Decizia nr. 257 din 17.03.2011

17.03.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. EUROMEDIA TV S.R.L.
cu sediul în Piatra Neamţ, str. Mihai Viteazu nr. 1, bl. C1, parter, Jud. Neamţ
C.U.I. 13810424

pentru postul de televiziune UNU TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 martie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiilor înregistrate la CNA cu nr. 2459/18.02.2011 şi 2576/23.02.2011, cu privire la emisiunea „Ţinta”, ediţiile din 8 şi 9 martie 2011, difuzate de postul de televiziune UNU TV din Piatra Neamţ.

Postul de televiziune UNU TV aparţine radiodifuzorului S.C. EUROMEDIA TV S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 223.1/15.06.2000, decizia de autorizare nr. 451.0/15.11.2001 şi reautorizare nr. 451.1/08.04.2003).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. EUROMEDIA TV S.R.L. a încălcat prevederile art. 35 şi ale art. 37 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, astfel cum au fost preluate din Decizia CNA nr. 187/2006 (art. 38 şi 39 alin. 2), în vigoare la data săvărşirii faptei, ulterior abrogată prin Decizia nr. 220/2011.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

- art. 35 Este interzisă difuzarea convorbirilor ori a imaginilor înregistrate cu microfoane şi camere de luat vederi ascunse, cu excepţia situaţiei în care înregistrările astfel obţinute nu puteau fi realizate în condiţii normale, iar conţinutul lor prezintă un interes public justificat.
- art. 37 Imaginile înregistrate cu camere de luat vederi ascunse se difuzează însoţite permanent de un marcaj grafic ce simbolizează o cameră de luat vederi, conform modelului prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul cod”.

În fapt, în ziua de 8 martie 2011, începând cu ora 21.00, postul de televiziune UNU TV a difuzat emisiunea „Ţinta”, moderată de dl. Harabagiu George, tema principală fiind cazul asasinării lui Gheorghiţă Măraru la „Cafe Latino” din Piatra Neamţ.

În partea a doua a emisiunii, pe fondul descrierii acuzaţiilor care-i sunt aduse de organele de cercetare penală d-lui Mironescu Dumitru, a fost prezentat şi cazul d-nei Baltog Lidia, despre care s-a afirmat că a fost supusă unei agresiuni fizice din partea d-lui Mironescu Dumitru şi că aceasta „s-a aflat în vizorul poliţiei italiene pentru o faptă deosebit de gravă, e vorba despre trafic de persoane”.

În ediţia emisiunii „Ţinta” din ziua de 9 martie 2011, postul de televiziune a continuat prezentarea cazului de agresiune fizică a d-nei Baltog Lidia, fiind difuzat şi un material înregistrat cu camera ascunsă, material filmat, potrivit afirmaţiei făcute de moderator în emisiune, în biroul directorului postului UNU TV, dl. Gabi Apetrei. În material este redată discuţia avută de dl. Gabi Apetrei, directorul postului UNU TV, cu d-na Murguleţ Dana, sora d-nei Baltog Lidia. Înainte de difuzarea imaginilor, moderatorul emisiunii a precizat că acestea au fost înregistrate cu ajutorul unei camere de luat vederi care, aparent, nu funcţiona.

De asemenea, în timpul difuzării imaginilor, pe ecran a fost făcută menţiunea : ”DECLARAŢIE PRELIMINARĂ/FILMARE CU CAMERA ASCUNSĂ/26.01.2011”, fără a exista şi marcajul grafic impus de dispoziţiile legale pentru difuzarea unor astfel de imagini.

