Decizia nr. 261 din 15.04.2008

15.04.2008


envoyer l'article par mail title=

privind sancţionarea S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL

cu obligaţia de a difuza, în ziua de 16 aprilie 2008,
timp de 3 ore, între orele 18.00 şi 21.00,
numai textul deciziei de sancţionare emise de C.N.A.

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL,
Bd. Hristo Botev nr. 23, sector 3 Bucureşti

pentru postul OTV
Bd. Magheru nr. 28-30 et. 6, sector 1, Bucureşti

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 aprilie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare în baza reclamaţiilor înregistrate la CNA cu nr. 4375/08.04.2008 şi 4674/12.04.2008, privind emisiunea “Dan Diaconescu Direct”, difuzată de postul de televiziune OTV, în perioada 10 februarie – 11 aprilie 2008.

Postul OTV aparţine radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr.620.0/01.04.2004).

Analizând conţinutul ediţiilor emisiunii « Dan Diaconescu Direct » difuzate în perioada 10 februarie – 11 aprilie 2008, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 9 alin. (1), art. 10, art. 11, art. 36 alin. (1) şi art. 42 alin. (1-4) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului, prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului.

Conform prevederilor din Codul audiovizualului :

 • art. 9 alin. (1) : “Este interzisă difuzarea de emisiuni al căror scop principal este exploatarea aspectului fizic al copilului sau expunerea acestuia în ipostaze nepotrivite vârstei.”
 • art. 10 : “Interviurile şi declaraţiile copilului trebuie luate şi difuzate cu responsabilitate şi discernământ, astfel încât acesta să nu fie chestionat pentru a-i fi smulse păreri referitoare la probleme intime de familie sau pentru a-i fi cerute opinii în chestiuni care depăşesc puterea lui de judecată.” ;
 • art.11 : “Radiodifuzorii au obligaţia de a lua toate măsurile astfel încât copilul implicat, în orice mod, în emisiuni de radio sau de televiziune să nu fie expus nici unui risc fizic, psihic ori moral care ar putea decurge din realizarea respectivelor emisiuni.”
 • art. 36 alin. (1) : „Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului şi a corespondenţei sale.”
 • art. 42 :
 • alin. (1) : „Orice persoană are dreptul la propria imagine.”
 • alin. (2) : „În cazul în care în emisiunile audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale sau imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de radiodifuzor, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars.”
 • alin. (3) : Realizatorii emisiunilor au obligaţia să respecte dreptul persoanei la propria imagine şi să pună în vedere interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin ; stăruinţa moderatorului trebuie să fie convingătoare, astfel încât să ajute publicul să-şi formeze o opinie corectă.
 • alin. (4) : “Realizatorii emisiunilor au obligaţia să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă împotriva altor persoane.”

În fapt, în perioada 10 februarie – 4 aprilie 2008, radiodifuzorul a difuzat mai multe ediţii ale emisiunii “Dan Diaconescu Direct”, ediţii ce au avut ca subiect viaţa privată şi de familie a compozitorului Horia Moculescu.

Emisiunile au fost difuzate, cu următoarele titluri :

