Decizia nr. 256 din 16.02.2010

16.02.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. CANAL 7 S.R.L.
cu sediul în Baia Mare, Bd. Republicii nr. 16, CUI 2944129, jud. Maramureş

pentru postul TL+

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 februarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea duratei orare a publicităţii difuzate în cadrul serviciilor de programe, în perioada de 25 - 31 ianuarie 2010, de către postul de televiziune TL+.

Postul TL+ aparţine radiodifuzorului S.C. CANAL 7 S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 082/22.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 667.0/27.05.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare, membii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

În fapt, în ziua de 31 ianuarie 2010, începând cu ora 13,00, postul de televiziune TL+ a difuzat emisiunea de divertisment „EUROMUSIC”, realizată de dl. Arpad Darnai. În timpul emisiunii, au fost afişate de trei ori în partea de jos, stânga, a ecranului, succesiv pentru perioade de aproximativ 10 minute fiecare, următoarele mesaje : „Programul muzical este oferit de : Hotel – Restaurant AMBASSADOR, str. Moldovei nr. 2”, “Restaurantul AMBASSADOR organizează mese festive, nunţi şi alte evenimente”, “On-line : www.rtvbalsam.com”.

În ziua de 25 ianuarie 2010, în intervalele orare 18,26 - 19,26 şi 20,22 - 21,22, postul TL+ a depăşit durata maximă de 12 minute din oricare oră dată, fiind difuzate 15,32 de minute de publicitate, respectiv 13,55 de minute.

De asemenea, în zilele de 26, 27, 28 şi 29 ianuarie 2010, în intervalul 18:20 - 19:20 au fost difuzate câte 2 calupuri de publicitate însumând 13 minute.

Membrii Consiliului au constatat că S.C. CANAL 7 S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 35 din Legea audiovizualului, deoarece în cadrul programului au fost difuzate calupuri publicitare cu o durată mai mare de 12 min./oră.

Membrii Consiliului au considerat că radiodifuzorul nu a respectat regimul difuzării publicităţii, în sensul că timpul alocat, din timpul oricărei ore date, a depăşit proporţia maximă permisă de lege, respectiv 20% (12 minute).

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. CANAL 7 S.R.L., având licenţa audiovizuală nr. TV-C 082/22.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 667.0/27.05.2004, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către

S.C. CANAL 7 S.R.L.
Baia Mare, Bd. Republicii nr. 16, CUI 2944129, jud. Maramureş

pentru postul TL+

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 256/16.02.2010 privind amendarea cu 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. CANAL 7 S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul TL+ cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât, în perioada 25 - 31 ianuarie 2010, a difuzat anunţuri publicitare a căror durată a depăşit timpul alocat publicităţii în cadrul unei ore date, fapt ce contravine prevederilor art. 35 din Legea audiovizualului.

Potrivit normelor invocate, durata publicităţii pe parcursul unei ore date nu poate depăşi 12 minute.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.