Decizia nr. 274 din 25.02.2010

25.02.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. RCS & RDS S.A.
cu sediul în BUCUREŞTI, str. Dr. Staicovici nr. 73-75 Clădirea Forum 2000, Building, faza I, et. 2, sector 5
C.U.I 5888716

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 25 februarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie în baza reclamaţiei nr. 840/21.01.2010 privind reţelele de telecomunicaţii din localităţile Arad, Piteşti, jud. Argeş, Constanţa, Galaţi-Brăila, Ploieşti, jud. Prahova, Satu Mare, Timişoara, jud. Timiş, Târgovişte, jud. Dâmboviţa şi Bucureşti aparţinând S.C. RCS & RDS S.A. Distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. deţine următoarele avize de retransmisie :

 • nr. A 0526.6/19.02.2009, Anexa din 21.01.2010 în localitatea Arad ;
 • nr. A 3833.10/02.02.2010, Anexa din 21.01.2010, în localitatea Piteşti, jud. Argeş :
 • nr. A 0525.4/03.09.2009, Anexa din 26.01.2010, în localitatea Constanţa ;
 • nr. A 6722.2/16.10.2008, Anexa din 28.01.2010, în localităţile Galaţi şi Brăila ;
 • nr. A 6720/04.12.2007, Anexa din 01.02.2010, în localitatea Ploieşti, jud. Prahova : ;
 • nr. A 5023.4/23.04.2009, Anexa din 12.02.2010, în localitatea Satu Mare :
 • nr. A 4464.3/11.11.2008, Anexa din 10.02.2010, în localitatea Timişoara, jud. Timiş :
 • nr. A 7125.1/09.02.2010, Anexa din 28.01.2010, în localitatea Târgovişte, jud. Dâmboviţa :
 • nr. A 0533.2/22.08.2005, Anexa din 02.02.2010, în localitatea Bucureşti ;

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că S.C. RCS & RDS S.A. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a obţine în prealabil acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia.

Conform dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controalelor efectuate de inspectorii C.N.A. în lunile ianuarie şi februarie 2010, în următoarele localităţi ce aparţin S.C. RCS & RDS S.A., s-au constatat următoarele :

 • în data de 27 ianuarie 2010, în localitatea Arad, se retransmiteau, în plus, faţă de oferta de servicii de programe aprobată de CNA, programele : TVE, TF2, TF24, FRANCE 3, BBC PRIME, ITALIA 1, BLOOMBERG, DEUTSCHE WELLE şi CANALE 5 ;
 • în data de 01 februarie 2010, în localitatea Piteşti, jud. Argeş, se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii de programe aprobată de CNA programele : CANALE 5, DEUTSCHE WELLE, BLOOMBERG, BBC PRIME, FRANCE 3,TF2, TF24 şi TVE ; - în data de 03 februarie 2010, în localitatea Constanţa, se retransmiteau, în plus, faţă de oferta de servicii de programe aprobată, programele : DEUTSCHE WELLE, BLOOMBERG, ITALIA 1, BBC PRIME, FRANCE 3, TF 2, TV 24, TVE şi CANALE 5 ;
 • în data de 04 februarie 2010, în localităţile Galaţi şi Brăila, se retransmiteau, în plus, faţă de oferta de servicii de programe aprobată, programele : VOX NEWS, DEUTSCHE WELLE, BLOOMBERG, ITALIA 1, CANALE 5, BBC ENTERTAINMENT, TF 2, TF 24, FRANCE 3, TV E şi CINEMAX INTERNAŢIONAL ;
 • în data de 22 februarie 2010, în localitatea Satu Mare, se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii de programe aprobată, programele : 1 MUSIC CHANNEL HU, DEUTSCHE WELLE, BLOOMBERG, RTL KLUB, VIASAT 3, ITALIA 1, CANALE 5, BBC PRIME, TF 2, TF 24, FRANCE 3 şi TVE ;
 • în data de 22 februarie 2010, în localitatea Timişoara, jud. Timiş, se retransmiteau, în plus, faţă de oferta de servicii de programe aprobată, programele : 1 MUSIC CHANNEL (HU), DEUTCHE WELLE, BLOOMBERG, ITALIA1, BBC PRIME, TF 3, TF 2, TF 24, TVE şi CANALE 5 ; - în data de 22 februarie 2010, în localitatea Târgovişte, jud. Dâmboviţa, se retransmiteau, în plus, faţă de oferta de servicii de programe aprobată, programele : TV ARTPRESS, MINISAT TV, FASHION TV şi EURONEWS ;
 • în data de 23.02.2010, în localitatea Ploieşti, jud. Prahova, se retransmiteau, în plus, faţă de oferta de servicii de programe aprobată, programele : 1 MUSIC CHANNEL.HU, DEUTSCHE WELLE, BLOOMBERG, ITALIA 1, CANALE 5, TF2, TF 24, FRANCE 3 şi TVE ;
 • în data de 24.02.2010, în localitatea Bucureşti, se retransmiteau, în plus, faţă de oferta de servicii de programe aprobată, programele : 1 MUSIC CHANNEL.HU, DEUTSCHE WELLE, BLOOMBERG, ITALIA 1, CANALE 5, TF2, TF 24, FRANCE 3, TVE şi BBC PRIME. De asemenea, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii a încălcat şi prevederile art. 23 alin. (2), (3) şi (5) din Decizia nr. 187/2006 privind codul de reglementare a conţinutului audiovizual. Potrivit dispoziţiilor art. 23 alin. (2), retransmisia de către distribuitorii de servicii a producţiilor audiovizuale din categoria celor prevăzute la art. 18 lit. f) este permisă numai cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (3) şi (5), în cazul retransmisiei de tip analogic, respectiv la alin. (4) şi (5), în cazul retransmisiei de tip digital.