 • ediţia din 10 februarie 2008 : “SERIALUL „FAMILIA MOCULESCU” EPISODUL 5”, “FATA COMPOZITORULUI MOCULESCU ŞI-A BĂTUT MAMA”, “NIDIA, FIICA LUI MOCULESCU : „MAMA ÎL BATE PE TATA !”, „SOŢUL MEU HORIA MOCULESCU VROIA SĂ MĂ OMOARE !”.
 • ediţia din 22 februarie 2008 : “SERIALUL „FAMILIA MOCULESCU” EPISODUL 6”, „SOŢIA LUI MOCULESCU ARE UN NOU AMANT ŞI A BĂTUT-O PE FATA EI, NIDIA”.
 • ediţia din 29 martie 2008 : “MARIANA MOCULESCU ATACATĂ AZI-NOAPTE CU CUŢITUL DE COMPOZITORUL HORIA MOCULESCU”, “MARIANA MOCULESCU TĂIATĂ AZI-NOAPTE CU CUŢITUL DE COMPOZITORUL HORIA MOCULESCU”.
 • ediţia din 30 martie 2008 : “DE GROAZĂ”, întrebarea pentru votting : “Vrea compozitorul Horia Moculescu să o ucidă pe Mariana ?”, “MARIANA MOCULESCU TĂIATĂ CU CUŢITUL DE HORIA MOCULESCU”.
 • ediţia din 04 aprilie 2008 a reluat o parte din emisiunea difuzată în 29.03.2008, după care, a fost difuzată în direct, şi a avut următoarele titluri : “FIUL LUI HORIA MOCULESCU A MURIT IN CONDIŢII MISTERIOASE” şi “FIUL VITREG AL MARIANEI A CAZUT DE LA ETAJUL 5 AL BLOCULUI UNDE LOCUIA”. Pe ecran a fost afişată întrebarea pentru votting : “Credeţi că s-a sinucis Ion Horia Moculescu ?”.

Prin modul de desfăşurare a acestor ediţii ale emisiunii „Dan Diaconescu Direct”, radiodifuzorul a adus atingere demnităţii şi dreptului la imagine ale domnului Horia Moculescu, întrucât i-a fost expusă viaţa privată şi de familie. Mai mult, radiodifuzorul nu a respectat dreptul acestuia de a-şi exprima punctul de vedere cu privire la subiectul dezbătut şi nici nu a fost invitat în emisiunile difuzate al căror subiect l-a constituit viaţa sa privată.

Vizionând înregistrările emisiunilor enumerate mai sus, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a difuzat, în mod repetat, cu o insistenţă nejustificată de vreun interes public, programe audiovizuale în care a fost prezentată viaţa privată a d-lui Horia Moculescu, căruia i-au fost adresate acuzaţii de natură morală şi penală de către soţia sa, d-na Mariana Moculescu.

Astfel, în ediţia emisiunii din 29 martie 2008, Mariana Moculescu a adus o serie de acuzaţii şi injurii la adresa soţului său, Horia Moculescu. Exemplificăm următorul dialog din raportul de monitorizare care reflectă cele afirmate :

Mariana Moculescu : “Mi-a spus că vrea să mă omoare. Mi-a spus că vrea să mor, să mă vadă moartă. Pur şi simplu îmi este frică să mai stau în casa aceea. Nu este pentru prima oară când îmi fac lucrul ăsta. Nu este pentru prima oară când sare cu pumnii si cu picioarele.”

Mariana Moculescu : “Este un om de nimic acest Horia Moculescu. Este o puşlama. Este un golan, de fapt. Este un ordinar. Este o bestie de om. Este de o răutate inimaginabilă. Este un criminal.”

Mariana Moculescu : “Ce rău ţi-am făcut eu ţie, Moculescu că fosta ta nevastă se culca cu Adrian Daminescu si făceau tot felul de lucruri scabroase în faţa copilului, în fata copilului acela cu disabilităţi, fiul vostru.”

Mariana Moculescu : “Se vede clar ca tu eşti un agresor, că eşti un batăus, te-ai înhăitat acum cu Marian Niculescu si vreţi să mă omorâţi, vreţi să-mi luaţi casa, vreţi să-mi faceţi cât mai mult rău.”

Membrii Consiliului au apreciat că emisiunile au avut ca scop principal denigrarea d-lui Horia Moculescu şi ştirbirea imaginii sale publice, deoarece pe parcursul acestor ediţii, atât soţia sa, d-na Mariana Moculescu, invitată în studio, cât şi alţi invitaţi i-au adus acuzaţii şi injurii, cu accente vulgare.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că moderatorul emisiunii, dl. Dan Diaconescu, nu i-a pus în vedere invitatei sale să probeze afirmaţiile acuzatoare făcute la adresa soţului său şi nu a intervenit atunci când aceasta i-a adus injurii şi a folosit un limbaj vulgar.

