Decizia nr. 274 din 04.06.2013

04.06.2013


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 4 iunie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, reclamaţia înregistrată la CNA sub nr. 2363/25.02.2013, precum şi punctul de vedere formulat de Comitetul Etic al RAC prin adresa 156/19.04.2013, înregistrată la CNA sub nr. 2363PDVP/29.05.2013, cu privire la spotul publicitar „Always” difuzat în lunile februarie şi martie 2013 de posturile de televiziune. Antena 1, Antena 3, Kanal D, Naţional TV, Prima TV şi Pro TV

Potrivit raportului de monitorizare, spotul publicitar de promovare a produsului „Always”, a avut următorul conţinut :

„Voce off : Fiecare dintre noi este diferită în felul ei. Dar avem aceleaşi visuri. Visăm să salvăm vieţi, visăm să-i ajutăm pe alţii, sau visăm să ajungem artişti renumiţi. Însă ce şanse am avea la toate acestea fără educaţie ?
Sara : Sunt Sara din LaLa Band, iar visul meu s-a împlinit pentru că am avut parte de o educaţie bună.
Voce off : Însă în România, până la 40% dintre tinerii de 15 ani au dificultăţi la citire.
Ajută-ne să susţinem educaţia tinerilor din România, alături de Always.
Sara : Află mai multe pe pagina de facebook „Noi, fetele”.

Imaginile prezintă adolescenţi care studiază visând la profesiile pe care le doresc.

Sincronizat cu vocea, pe imagine este scris textul : Până la 40% dintre tinerii de 15 ani au dificultăţi la citire*.”

Nota la subsol la care face trimitere asteriscul, scrisă cu caractere de culoare albă, este ilizibilă din cauza contrastului scăzut şi a timpului scurt de expunere (aproximativ 3 secunde).

În urma vizionării şi analizării spotului publicitar, membrii Consiliului au constatat că acesta a fost difuzat cu încălcarea prevederilor art. 93 şi 94 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :
Art. 93 : Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale.
Art. 94 : În scopul unei informări corecte, orice informaţie sau avertizare conţinută într-o comunicare comercială audiovizuală se difuzează astfel încât aceasta să fie clar percepută de public, în special prin asigurarea următoarelor măsuri :
a) să fie prezentată static, lizibil şi pe o durată suficientă, în cazul informaţiei difuzate sub formă de videotext ; dimensiunea caracterelor trebuie să fie de minimum 17 puncte în format SD, definiţie standard, respectiv 32 în format HD, înaltă definiţie ;
b) să fie redată la viteză normală de citire.

În ceea ce priveşte încălcarea prevederilor art. 93 din Codul audiovizualului, membrii Consiliului au constatat că în spot se afirmă că „în România până la 40% dintre tinerii de 15 ani au dificultăţi la citire”, fără ca în susţinerea acestei afirmaţii să fie prezentat vreun element de natură să ateste că informaţia prezentată este veridică sau că este bazată pe date certe sau studii care să confirme ipoteza enunţată în conţinutul spotului publicitar. Consiliul consideră că prezentarea în aceste condiţii a informaţiei respective a fost de natură să prejudicieze dreptul publicului la informare obiectivă, or, în conformitate cu prevederile art. 93 din Codul audiovizualului, comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, informarea corectă a acestuia.

În acest sens, prin punctul de vedere exprimat, Comitetul Etic al RAC a stabilit că sintagma „dificultăţi la citire” din afirmaţia „în România până la 40% dintre tinerii de 15 ani au dificultăţi la citire” încalcă prevederile articolului 5.1. din Codul de Practică în Publicitate, întrucât, în urma analizei datelor prezentate pentru substanţierea afirmaţiei, Comitetul Etic al RAC a constatat că sintagma „dificultăţi la citire” nu se regăseşte în datele prezentate, iar orice conexiune între clasele de evaluare şi această sintagmă aparţine anunţătorului.

De altfel, şi reprezentatul firmei „Always”, care a fost prezent la şedinţă, a recunoscut că din constatările studiului, pe care şi-au fundamentat mesajul transmis în spotul publicitar, potrivit căruia „în România până la 40% dintre tinerii de 15 ani au dificultăţi la citire”, nu rezultă o astfel de concluzie, studiul referindu-se la faptul că tinerii din ţara noastră ar avea dificultăţi în înţelegerea textului citit.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că spotul analizat a fost difuzat şi cu încălcarea prevederilor art. 94 din Codul audiovizualului, întrucât textul notei de subsol era ilizibil, fiind scris cu caractere de culoare albă, cu un contrast scăzut şi cu o durată de expunere foarte scurtă, aproximativ 3 secunde.

În aceste condiţii, publicul nu a putut percepe în ce măsură nota din subsolul spotului cuprindea fie explicaţii referitoare la afirmaţia din spot potrivit căreia „Până la 40% dintre tinerii de 15 ani au dificultăţi la citire*”, fie dacă aceasta se referea la proiectul derulat cu privire la susţinerea educaţiei tinerilor (Ajută-ne să susţinem educaţia tinerilor din România, alături de Always./Sara : Află mai multe pe pagina de facebook „Noi, fetele”).

Având în vedere aceste aspecte, Consiliul a constatat că, astfel cum a fost difuzat, spotul publicitar nu a asigurat o informare corectă a telespectatorilor, fapt ce contravine prevederilor legale potrivit cărora orice informaţie sau avertizare conţinută într-o comunicare comercială audiovizuală se difuzează astfel încât aceasta să fie clar percepută de public, prin respectarea condiţiilor expres prevăzute la art. 94 din Codul audiovizualului.

Consiliul consideră că numai respectarea prevederilor legale invocate poate asigura o informare corectă şi completă a publicului telespectator.

Pentru aceste considerente, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului dispune intrarea în legalitate în privinţa spotului publicitar “Always”, în sensul ca, în viitor, acesta să fie difuzat cu respectarea prevederilor referitoare la publicitate din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.