Decizia nr. 257 din 23.02.2010

23.02.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 60.000 lei a S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A.,
B-dul Timişoara nr. 26Z, Clădirea Anchor Plaza, birou 6A01, corp A, etaj 6, sector 6, BUCUREŞTI, C.U.I. 18684823

pentru postul de televiziune KANAL D

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 februarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, cu privire la modul în care a fost respectată durata orară de difuzare a publicităţii în cadrul serviciilor de programe, în perioadele 1–15 decembrie 2009 şi 25 – 31 ianuarie 2010, de către postul KANAL D.

Postul de televiziune KANAL D aparţine radiodifuzorului S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 150/30.05.2006 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 1239.0/30.01.2007).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul KANAL D în perioada 1–15 decembrie 2009, în intervalul orar 18.00-23.00, s-a constatat că durata publicităţii difuzate în cadrul unei ore date a fost, după cum urmează :

01 - 15.12.2009 Interval orar / Durata orara a publicitatatii [sec]
Data18.00-19.0019.00-20.0020.00-21.0021.00-22.0022.00-23.00
01.12.2009 872 886 917 910 755
02.12.2009 892 878 880 882 823
03.12.2009 854 838 875 913 840
04.12.2009 858 874 875 898 837
05.12.2009 829 872 879 871 880
06.12.2009 868 879 889 876 798
07.12.2009 884 869 881 876 726
08.12.2009 881 899 870 895 884
09.12.2009 894 883 892 891 884
10.12.2009 919 930 926 881 834
11.12.2009 851 921 872 873 893
12.12.2009 872 890 878 882 869
13.12.2009 874 880 882 887 808
14.12.2009 872 862 868 875 738
15.12.2009 860 859 874 868 870

• Nr. depăşiri : 75

• Total timp depăşire : 3 ore 33 min 29 sec

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat peste durata maximă legală, în perioada 1–15 decembrie 2009, a variat între minimum 6 de secunde şi maximum 3 minute şi 30 secunde.

Or, normele din domeniul audiovizualului cu privire la regimul difuzării publicităţii prevăd la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20 %, respectiv 12 minute. Ţinând cont de faptul că radiodifuzorul S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A., a mai fost sancţionat anterior, pentru încălcarea în mod repetat a aceloraşi prevederi legale, aspect care demonstrează că sancţiunile nu şi-au realizat scopul preventiv, radiodifuzorul ignorând în continuare aceste dispoziţii, Consiliul a propus amendarea acestuia cu suma de 60.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. pentru încălcarea dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. (titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 150/30.05.2006 şi al deciziei de autorizare audiovizuale nr. 1239.0/30.01.2007 pentru postul de televiziune KANAL D) se sancţionează cu amendă în cuantum de 60.000 lei pentru încălcarea prevederilor 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A.
B-dul Timişoara nr. 26Z, Clădirea Anchor Plaza,
birou 6A01, corp A, etaj 6, sector 6, BUCUREŞTI
C.U.I. 18684823

pentru postul de televiziune KANAL D

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 257/23.02.2010 privind amendarea cu suma de 60.000 lei a radiodifuzorului S.C. DOGAN MEDIA INTERNAŢIONAL S.A., pentru postul KANAL D şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune KANAL D cu amendă în cuantum de 60.000 lei, întrucât, în perioada 1 - 15 decembrie 2009, a încălcat grav prevederile referitoare la difuzarea publicităţii, depăşind cu mult durata legală a acesteia.

Potrivit legislaţiei audiovizuale, proporţia de spoturi publicitare dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 12 minute."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.