu o prietenă nouă, poate m-ajutaţi cu nişte sfaturi, şi mă rog, după ce am făcut dragoste cu ea, ea a zis mai în glumă, mai în serios, că o am cam mică şi jucăuşă, dar eu aş vrea să o am mare şi jucăuşă, şi am văzut că aveţi nişte...
Persoana de la Sex Shop : Pompe de vacuum.
V. Gaiţă : Aşa, cum se foloseşte ?
Persoana de la Sex Shop i-a explicat : „În special se bagă (-beep-) în cilindru, se pompează şi se ţine cât se suportă.
Dar nu rămâne blocată acolo ? - întreabă Gaiţă.
Persoana de la Sex Shop : Nu, nu are cum, pentru că are o supapă care dezumflă imediat. Se pompează, se lasă, iar se pompează, iar se lasă, două săptămâni da, două nu. Am avut clienţi care în şase luni de zile au avut rezultate 2 cm. Băiatul a muncit. (...).

• Emisiunea „Cronica cârcotaşilor” din data de 16.04.2013
În data de 16 aprilie 2013 a fost difuzată farsa în care Viorel Gaiţă, în rolul curierului Ţepeluş Cristian, a sunat la o unitate militară pentru unele detalii privind livrarea unor articole erotice de la Sex Shop-ul „Plăceri vinovate”. Farsa a fost difuzată la orele 7:34, 8:36 şi 9:37.
În momentul în care persoana de la unitatea militară, nedumerită, i-a cerut mai multe detalii referitoare la livrare, acesta afirmă : „Deci, e vorba de 20 de pompe stallion, pentru mărirea penisului, la 155 lei/bucata ; păpuşi Doctor Susie cu vibratii, la 220 lei/bucata, mărime naturală, cu păr blond, gură cu vibraţii şi pompă pentru ajutarea puterii de aspirare, 35 bucaţi - şi pe factură scrie că trebuie să le livrez la dumneavoastră.”
Pe parcursul farsei, dl. Viorel Gaiță a mai prezentat de două ori articolele erotice ce urmau a fi livrate unității militare.

Membrii Consiliului au constatat că farsele din cadrul ediţiilor emisiunii „Cronica cârcotaşilor” din zilele de 11 și 16 aprilie, transmise în intervalul orar 07.00 – 10.00, au fost difuzate cu încălcarea prevederilor referitoare la protecţia copiilor în cadrul serviciilor de programe.

Dispoziţiile legale referitoare la asigurarea protecţiei copiilor prevăd că transmiterea unor astfel de programe, care prin conţinutul lor pot afecta dezvoltarea mentală sau morală a minorilor, se poate face numai dacă prin alegerea intervalului orar de difuzare, aceştia nu au acces la audierea programelor respective.

Or, raportat la conţinutul emisiunilor exemplificat anterior, membrii Consiliului au constatat că acestea au fost difuzate cu încălcarea prevederilor referitoare la protecţia copiilor în cadrul serviciilor de programe, întrucât dialogurile pe teme cu tentă sexuală, având caracter licenţios, au fost de natură a prejudicia dezvoltarea psihică, mentală şi morală a minorilor.

Astfel, în scopul asigurării protecţiei copiilor legiuitorul a prevăzut că transmiterea unor astfel de programe, care prin conţinutul lor pot afecta dezvoltarea mentală sau morală a minorilor, se poate face numai dacă prin alegerea intervalului orar de difuzare, aceştia nu au acces la audierea programelor respective.

Faţă de toate aceste aspecte, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie.

Supusă la vot, propunerea de sancţionare cu somaţie a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. R 022.5/28.01.1993 şi decizia de autorizare iniţială nr. 070.0/04.10.1994 şi reautorizare nr. 070.1/23.07.2009 pentru postul de radio KISS FM, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3 : Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio KISS FM cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la protecţia copiilor, întrucât farsele difuzate în ediţiile emisiunii „Cronica cârcotaşilor” din 11 și 16 aprilie 2013, în intervalul orar 07.00 – 10.00, au avut un conţinut licenţios.

Potrivit Legii audiovizualului, difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, minorii nu pot auzi emisiunile respective ”.

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.