Decizia nr. 256 din 26.05.2015

02.06.2015


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. COLUMNA FILM STUDIO S.R.L.
 cu sediul în Târgovişte, Bd. Libertăţii, bl. C5, et. 3, Jud. DÂMBOVIŢA CUI 16610773

 pentru postul de televiziune COLUMNA TV
 Târgovişte, Bd. Libertăţii, bl. C5, et. 3, Judeţul DÂMBOVIŢA

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 mai 2015, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat nota întocmită de Biroul Licențe Autorizări, cu privire la solicitările S.C. Columna Film Studio S.R.L. (Târgovişte) de acordare a licenţelor audiovizuale pentru difuzarea prin satelit şi reţele de comunicaţii electronice a serviciului de programe de televiziune cu denumirea Columna TV din Târgovişte şi de modificare a licenţei (acţionariat societate) şi a deciziei de autorizare pentru postul terestru. Postul de televiziune Columna TV din Târgovişte aparține radiodifuzorului S.C. Columna Film Studio S.R.L., (licenţă audiovizuală nr. TV130.8/25.04.1996 elib. la 26.05.2015 şi dec. autorizare-init. : 315.0/26.10.1999, 315.3-1/04.02.2014 elib. la 26.05.2015).

 În urma analizării documentației prezentate referitoare la modificarea licenţei nr. TV130.7 din 25.04.1996 elib. la 04.02.2014, precum şi a deciziei de autorizare audiovizuală nr. 315.3/04.02.2014, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. Columna Film Studio S.R.L. (Târgovişte) a încălcat prevederile art. 12 alin. (2) lit. a din Decizia nr. 277 din 6 iunie 2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori. Potrivit dispoziţiilor invocate, titularul licenţei audiovizuale are obligaţia de a solicita C.N.A. eliberarea/modificarea deciziei de autorizare, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, în termen de maximum 60 de zile de la obţinerea autorizaţiei tehnice de funcţionare acordate de ANCOM, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră.

 În fapt, din nota întocmită de Biroul Licenţe Autorizări, în urma analizării solicitării S.C. Columna Film Studio S.R.L. nr. 4313/06.05.2015, precum şi a documentelor însoţitoare, s-a constatat că autorizaţia tehnică B/TV084/7/2004 a fost emisă de către ANCOM la data de 29.08.2014, iar solicitarea radiodifuzorului pentru modificarea deciziei de autorizare audiovizuală a fost înregistrată la C.N.A. în data de 06.05.2015.
 Faţă de aceste considerente, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat dispoziţiile art. 12 alin. (2) lit. a din Decizia C.N.A. nr. 277/2013, depăşind termenul de 60 de zile, termen în care legea prevede obligaţia radiodifuzorului de a solicita la C.N.A. modificarea deciziei de autorizare audiovizuală.

 Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. Columna Film Studio S.R.L. (Târgovişte) cu somaţie publică de intrare în legalitate. Supusă la vot, propunerea de somare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul dispoziţiilor art. 23 din Decizia C.N.A. nr. 277/2013 şi ale art. 91 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. Columna Film Studio S.R.L. (Târgovişte), titular al licenţei audiovizuale nr. TV130.8/25.04.1996 elib. la 26.05.2015 şi dec. autorizare-init. : 315.0/26.10.1999, 315.3-1/04.02.2014 elib. la 26.05.2015 pentru postul de televiziune COLUMNA TV, se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 12 alin. (2) lit. a din Decizia C.N.A. nr. 277/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia ca în următoarele 24 de ore de la comunicare să transmită sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18,00 - 22,00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat radiodifuzorul Columna Film Studio S.R.L. (Târgovişte), titular al licenţei pentru postul de televiziune COLUMNA TV cu somaţie publică, întrucât nu a solicitat modificarea deciziei de autorizare audiovizuală în termenul prevăzut de art. 12 din Decizia C.N.A. nr. 277/2013.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, radiodifuzorul avea obligaţia de a solicita C.N.A. eliberarea/modificarea deciziei de autorizare în termen de maximum 60 de zile de la obţinerea autorizaţiei tehnice de funcţionare acordate de ANCOM, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.