Decizia nr. 264 din 23.02.2010

23.02.2010


envoyer l'article par mail title=

privind modificarea Deciziei nr. 256/16.02.2010 privind amendarea cu suma de 10.000 lei a S.C. CANAL 7 S.R.L.

cu sediul în Baia Mare, Bd. Republicii nr. 16, jud. Maramureş,
CUI 2944129

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 februarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de S.C. CANAL 7 S.R.L., înregistrată la C.N.A. sub nr. 2238/18.02.2010, cu privire la solicitarea reanalizării Deciziei CNA nr. 256 din 16.02.2010 prin care societatea a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În urma reanalizării motivelor de fapt şi de drept care au stat la baza emiterii Deciziei contestate, precum şi a argumentelor expuse în contestaţia formulată, membrii Consiliului au decis modificarea Deciziei nr. 256/16.02.2010, în sensul înlocuirii sancţiunii amenzii cu somaţie publică.

În situaţia în care S.C. CANAL 7 S.R.L. nu va respecta prevederile legale, cuantumul amenzii aplicate va fi superior celui din decizia contestată.

Faţă de aceste aspecte, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului emite următoarea

DECIZIE :

Art. 1 - Decizia nr. 256/16.02.2010, privind sancţionarea cu amendă în cuantum de 10.000 lei a S.C. CANAL 7 S.R.L., se modifică în sensul că, pentru fapta reţinută prin decizie, sancţiunea amenzii se înlocuieşte cu sancţiunea prevăzută la alin. (3) al art. 90 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare - somaţie publică.