Decizia nr. 272 din 25.02.2010

25.02.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. COZA MEDIA S.R.L.,
pentru postul MARAMUREŞ TV

S.C. COZA MEDIA S.R.L.
Str. Forestierului nr. 213
BAIA SPRIE Jud. Maramureş

pentru postul MARAMUREŞ TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 25 februarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea structurii serviciului de programe, difuzat de postul MARAMUREŞ TV din Baia Sprie.

Postul de televiziune MARAMUREŞ TV din Baia Sprie aparţine radiodifuzorului S.C. COZA MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 380.2/22.05.2006, decizia de autorizare nr. 1200.0/04.01.2007 pentru localitatea Baia Sprie, judeţul Maramureş).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. COZA MEDIA S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi lit. e).

Alin. (1) lit. e) al art. 54 dispune că licenţa audiovizuală analogică sau digitală cuprinde formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor.

În fapt, în urma monitorizării emisiunilor difuzate de postul MARAMUREŞ TV, în perioada 08- 14 februarie 2010, s-a constatat că structura programelor difuzate, în mod real, nu corespunde cu structura programelor aprobate de CNA la data de 02.02.2010.

Astfel, faţă de structura de programe aprobată de CNA la data de 02.02.2010, postul MARAMUREŞ TV a difuzat, în mod real, în perioada monitorizată, 08-14 februarie 2010, următoarea structură de programe :

Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni
B.4.1. Programe de informare, procent : Aprobat : 10 % Real : 60,32 %
B.4.2. Programe educative, culturale, religioase, procent : Aprobat : 30 % Real : 11,9 %
B.4.3. Filme, procent : Aprobat : 5 % Real : 1,9 %
B.4.4. Programe de divertisment : Aprobat : 55 % Real : 25,88 %

Din situaţia prezentată mai sus, rezultă că structura emisiunilor informative, difuzate în perioada 8-14.02.2010, a reprezentat un procent de 60,32%, faţă de 10% aprobat de Consiliu. Acest lucru s-a datorat numărului mare de reportaje şi interviuri difuzate, dar şi faptului că se difuzează 180 de minute pe zi de dezbateri în direct, în studio.

Interviurile şi reportajele difuzate sunt produse de postul Maramureş TV. Emisiunile de dezbatere sunt : „E pericoloso sporgersi” - difuzată de luni până vineri de la ora 19.00, cu o durată de 120 de minute, care tratează teme sociale, economice şi politice - şi emisiunea „Politica la zi” - difuzată zilnic, de luni până vineri de la ora 22.00, cu o duratp de 60 de minute şi care tratează subiecte politice.

Totodată, s-a semnalat că programele educative, culturale şi religioase au avut o pondere de 11,9%, faţă de 30% aprobat, iar durata programelor de divertisment a fost de 25,88% faţă de 55%, aprobat. Din categoria emisiunilor educativ-cultural-religioase se pot menţiona următoarele emisiuni : „Cultura şi incultura”, „Dansul notelor” şi slujba religioasă de duminică. Emisiunile de divertisment sunt axate, aproape în totalitate, pe muzică populară : „Etnomania”, „Poarta spre Maramureş”, „De pe plaiuri transilvane” şi „Pui de moroşan”, dar se transmite şi o emisiune pentru copii „Lumea copiilor”. De asemenea, în fiecare sâmbătă de la ora 9.00 la 10.99 se difuzează o emisiune în limba maghiară.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că S.C. COZA MEDIA S.R.L. nu a respectat dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a solicita Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor.

Pentru aceste considerente, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. COZA MEDIA S.R.L. pentru postul de televiziune MARAMUREŞ TV din Baia Sprie şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul MARAMUREŞ TV din Baia Sprie cu somaţie publică, întrucât a modificat structura programelor fără a avea acordul Consiliului, fapt ce contravine art. 54 din Legea audiovizualului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.