Redăm din raportul de monitorizare : „(...) Ei bine, pe 26 ianuarie, a venit la noi o doamnă, care încerca să ne ceară sprijinul pentru a face public, pentru a mediatiza activitatea brutală, criminală, activitatea infracţională a numitului Dumitru Ioan Mironescu, care i-ar fi terorizat sora. Noi nu am fost cei care am căutat-o, ci dumneaei a venit la noi. Bineînţeles că a urmat o discuţie ca să aflăm astăzi că, de fapt, noi, în încercarea de a afla cine este familia Baltag, da ?, am comis o gravă infracţiune, cea de calomnie şi de denigrare a unei familii, de altfel, onorabile. Vreau să-i amintesc doamnei, în camera în care a avut loc discuţia era montată o cameră de luat vederi. O cameră de luat vederi care nu funcţiona aparent, dar înregistra totul.
(...) Pentru că am fost acuzaţi că am fi denigrat-o, difuzăm ce nu am fi difuzat niciodată : înregistrarea declaraţiei preliminare din birou. Rămâneţi alături de noi, după care vom reveni în direct, în încercarea de a-l contacta pe Puiu Mironescu, acuzat de rănire şi vătămare corporală gravă.” (urmează genericul emisiunii realizate special pentru cazul uciderii lui Gheorghita Măraru, iar pe ecran este scris în partea superioară „ BRIGADA ANTIMAFIA A POLIŢIEI ITALIENE ŞI O DOAMNĂ CU .... „SURPRIZE” ?!„. În partea inferioară a ecranului scrie „PUIU MIRONESCU ACUZAT DE LOVIRE ŞI VĂTĂMARE CORPORALĂ GRAVĂ ?”. În momentul difuzării imaginilor, a fost titrată menţiunea : ”DECLARAŢIE PRELIMINARĂ/FILMARE CU CAMERĂ ASCUNSĂ/26.01.2011”

Consiliul a constatat că radiodifuzorul a prezentat în ediţia emisiunii „Ţinta” din data de 09 martie 2011 un material audiovizual filmat cu camera ascunsă, fără acordul persoanei în cauză, material care nu a prezentat un interes public justificat.

Astfel, potrivit prevederilor art. 35 din Decizia CNA nr. 220/2011, preluate din Decizia CNA nr. 187/2006 (art. 38), în vigoare la dată săvărşirii faptei, ulterior abrogată prin Decizia CNA nr. 220/2011, este interzisă difuzarea convorbirilor ori a imaginilor înregistrate cu microfoane şi camere de luat vederi ascunse, cu excepţia situaţiei în care înregistrările astfel obţinute nu puteau fi realizate în condiţii normale, iar conţinutul lor prezintă un interes public justificat.

Chiar şi în condiţiile în care radiodifuzorul ar fi apreciat că materialul audiovizual înregistrat cu camera ascunsă prezintă un interes public justificat şi se impunea difuzarea acestuia, Consiliul a constatat că prezentarea s-a făcut fără a fi respectate condiţiile prevăzute de art. 39 din Decizia nr. 220/2011, astfel cum au fost preluate din Decizia CNA nr. 187/2006 (art. 41), în vigoare la data săvărşirii faptei, ulterior abrogată prin Decizia nr. 220/2011.

Având în vedere motivul pentru care radiodifuzorul a decis difuzarea unui astfel de material audiovizual, motiv expus de însuşi moderatorul emisiunii, şi anume „pentru că am fost acuzaţi că am fi denigrat-o, difuzăm ce nu am fi difuzat niciodată”, membrii Consiliului au apreciat, la vizionarea în sedinţă publică a programului, că difuzarea materialului înregistrat cu camera ascunsă nu se încadrează în situaţiile prevăzute ca excepţii de dispoziţiile legale.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul, deşi a înţeles să anunţe publicul că materialul audiovizual este filmat cu camera ascunsă şi a optat pentru difuzarea lui în aceste condiţii, nu a afişat pe ecran marcajul grafic ce simbolizează camera de luat vederi. Or, potrivit prevederilor art. 37 din Codul audiovizualului, preluate din Decizia CNA nr. 187/2006 (art. 39 alin. 2), în vigoare la dată săvărşirii faptei, ulterior abrogată prin Decizia CNA nr. 220/2011, radiodifuzorul avea această obligaţie, în scopul informării corecte a publicului.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. EUROMEDIA TV S.R.L. pentru postul de televiziune UNU TV.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. EUROMEDIA TV S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune UNU TV cu somaţie publică, întrucât, în cadrul emisiunii „Ţinta” din 9 martie 2011, a prezentat un material audiovizual înregistrat cu camera ascunsă, fără a fi respectate condiţiile legale de difuzare a acestuia.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.