Decizia nr. 27 din 18.01.2011

18.01.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. TELEVIVA S.R.L.,
pentru localitatea Grinţieş, judeţul Neamţ

S.C. TELEVIVA S.R.L.
Com. Farcaşa Jud. Neamţ

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 ianuarie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 14421/04.11.2010, cu privire la reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Grinţieş, judeţul Neamţ, aparţinând S.C. TELEVIVA S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. TELEVIVA S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 1265.2/03.12.2009, Anexa din 03.12.2009 pentru localitatea Grinţieş, judeţul Neamţ.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. TELEVIVA S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar două programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

Oferta de servicii de programe pentru care distribuitorul S.C. TELEVIVA S.R.L. a obţinut aprobarea Consiliului cuprinde 24 de programe.

În urma controlului efectuat de inspectorul C.N.A., în data de 22.11.2010, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Grinţieş, judeţul Neamţ, aparţinând S.C. TELEVIVA S.R.L., s-a constatat că erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu la data de 03.12.2009, următoarele 8 programe : DOKU KLUB, ETNO TV, SPORT KLUB, VACANŢA TV, ANTENA1, ANTENA 3, SPERANŢA TV şi PRO TV.

Programele TVR INTERNAŢIONAL şi ACTUAL TV NEAMŢ, deşi înscrise în oferta de programe aprobată, la data controlului nu erau retransmise în localitatea Grinţieş, judeţul Neamţ.

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. TELEVIVA S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Grinţieş, judeţul Neamţ, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. TELEVIVA S.R.L. cu somaţie publică, întrucât a modificat structura ofertei de programe aprobată pentru localitatea Grinţieş, judeţul Neamţ, fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului."