Decizia nr. 263 din 23.02.2010

23.02.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. REALITATEA MEDIA S.A.,
cu sediul în BUCUREŞTI, Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp A4, etaj 2, camera 28, sector 1 C.U.I. 14080700

pentru postul de televiziune REALITATEA TV
Piaţa Presei Libere, corp A1 şi Nod A1-A2, corp C2, mezanin BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 februarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza reclamaţiei înregistrate sub nr. 2275/18.02.2010 cu privire la modul în care postul REALITATEA TV a respectat normele audiovizuale privind informarea corectă a publicului.

Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 263.2/03.05.2004, decizia de autorizare nr. 704.0-3/20.07.2004).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 78 lit. a) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

Art. 78
În cadrul emisiunilor cu caracter informativ, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli :
a) rigoare şi acurateţe în redactarea şi prezentarea ştirilor ;

În fapt, postul Realitatea TV a difuzat, în data de 16.02.2010, între orele 16.00-17.59, emisiunea de dezbatere Deschide lumea, moderată de doamna Laura Chiriac.

Principalele subiecte dezbătute au fost legate de creşterea cheltuielilor de întreţinere şi diminuarea veniturilor salariale, apropierea Congresului PSD, salariile din sectorul public.

De la ora 17.17, subiectul supus dezbaterii a fost modul în care s-au plătit salariile bugetarilor pentru luna ianaurie a.c. Titlul afişat : CÂT S-A LUAT DIN SALARII.

Participanţi la dezbaterea acestui subiect au fost : Lavinia Şandru (PIN), Gabriel Berca (PNL), Marius Necula (PD-L) şi jurnalistul Marius Niţu. Prin telefon, în legătură cu diminuarea veniturilor salariale, şi-au exprimat punctele de vedere secretarul de stat la Ministerul Muncii, Valentin Mocanu şi Raul Popa, director al Direcţiei de învăţământ a Sectorului 4.

În discuţie au fost aduse, de asemenea, salariile plătite din bugetul de stat pentru şefii unor instituţii bancare la care statul este acţionar.

La ora 17.44, Laura Chiriac a spus : Ne-ntoarcem după o foarte scurtă pauză cu salariul unui comisar de la Comisia Naţională de Valori Mobiliare. Peste patru mii de euro !

Pe ecran a fost afişat, la un moment dat, salariul Preşedintelui EXIMBANK, Ionuţ Costea, un salariu de peste 20 000 de euro, discuţiile desfăşurându-se astfel cum este redat în continuare, conform raportului de monitorizare :

Marius Niţu : Domnul Costea nu era acolo dacă nu era rudă cu domnul Geoană şi cu „dragă Mihaela”. Dar, în doilea rând, s-a trecut şi-n extrema cealaltă. Cum vine domnul Boc şi zice să aibă un preşedinte de bancă 1.000 de euro ? Adică, omul ăla semnează contracte de milioane de euro şi-l plăteşti c-o mie de euro ? Poate-şi încălzeşte-n pauză tocana de cartofi.
Laura Chiriac : Se poate duce în Franţa să ia salariul minim. E 1065 de euro salariul minim în Franţa........
Marius Niţu : O mie de euro un bancher ?
Marius Necula : Nu spun 1000 de euro. Eu nu spun de 1000 de euro.
Marius Niţu : Cam cât ar trebui să aibe un bancher, aşa, după opinia dv ?
Marius Necula : Nu ştiu. Dacă este bancher la o bancă de stat, mai puţin decât un bancher de la o bancă privată. Dar aş vrea să revin la un principiu.
Marius Niţu : Un consilier de credite la o bancă privată –al zecelea om dintr-o sucursală- are vreo 2000-2500 de euro. Păi, şi atunci cum să aibă - zice domnul Boc- să aibă un bancher de stat 1000 de euro ?
Marius Necula : Nu ştiu, e vorba de principiu. Dar aş vrea să revin la principiu. (...) Cât timp sunt în poziţii care depind de stat sau de poziţii de monopol de stat, trebuie să se racordeze la cât poate statul să plătească.
Marius Niţu : Sunt de acord cu dv., dar, uitaţi, sunt două extreme aici : una, 20.000 de euro şi una, 1.000 de euro. Deci, mi se părea foarte firesc să zică 7.000 de euro.
.........

Analizând din perspectiva obiectului sesizării, informaţiile puse la dispoziţia publicului în cadrul discuţiei cu acest subiect, membrii Consiliului au constatat că acestea au acreditat ideea că domnul Boc i-ar fi cerut domnului Ionuţ Costea să-şi reducă salariul la 1000 de euro, fapt care nu corespunde realităţii.

Având în vedere că, potrivit legii, răspunderea pentru conţinutul programului revine radiodifuzorului, precum şi faptul că, deşi purtătorul de cuvânt al Guvernului solicitase telefonic, conform sesizării, ca publicul să fie informat în mod corect, radiodifuzorul nu a înţeles să facă menţiunea că dl Boc nu a spus că domnul Costea trebuie să aibă un salariu de 1000 de euro, ci că acesta să-l reducă, atât cât crede de cuviinţă, dând exemplul domnului Ionuţ Popescu.

Pasivitatea moderatorului şi a radiodifuzorului constând în omisiunea prezentării variantei corecte a informaţiei, au condus publicul către o concluzie eronată cu privire la afirmaţia Primului Ministru, neconformă cu realitatea, informaţia pusă la dispoziţia sa nefiind prezentată riguros şi cu acurateţe, fapt ce contravine dispoziţiilor Codului audiovizualului.

Având în vedere cele arătate mai sus, membrii Consiliului au propus şi votat sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 5.000 lei. Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi dispoziţiilor art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. TV 263.2/03.05.2004, decizia de autorizare nr. 704.0-3/20.07.2004, pentru postul de televiziune REALITATEA TV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor 78 lit. a) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. REALITATEA MEDIA S.A.,
cu sediul în BUCUREŞTI, Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp A4, etaj 2, camera 28, sector 1 C.U.I. 14080700

pentru postul de televiziune REALITATEA TV
Piaţa Presei Libere, corp A1 şi Nod A1-A2, corp C2, mezanin BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 263/23.02.2010 privind amendarea cu 5.000 lei a radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune REALITATEA TV cu amendă în cuantum de 5000 lei, întrucât, în cadrul emisiunii „Deschide lumea” din 16 februarie 2010, a difuzat o dezbatere în jurul unei informaţii eronate, fapt de natură să conducă la percepţia greşită de către public a subiectului prezentat.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.