Prin conduita adoptată, moderatorul a încurajat desfăşurarea emisiunilor în afara cadrului legal. În virtutea îndatoririlor legale ce-i reveneau, moderatorul avea obligaţia legală de a le pune în vedere invitaţilor să probeze afirmaţiile acuzatoare la adresa d-lui Horia Moculescu şi să indice probele care le susţin.

În calitate de garant al interesului public, CNA consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a informa telespectatorii în mod corect cu privire la faptele şi evenimentele prezentate într-un program audovizual, obligaţie pe care radiodifuzorul nu a respectat-o, transformând practic emisiunea în acuzaţii nedovedite la adresa unei persoane care nu a fost prezentă pentru a se putea apăra şi căreia nu i-a fost solicitat punctul de vedere cu privire la acuzaţiile formulate la adresa lui, având în vedere faptul că acest subiect era de notorietate şi a mai făcut obiectul unor dezbateri anterioare.

Membrii Consiliului apreciază că, prin titlurile afişate pe ecran, radiodifuzorul a adus acuzaţii şi a influenţat opinia publicului cu privire la starea de fapt existentă, precum şi la imaginea d-lui Horia Moculescu, situaţie în care era necesară respectarea de către radiodifuzor a principiului „audiatur et altera pars”, principiu reglementat de normele din domeniul audiovizualului.

Membrii Consiliului au constatat că în aceste emisiuni, radiodifuzorul a încălcat, în mod repetat, prevederile privind dreptul la imagine, la demnitate şi la respectarea vieţii private şi de familie a d-lui Horia Moculescu, ca drepturi fundamentale ale omului. Constituţia României instituie libertatea de exprimare, ca unul dintre drepturile fundamentale ale unei societăţi democratice şi ca o condiţie de bază a progresului şi dezvoltării fiecarui individ, constituind una dintre garanţiile esenţiale ale tuturor celorlalte drepturi şi libertăţi.

De altfel, extinderea libertăţii de exprimare se află în corelaţie directă cu alte drepturi fundamentale ale omului, printre care un rol special îl ocupă dreptul persoanei la onoare, demnitate şi reputaţie profesională, drepturi pe care radiodifuzorul le-a încălcat cu prisosinţă în ediţiile emisiunii menţionate mai sus.

Respectarea demnităţii şi a dreptului la propria imagine sunt condiţii esenţiale în desfăşurarea unui program audiovizual, dată fiind importanţa şi impactul major pe care îl are televiziunea asupra publicului telespectator.

Tocmai de aceea, moderatorul emisiunilor trebuia să aibă un rol activ, astfel încât, prin atitudinea şi conduita manifestate, să nu permită desfăşurarea emisiunii cu încălcarea normelor legale din domeniul audiovizualului.

Membrii Consiliului consideră că moderatorul nu a avut o atitudine fermă nici atunci când doi dintre invitaţii emisiunii, prezenţi în studio, au folosit reciproc un limbaj injurios, vulgar şi violent, situaţie în care moderatorul avea obligaţia de a nu permite astfel de manifestări şi de a adopta o atitudine din care să reiasă că dezaprobă în mod evident şi încearcă să stopeze asemenea gesturi.

Exemplificăm din raportul de monitorizare :

