Decizia nr. 26 din 15.01.2013

15.01.2013


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei S.C. TERRA SAT SEVERIN S.R.L.
Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr. 1, jud. Mehedinţi
CUI RO 17020150

pentru RADIOTELEVIZIUNEA SEVERIN

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 ianuarie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza sesizării nr. 16850/26.11.2012, cu privire la emisiunea „Eu cu cine votez ?” difuzată în data de 13.11.2012 de către RADIOTELEVIZIUNEA SEVERIN.

Postul RADIOTELEVIZIUNEA SEVERIN aparţine S.C. TERRA SAT SEVERIN S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 021.6/09.07.2003, decizia de autorizare nr. 551.0/20.11.2003 şi de reautorizare nr. 551.1-3/04.10.2005 eliberată la data de 11.11.2010).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. TERRA SAT SEVERIN S.R.L. a încălcat prevederile articolelor 34 alin. (1) şi 40 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :
- art. 34 (1) : Orice persoană are dreptul la propria imagine.
- art. 40 (3) : Moderatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.

În emisiunea „Eu cu cine votez ?”, difuzată în data de 13 noiembrie 2012, de la ora 21.00, s-a discutat despre o acţiune efectuată de organele de poliţie aparţinând Inspectoratului Judeţean de Poliţie Mehedinţi, la un depozit în care se afla echipament medical donat Spitalului Judeţean de statul danez.

Donaţia ar fi fost făcută prin intermediul unei fundaţii din Turnu Severin, despre care invitatul emisiunii, dl. Ion Mîţu, fost prefect al judeţului Mehedinţi, a afirmat că-i aparţine.

Nemulţumit de acţiunea de control, invitatul emisiunii a afirmat că şeful Inspectoratului Judeţean de Poliţie Mehedinţi, dl. Constantin Ştefan Ponea, se supune dispoziţiilor date de preşedintele Consiliului Judeţean Mehedinţi, inducând publicului ideea că acţiunile poliţiei au loc doar la comanda acestuia. Deşi potrivit prevederilor art. 40 alin. (3) din Codul audiovizualui, obligaţia moderatorului era aceea de a nu permite invitaţilor să folosească un limbaj injurios, totuşi acesta nu a avut o atitudine fermă, în sensul stopării utilizării unui astfel de limbaj.

Adoptând o atitudine lipsită de fermitate şi tolerând folosirea unui limbaj jignitor, moderatorul a ignorat şi dispoziţiile art. 34 alin. (1) din Codul audiovizualului, potrivit cărora orice persoană are dreptul la propria imagine.

Pe parcursul emisiunii, moderatorul a permis invitatului să formuleze acuzaţii lipsite de suport factual la adresa şefului Inspectoratului Judeţean de Poliţie Mehedinţi, dar şi a poliţiei judeţene, în general, fapt de natură să prejudicieze imaginea acestora.

Faţă de aspectele constatate, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a sancţiunii referitoare la gravitatea şi efectele faptei şi având în vedere că radiodifuzorul a mai fost sancţionat anterior pentru încălcarea aceloraşi dispoziţii legale, membrii Consiliului au propus sancţionarea acestuia cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 144 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. TERRA SAT SEVERIN S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. TV-C 021.6/09.07.2003, al deciziei de autorizare nr. 551.0/20.11.2003 şi reautorizare nr. 551.1-3/04.10.2005 pentru postul RADIOTELEVIZIUNEA SEVERIN, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor articolelor 34 alin. (1) şi 40 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. TERRA SAT SEVERIN S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul RADIOTELEVIZIUNEA SEVERIN cu amendă de 5.000 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 34 şi 40 din Codul audiovizualului, întrucât, în emisiunea „Eu cu cine votez”, difuzată în 13 noiembrie 2012, invitatul emisiunii a folosit un limbaj injurios şi a formulat acuzaţii lipsite de suport factual la adresa reprezentanţilor Inspectoratului Judeţean de Poliţie Mehedinţi şi a conducerii acestuia, fără ca moderatorul să intervină ferm, fapt de natură să afecteze imaginea acestora.

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.