Decizia nr. 262 din 29.03.2011

29.03.2011


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 29 martie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării înregistrate sub nr. 3285/07.03.2011, cu privire la difuzarea pe posturile de televiziune a unui spot publicitar de promovare a produsului KOBER ZERTIFIKAT PLUS, în două variante : o variantă mai lungă şi una mai scurtă.

Potrivit raportului de monitorizare, în prezent se difuzează numai varianta scurtă a spotului, care are următorul conţinut :

« Spotul începe cu momentul analizelor din laborator şi textul din off : Un test simplu ne arată cum Zertifikat Plus superlavabilă cu dispersie by Hydrol de la Bayer Material Science, distruge 99,99% microbii din casă în primele 24 de ore. Kober Zertifikat Plus. Spotul se încheie cu imaginea unui produs Kober Zertifikat Plus şi cu textul pe ecran : Efect antimicrobian, testat în laboratoarele din Germania şi Japonia, conţine ioni de argint. »

Posturile de televiziune care au difuzat această variantă a spotului sunt : REALITATEA TV - 21.03.2011, ora 07:27 ; PRIMATV - 21.03.2011, ora 09:05 ; KANAL D - 21.03.2011, ora 09.01 ; OTV - 21.03.2011, ora 22:50 ; ANTENA 2 - 19.03.2011, ora 16:42 ; 21.03.2011, ora 13:41 ; TARAF TV - 21.03.2011, ora 17:20.

De asemenea, alte posturi care au transmis acest spot sunt : DISCOVERY CHANNEL, ETNOTV, NATIONAL GEOGRAPHIC, ROMANTICA, AXN, UNIVERSAL CHANNEL, B1 TV.

După vizionarea variantei scurte a spotului, membrii Consiliului au constatat că aceasta încalcă prevederile art. 93 şi pe cele ale art. 104 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual cu raportare la dispoziţiile art. 5 lit. a) din Legea nr. 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă.

Potrivit prevederilor din Codul audiovizualului invocate :

- art. 93 - Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale.
- art. 104 - Sunt interzise publicitatea şi teleshoppingul în care se utilizează practici comerciale înşelătoare sau practici comerciale agresive.

Conform art. 5 din Legea nr. 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă, pentru a determina dacă publicitatea este înşelătoare trebuie să se ia în considerare toate aspectele acesteia, în special orice informaţie conţinută de aceasta cu privire la :
a) caracteristicile bunurilor sau serviciilor, cum sunt : disponibilitatea, natura, modul de execuţie, compoziţia, metoda şi data fabricaţiei bunurilor ori a prestării serviciilor, dacă acestea corespund scopului lor, destinaţia, cantitatea, parametrii tehnico-funcţionali, originea geografică sau comercială, rezultatele aşteptate ca urmare a utilizării lor ori rezultatele şi caracteristicile esenţiale ale testelor sau ale controalelor efectuate asupra bunurilor ori a serviciilor".

Membrii Consiliului au analizat conţinutul spotului, precum şi adresa nr. 3824/18.03.2011 emisă de Consiliul Român pentru Publicitate (RAC) şi au constatat că varianta scurtă a spotului constituie o formă de publicitate înşelătoare, în accepţiunea Legii nr. 158/2008.

Astfel, potrivit art. 3 lit. b) din această lege, publicitatea înşelătoare este publicitatea care, în orice mod, inclusiv prin modul de prezentare, induce sau poate induce în eroare persoanele cărora i se adresează ori care iau contact cu aceasta şi care, din cauza caracterului înşelător, poate afecta comportamentul economic al acestora sau care, din acest motiv, prejudiciază ori poate prejudicia un concurent.

Pornind de la această definiţie dată de legiuitor publicităţii înşelătoare, la art. 5 lit. a) se precizează care anume informaţii sunt de natură să determine caracterul înşelător al publicităţii, fiind avute în vedere caracteristicile bunurilor sau serviciilor, cu referire expresă la rezultatele aşteptate ca urmare a utilizării lor ori rezultatele şi caracteristicile esenţiale ale testelor sau ale controalelor efectuate asupra bunurilor în discuţie.

În spot, afirmaţia : « Un test simplu ne arată cum Zertifikat Plus superlavabilă cu dispersie by Hydrol de la Bayer Material Science, distruge 99,99% microbii din casă în primele 24 de ore » nu poate fi susţinută, întrucât, aşa cum rezultă din argumentaţia Consiliului Român pentru Publicitate, « efectul biocid a fost probat numai pentru Staphilococcus aureus şi Escherichia coli », pe cale de consecinţă nu pentru orice microbi s-ar afla într-o locuinţă, aşa cum rezultă fără echivoc din conţinutul spotului.

Consiliul apreciază că mesajul spotului este unul cu caracter înşelător pentru publicul telespectator care nu deţine alte informaţii decât cele ce rezultă din spot şi care nu sunt veridice, situaţie care este de natură să inducă în eroare consumatorii cu privire la condiţiile de achiziţionare a produsului promovat.

O astfel de publicitate poate prejudicia comportamentul şi interesele economice ale acestora, întrucât caracteristicile produsului nu sunt prezentate în mod corect.

Pentru aceste considerente, ţinând cont de dispoziţiile art. 14 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă şi cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, Consiliul Naţional al Audiovizualului dispune intrarea de îndată în legalitate în privinţa spotului publicitar de promovare a produsului KOBER ZERTIFIKAT PLUS derulat pe posturile de televiziune, în sensul ca acesta să fie difuzat cu respectarea regulilor privind informarea corectă şi completă a publicului, astfel încât interesele economice ale acestuia să nu fie afectate.