Marian Niculescu (intrând în studio) : “Eşti o ordinară şi o curvă si o vagaboandă.”
Diaconescu : “Vă rog, domnul Marian, nu vă jigniţi ! Pentru asta aţi vrut s-o omorâţi.”
Mariana Moculescu : “Uite ce mi-a făcut !” (Mariana întinde mâna şi îi arată lui Diaconescu rănile de pe mână. Marian Niculescu o scuipă.)
Diaconescu : “Vă rog, vă rog, vă rog ! Va rog, opriţi !” (Mariana aruncă cu un pahar cu apă spre Marian Niculescu)
Marian Niculescu : “Nu îţi e ruşine, curvo !” Diaconescu : “Chemaţi paza !”
Mariana Moculescu : “Eşti un nenorocit, eşti un nenorocit. Criminalule ! Mi-ai luat banii ! Ai lăsat oamenii fără casă. Nemernicule ce eşti !”
Diaconescu :” Nu vă jigniţi !”
Mariana Moculescu : “Am să-ţi fac plângere la poliţie !”
Marian Niculescu : “Fă, te scuip în gură, curvo !”
Mariana Moculescu : “Măi dobitocule ! Măi, nenorocitule ! Măi prostule, dobitocule ce eşti ! Sifiliticule ce eşti !”
Marian Niculescu : “Te scuip în gură iar. Nu iti e ruşine, asa, puţin ! Curvă şi vagaboandă !”
Mariana Moculescu : “Tu, care mi-ai intrat in casă, nenorocitule şi mi-ai mâncat mâncarea mea, măi prostule !”
Marian Niculescu :”Eu nu aveam ce sa mănâc !”
Mariana Moculescu : “Da, măi sărăntocule ce eşti ! Da, măi hoţ ordinar ce eşti ! Care ai luat casele oamenilor, prostule !”
Diaconescu : “Nu vă mai jigniţi !”
Diaconescu : “Vă reamintesc, conform Legilor audiovizualului, întâi vă opresc microfoanele, pe urmă difuzăm publicitate şi, pe urmă, suspendăm emisiunea dacă continuaţi cu acest limbaj. Hai sa vorbim frumos, daca se poate !”
Diaconescu : “Zece secunde de publicitate, conform Legii audiovizualului. Se jignesc intr-una invitaţii.”.

Membrii Consiliului consideră că măsurile adoptate de radiodifuzor pentru încercarea de a stopa astfel de scene au fost minime, tardive şi lipsite de efect, ceea ce a condus la difuzarea emisiunii în afara cadrului legal.

Consiliul a constatat de asemenea că, în ediţiile din 29 martie şi din 04 aprilie 2008, au fost încălcate normele Codului audiovizualului privind protecţia minorilor deoarece, în cadrul acestor emisiuni au fost difuzate convorbiri telefonice directe cu fiica minoră a soţilor Moculescu, ce a fost chestionată atât de moderator, cât şi de invitaţii acestuia, cu privire la relaţia dintre părinţii săi, precum şi cu privire la viaţa sa personală.

Modalitatea în care realizatorul emisiunii, dl. Dan Diaconescu a înţeles să abordeze un astfel de subiect a fost de natură s-o expună pe fiica compozitorului Horia Moculescu unor riscuri psihice şi morale, deoarece aceasta fiind încă minoră a fost pusă în situaţia de a-şi exprima opinia în legătură cu probleme delicate ale familiei sale.

Redăm din raportul de monitorizare :

Diaconescu : “Ne puteţi spune ce s-a întâmplat aseară, azi-noapte, în casă, acolo ?”
Nidia : “Da.”
Diaconescu :” Vă rog ! Mama ne spune ca tatăl dumneavoastră v-a dat afară din casă, timp în care a batut-o pe mama cu cuţitul, a tăiat-o.”
Nidia : “Nu m-a dat afară. A izbucnit un scandal, deci a izbucnit un scandal pe tema căruia nu aş vrea să se afle de ce a izbucnit acest scandal. Şi au inceput să se certe, mama a revenit la aceleaşi subiecte, tata s-a supărat îngrozitor, au inceput să urle amândoi, unul la altul.”
Mariana Moculescu : “Draga mea, tu nu ai văzut nimic, mămico, pe tine te-a dat Moculescu afară. Nu ai văzut nimic, puiule ! Tu nu trebuie ca să te bagi în toate lucrurile astea, mămico !”
Diaconescu : “Credeţi că şi le-a autoprovocat mama cu unghia ?
(adresându-se Nidiei, referindu-se la rănile de pe mâna Marianei Moculescu)”
Nidia :”Rămâne la adresa voastră să vă gândiţi ! Nu vreau să acuz pe nimeni.”
Marian Niculescu :” Nidia, la obiect, te rog frumos ! Nidia, la obiect. Ai fost bătută de mama ta, sau n-ai fost bătută ? Că plec de aici dacă nu spui !“
Nidia :” M-a bătut. M-a bătut.”
Marian Niculescu : “De câte ori te-a bătut ?”
Nidia : “De multe ori.”
Marian Niculescu : “Şi, cel mai rău, când te-a bătut ? Te rog să spui că, dacă nu, plec !”
Nidia : “Când eram în clasa întâi, pentru că tata mi-a adus nişte lucruri şi s-a enervat foarte rău şi m-a bătut rău de tot.”