La alin. (3) şi (5) se prevede :

- (3) Producţiile audiovizuale prevăzute la art. 18 lit. f) pot fi retransmise analogic numai în intervalul orar 1,00-5,00, codat şi în cadrul pachetelor opţionale ;
- (5) Producţiile audiovizuale prevăzute la art. 18 lit. f) vor fi însoţite permanent de semnul de avertizare reprezentând un cerc, iar în interiorul acestuia, numărul 18 de culoare albă, pe fond roşu ; se interzice retransmiterea producţiilor audiovizuale care prezintă imagini cu copii având un comportament explicit sexual.

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii a retransmis programul pentru adulţi Private Spice cu încălcarea condiţiilor prevăzute de art. 23 alin. (2) din Codul audiovizualului.

Potrivit acestor dispoziţii, acest gen de producţii audiovizuale, interzise copiilor sub 18 ani, pot fi retransmise analogic numai codat şi în cadrul pachetelor opţionale, în intervalul orar 1.00-5.00, însoţite permanent de semnul de avertizare corespunzător, respectiv un cerc având în interior numărul 18 de culoare albă, pe fond roşu.

Astfel, în localităţile Galaţi, Brăila, Timişoara şi Târgovişte, erau retransmise programe pentru adulţi, în pachetul de bază şi necodat, fapt ce permite recepţionarea lor de către toţi abonaţii reţelei de telecomunicaţii, nu numai de către cei ce au optat pentru acest gen de programe.

De exemplu, la data controlului, în localităţile Galaţi şi Brăila, pe canalul propriu cu denumirea „Digi Info”, ce aparţine RCS&RDS Bucureşti, se retransmitea analogic, în clar, nerestrictionat (la liber), în intervalul orar 00.10-04.30, programul pentru adulţi Private Spice. În afara acestui interval orar se retransmitea programul Digi Info.

La controlul efectuat în data de 22 februarie 2010, în localitatea Timişoara, se retransmitea analogic, în clar, nerestricţionat (la liber) în intervalul orar 01.00-05.00, programul pentru adulţi Private Spice, iar în afara acestui interval orar, pe acelaşi canal, se retransmitea programul DISCOVERY INVESTIGATION.

În ziua de 22 februarie 2010, în localitatea Târgovişte se retransmitea analogic, în clar, nerestricţionat (la liber), în intervalul orar 01.00-05.00, programul pentru adulţi Private Spice, iar în afara acestui interval orar se retransmitea o miră de culoare roşie.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a propus amendarea distribuitorului de servicii S.C. RCS & RDS S.A. cu suma de 10.000 lei. Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 162 alin. (1) şi (3) din Decizia nr. 187/2006 privind codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. având următoarele avize de retransmisie : nr. A 0526.6/19.02.2009, Anexa din 21.01.2010 în localitatea Arad, nr. A 3833.10/02.02.2010, Anexa din 21.01.2010, în localitatea Piteşti, jud. Argeş, nr. A 0525.4/03.09.2009, Anexa din 26.01.2010, în localitatea Constanţa, nr. A 6722.2/16.10.2008, Anexa din 28.01.2010, în localităţile Galaţi şi Brăila, nr. A 6720/04.12.2007, Anexa din 01.02.2010, în localitatea Ploieşti, jud. Prahova, nr. A 5023.4/23.04.2009, Anexa din 12.02.2010, în localitatea Satu Mare, nr. A 4464.3/11.11.2008, Anexa din 10.02.2010, în localitatea Timişoara, jud. Timiş, nr. A 7125.1/09.02.2010, Anexa din 28.01.2010, în localitatea Târgovişte, jud. Dâmboviţa, nr. A 0533.2/22.08.2005, Anexa din 02.02.2010, în localitatea Bucureşti, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 23 alin. (2), (3) şi (5) din Decizia nr. 187/2006 privind codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. RCS&RDS S.A. C.U.I 5888716
Str. Dr. Staicovici nr. 73-75
Clădirea Forum 2000, Building, faza I etaj 2, sector 5
BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 274/25.02.2010 privind amendarea cu 10.000 lei a distribuitorului de servicii S.C. RCS&RDS S.A. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţelele de telecomunicaţii din localităţile Arad, Piteşti, jud. Argeş, Constanţa, Galaţi, Brăila, Ploieşti, jud. Prahova, Satu Mare, Timişoara, jud. Timiş, Târgovişte, jud. Dâmboviţa şi Bucureşti, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. RCS&RDS S.A. cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât în reţelele de telecomunicaţii din localităţile Arad, Piteşti, Constanţa, Galaţi, Brăila, Ploieşti, Satu Mare, Timişoara, Târgovişte şi Bucureşti a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru faptul că în reţelele de telecomunicaţii din localităţile Galaţi, Brăila, Timişoara şi Târgovişte a retransmis programul pentru adulţi Private Spice, necodat, fapt ce contravine prevederilor art. 23 din Codul audiovizualului. Conform acestor dispoziţii, acest gen de producţii audiovizuale, interzise copiilor sub 18 ani, pot fi retransmise numai codat, în intervalul orar 1.00-5.00 şi în cadrul pachetelor opţionale.”