În emisiunea din 04 aprilie 2008, între invitaţii emisiunii şi d-ra Nidia Mihaela Moculescu, care a intervenit prin telefon, a avut loc următorul dialog :

Nidia : “Tatăl meu m-a rugat să vă transmit că dacă se mai continuă această emisiune, cu tot respectul vă dă în judecată.”
Dan Diaconescu : “Dar de ce doamnă, de ce ?”
Mariana Moculescu : “Domnişoară.”
Nidia : “Domnişoară, nu doamnă.”
Dan Diaconescu : “Domnişoară. De ce ?”
Nidia : “Pentru că nu i se pare corect ca nicio televiziune să vorbească despre aşa ceva, la dv. să se vorbească despre moartea fratelui meu.”
Dan Diaconescu : “Bun, de acord cu dv, dar dânsul a dat în ultimele trei zile în ziare interviuri pe această temă ?”
Nidia : “A apărut la vreun televizor ?”
Metin Cerchez : “Dar de ce n-a dat ziarele în judecată ?”
Nidia : “Tot timpul a fost atacat de acele ziare. El a dat un răspuns, nu ?”
Metin Cerchez : “Şi de ce nu dă în judecată ziarele ? Că noi practic...sunt trei, aicea vorbim : accident, sinucidere sau ce o fi altceva. Ce vă deranjează ?”
Nidia : “Păi, haideţi să vă spun ceva..eu...”
Mircea Ion Stoian : “Păi de ce nu ne spune direct tatăl d-voastră ? De ce tot timpul tatăl d-voastră foloseşte intermediari ?”
Nidia : “Pentru că nu se murdăreşte el, pentru că el...Credeţi-mă că vă spun, dacă îţi moare fiul şi subiectul acesta devine publicitate, vă convine ? Eu nu cred d-le !”
Metin Cerchez : “Păi de ce nu este lângă copilul mort, atunci ?”
Nidia :”Ce-aţi spus ?”
Metin Cerchez : “Păi de ce este la Craiova atunci ? De ce este la Craiova ? Dv. fiind mamă şi vă pierdeţi un copil...”
Nidia : “Domnule, să vă povestesc ceva că văd că vă luaţi de tatăl meu !”
Metin Cerchez : “Domnişoară dragă, hai că până acuma, acuma mi-am ieşit eu aşa puţin...din naturalul meu.”
Nidia : “De-aia îmi spuneţi d-voastră că sunteţi un pic nervos, că suferiţi dv. ?”
Metin Cerchez : “Da, sufăr şi eu, am disabilităţi.”
Nidia : “Aaa, sper să nu vă aruncaţi de la etaj, că văd că dv. cam asta vreţi să sugeraţi.”

Membrii Consiliului apreciază că agresivitatea acestor discuţii a fost de natură a afecta psihicul acestei minore supusă tirului de întrebări atât din partea moderatorului cât şi din partea invitaţilor emisiunii, fără ca radiodifuzorul să ia toate măsurile necesare pentru ca aceasta să nu fie expusă niciunui risc psihic sau moral.

Aceleaşi norme, referitoare la protecţia drepturilor copilului, au fost încălcate în ziua de 11.04.2008, când emisiunea „Dan Diaconescu Direct” transmisă începând cu ora 19.30, sub titlul : „DRAMĂ DIN DRAGOSTE : SE LUPTĂ CU SOŢIA PENTRU CUSTODIA COPILULUI”, de postul de televiziune OTV, s-a difuzat cu încălcarea prevederilor art, 9, art.10 şi art. 11 din Codul audiovizualului. Emisiunea a avut ca subiect neînţelegerile dintre părinţii unui băieţel de 6 ani cu privire la custodia acestuia.

În prima parte a emisiunii a fost invitat tatăl copilului care a vorbit despre „lupta” dintre el şi mama acestuia pentru obţinerea custodiei. Ulterior, în studio a fost adus şi copilul acestei familii, Codruţ, care, în pofida vârstei de 6 ani şi jumătate, a folosit un limbaj neadecvat vârstei lui, a adus acuzaţii atât mamei sale cât şi tatălui său şi şi-a exprimat opiniile cu privire la subiectul în discuţie.

Lipsit de discernământ, copilul a răspuns la unele întrebări adresate atât de tatăl său, cât şi de moderator, cu privire la caracterul mamei sale despre care a afirmat că „E foarte rea şi mă bătea cu nuiaua”, „... e foarte oribilă...”, „... e foarte rea, Doamne fereşte, ce rea e. Nu mai pot să suport. N-o suport pe mama. N-o suport”, „... Da, e imposibilă de rea...”, cât şi despre capacitatea mentală a tatălui său despre care afirmat că „e nebun”, „... nu mai gândeşte prea bine... nu gândeşti deloc bine...”, „... eşti dus cu capul...”. Afişând un comportament agitat, copilul a gesticulat şi a vorbit cu glas tare, pe tot parcursul emisiunii, comportament ce indică trauma la care a fost supus de către părinţii săi, precum şi stresul generat de atmosfera tensionată a discuţiilor purtate în studio.

Faţă de modul în care s-a desfăşurat ediţia emisiunii „Dan Diaconescu Direct” din 11.04.2008, Consiliul a constatat că obligaţiile instituite de legiuitor în sarcina radiodifuzorilor cu privire la protecţia copiilor au fost grav încălcate şi că dl. Dan Diaconescu nu a ţinut cont de nivelul de discernământ al copilului prezent în emisiune şi nici de fragilitatea psihicului lui.

Astfel, membrii Consiliului au apreciat că difuzarea unei emisiuni în care copilul este expus, în direct, pentru rezolvarea unor probleme familiale este de natură a-i afecta creşterea şi educaţia, ţinând cont de nevoia de protecţie psihică şi morală a acestuia, precum şi de necesitatea integrării lui armonioase în viaţa socială.

Faţă de toate aceste constatări, care demostrează faptul că aceste ediţii ale emisiunii „Dan Diaconescu Direct” au fost difuzate cu încălcarea gravă a dreptului la imagine şi la demnitate precum şi a principiului interesului superior al copilului, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţiunea prevăzută de art. 95 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, constând în obligarea radiodifuzorului de a difuza, în ziua de 16 aprilie 2008, timp de 3 ore, între orele 18.00-21.00, numai textul deciziei de sancţionare emise de C.N.A.

Sancţiunea a fost emisă cu respectarea condiţiei prevăzute de art. 95 alin. (2) lit. b) din Legea audiovizualului, condiţie potrivit căreia sancţiunea putea fi aplicată numai gradual, după aplicarea de cel puţin două ori a sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. a) a art. 95, respectiv obligarea radiodifuzorului de a difuza timp de 10 minute textul deciziei de sancţionare emise de C.N.A.

Astfel, membrii Consiliului au ţinut cont de faptul că radiodifuzorul a fost sancţionat anterior, prin Deciziile nr. 86/06.02.2007, nr. 495/05.06.2007, nr. 612/14.08.2007, nr. 780/25.09.2007 şi nr. 957/07.11.2007, cu sancţiunea prevăzută de art. 95 alin. (1) lit. a), respectiv difuzarea timp de 10 minute, numai a textului deciziei de sancţionare emise de C.N.A., precum şi prin decizia nr. 858/09.10.2007

privind sancţionarea cu obligaţia de a difuza, în ziua de 11 octombrie 2007, timp de 3 ore, între orele 18.00 şi 21.00 numai a textului deciziei de sancţionare emise de C.N.A., sancţiuni care au fost aplicate după ce societatea primise numeroase somaţii şi amenzi pentru încălcarea repetată a normelor din domeniul audiovizualului.

În conformitate cu dispoziţiile alin. (2) al art. 95ˆ2 din Legea audiovizualului, o eventuală contestaţie nu suspendă de drept sancţiunea.

Constatând că au fost îndeplinite condiţiile legale prevăzute de dispoziţiile art. 15 din Legea audiovizualului,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C OCRAM TELEVIZIUNE SRL, având licenţa audiovizuală S-TV nr. 78/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004 pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu obligaţia de a difuza, în ziua de 16 aprilie 2008, timp de 3 ore, sonor şi vizual, în intervalul orar 18.00-21.00, numai textul deciziei de sancţionare emise de C.N.A. pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 9 alin. (1), art. 10, art. 11, art. 36 alin. (1) şi art. 42 alin. (1-4) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu dispoziţiile art. 95 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a difuza, în ziua de 16 aprilie 2008, timp de 3 ore, sonor şi vizual, în intervalul orar 18.00-21.00, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune OTV cu obligaţia de a difuza, în ziua de 16 aprilie 2008, timp de 3 ore, în intervalul orar 18.00-21.00, următorul text :

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a difuzat, în mod repetat, cu o insistenţă nejustificată de vreun interes public, programe audiovizuale în care au fost prezentate atât viaţa privată a d-lui Horia Moculescu, căruia i-au fost adresate acuzaţii de natură morală şi penală de către soţia sa, d-na Mariana Moculescu, cât şi diferite probleme familiale în care au fost implicaţi şi minori.

Astfel, pe parcursul mai multor ediţii ale emisiunii “Dan Diaconescu Direct”, difuzate în intervalul 10 februarie - 4 aprilie 2008, au fost prezentate subiecte privind viaţa privată şi de familie a domnului Horia Moculescu la adresa căruia au fost formulate acuzaţii grave, de natură morală şi penală, ce nu au fost dovedite, prejudiciindu-i prin aceasta dreptul la propria imagine şi demnitate. Potrivit normelor audiovizuale, astfel de subiecte privind viaţa privată şi de familie ale unei persoane pot fi supuse dezbaterii numai cu acordul acesteia, acord care în cauză nu a existat.

Atitudinea formală, manifestată de dl. Dan Diaconescu în solicitarea dovezilor care să susţină acuzaţiile formulate de invitaţi a condus la prejudicierea gravă a demnităţii şi imaginii domnului Horia Moculescu, la adresa căruia au fost aduse acuzaţiile.

Mai mult, moderatorul emisiunii, care nu şi-a respectat obligaţiile ce-i revin conform normelor audiovizale, a dat dovadă de o lipsă de atitudine şi a permis invitaţilor să utilizeze un limbaj vulgar şi injurios şi să aducă acuzaţii fără ca acestea să fie probate.

Membrii Consiliului au constatat că în aceste emisiuni, radiodifuzorul a încălcat, în mod repetat, prevederile privind dreptul la imagine, la demnitate şi la respectarea vieţii private şi de familie ale d-lui Horia Moculescu, ca drepturi fundamentale ale omului.

În egală măsură, titlurile sub care au fost difuzate emisiunile, au fost de natură a acuza persoana despre care s-a discutat, situaţie în care postul de televiziune OTV, care are responsabilitatea conţinutului informaţiilor pe care le difuzează, era obligat să solicite un punct de vedere al respectivei persoane cu privire la faptele ce i se imputau.

A fost încălcat prin aceasta principiul “audiatur et altera pars”, care impune ca atunci când se aduc acuzaţii unor persoane să fie prezentat şi punctul de vedere al acestora. Au fost astfel afectate atât imaginea cât şi demnitatea d-lui Horia Moculescu, precum şi posibilitatea publicului de a-şi forma liber o opinie.

În emisiunile din 29 martie şi din 04 aprilie 2008, a intrat în legătură telefonică directă fiica domnului Horia Moculescu care a fost chestionată atât de moderator, cât şi de invitaţii acestuia, cu privire la relaţia dintre părinţii săi, precum şi cu privire la viaţa sa personală.

Modalitatea în care realizatorul emisiunii, dl. Dan Diaconescu, a înţeles să abordeze un astfel de subiect a fost de natură s-o expună pe aceasta unor riscuri psihice şi morale, deoarece, fiind încă minoră, a fost pusă în situaţia de a-şi exprima opinia în legătură cu probleme delicate ale familiei sale.

Membrii Consiliului au constatat, de asemenea, că în ziua de 11 aprilie 2008, postul de televiziune OTV a difuzat emisiunea “Dan Diaconescu Direct” în cadrul căreia a fost prezentată disputa dintre părinţii unui minor cu privire la custodia acestuia.

Emisiunea a fost transformată într-o scenă de confruntare între tatăl prezent în studio şi mama contactată telefonic, în prezenţa băieţelului, în vârstă de 6 ani, aflat permanent în studio şi implicat direct în această dispută.

Postul de televiziune OTV a transmis această ediţie a emisiunii “Dan Diaconescu Direct” cu încălcarea gravă a principiului interesului superior al copilului, căruia nu i-a fost protejată imaginea publică şi viaţa de familie, fiind expus prin luarea unor declaraţii care au depăşit discernământul copilului şi care au fost de natură să adâncească trauma legată de problema familială dramatică în care a fost implicat.

Astfel, membrii Consiliului au apreciat că difuzarea unei emisiuni în care copilul este expus, în direct, pentru rezolvarea unor probleme familiale este de natură a-i afecta creşterea şi educaţia.

Răspunzând la unele întrebări, copilul a fost obligat, în esenţă, să îşi defăimeze proprii părinţi, fiind folosit ca un « instrument de manipulare » de către cei prezenţi în studio.

Prezenta decizie, privind obligaţia postului OTV de a difuza, timp de 3 ore, numai textul stabilit de CNA, a fost aplicată ca urmare a unor încălcări grave, repetate ale legislaţiei cu privire la demnitatea umană şi protecţia copilului.

Astfel, pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale privind protecţia copiilor în cadrul programelor audiovizuale, Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV, în data de 05 iulie 2007, cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru difuzarea unei ediţii a emisiunii « Dan Diaconescu Direct », sub titlul : „ Mama elevei de 16 ani care a rămas însărcinată cu fratele ei se destăinuie".

În cadrul emisiunii, a fost difuzat un reportaj în care minora a fost interogată în legătură cu relaţiile sexuale pe care le-a întreţinut cu fratele său, cu care s-a presupus că este însărcinată.

Două luni mai târziu, pe 25 septembrie 2007, Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu obligaţia de a difuza, timp de 10 minute, numai textul deciziei de sancţionare emise de C.N.A., pentru difuzarea unei emisiuni în care a fost prezentată disputa dintre mama şi bunicii unei minore de 12 ani cu privire la custodia acesteia. În prezenţa fetiţei, realizatorul emisiunii, dl. Dan Diaconescu a vorbit chiar despre posibilitatea sinuciderii acesteia, în cazul în care aceasta nu va rămâne cu bunicii.

Ulterior, la data de 09.10.2007, postul de televiziune OTV a fost sancţionat cu obligaţia de a difuza, timp de 3 ore, numai textul deciziei de sancţionare, întrucât a prezentat cazul unei familii în care mama a părăsit domiciul, în studio fiind prezenţi soţul acesteia şi copilul în vârstă de 6 ani.

Dezbaterea s-a axat pe denigrarea mamei copilului, despre care s-a vorbit în mod tendenţios, pe alocuri cu accente vulgare.

În concluzie, Consiliul Naţional al Audiovizualului apreciază ca deosebit de grav faptul că, deşi a fost sancţionat în mod repetat pentru încălcarea prevederilor legale din domeniu, radiodifuzorul a continuat să difuzeze emisiuni în care demnitatea umană a fost afectată şi în care copii minori au fost expuşi într-un mod nejustificat de vreun interes public în legătură cu probleme dramatice din viaţa lor familială, fapt de natură să afecteze dezvoltarea lor psihică, mentală şi morală”.