Decizia nr. 25 din 18.01.2011

18.01.2011


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. N.C.S. TELNET CATV S.R.L.,
pentru localitatea Moineşti, judeţul Bacău

S.C. N.C.S. TELNET CATV S.R.L. C.U.I 27226884
Str. Vasile Alecsandri bl. G2, ap. 18
Loc. Moineşti Jud. Bacău

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 ianuarie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 14405/04.11.2010, cu privire la reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Moineşti, judeţul Bacău, aparţinând S.C. N.C.S. TELNET CATV S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. N.C.S. TELNET CATV S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 7296/16.11.2010, Anexa din 09.12.2010 pentru localitatea Moineşti, judeţul Bacău.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. N.C.S. TELNET CATV S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise. Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

Oferta de servicii de programe pentru care distribuitorul S.C. N.C.S. TELNET CATV S.R.L. a obţinut aprobarea Consiliului cuprinde 30 de programe.

În urma controlului efectuat de inspectorul C.N.A., în data de 10.12.2010, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Moineşti, judeţul Bacău, s-a constatat că în această reţea, ce aparţine S.C. N.C.S. TELNET CATV S.R.L., erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA la data de 09.12.2010, următoarele 21 de programe : EUROSPORT, SPORT.RO, ACASĂ TV, EUROSPORT2, CARTOON NETWORK, MINIMAX, ROMANTICA TV, B1TV, DISNEY, DIVA, TV1000, AXN CRIME, AXN, SPORT KLUB, AXN SCI-FI, UNIVERSAL CHANNEL, MOVIES24, NATIONAL GEOGRAPHIC, MTV şi UTV.

Programele TVR IAȘI, TVR INTERNAȚIONAL, KISS TV, NEPTUN TV, PARTY TV, THE MONEY CHANNEL şi INVESTIGATION DISCOVERY, deşi înscrise în oferta de servicii de programe aprobată de Consiliu în data de 09.12.2010, nu erau retransmise.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. N.C.S. TELNET CATV S.R.L a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum este programul TVR Iaşi).

Astfel, cu ocazia efectuării controlului, s-a constatat că, deşi era înscris în oferta de programe aprobată, distribuitorul de servicii nu retransmitea programul TVR Iaşi.

Având în vedere aceste aspecte, Consiliul a propus amendarea S.C. N.C.S. TELNET CATV S.R.L. cu suma de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) şi art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. N.C.S. TELNET CATV S.R.L. (avizul de retransmisie nr. A 7296/16.11.2010, Anexa din 09.12.2010 pentru localitatea Moineşti, judeţul Bacău) se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) şi art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. N.C.S. TELNET CATV S.R.L. C.U.I 27226884
Str. Vasile Alecsandri bl. G2, ap. 18
Loc. Moineşti Jud. Bacău

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 25/18.01.2011 privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. N.C.S. TELNET CATV S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Moineşti, judeţul Bacău, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. N.C.S. TELNET CATV S.R.L. cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât a modificat structura ofertei de programe aprobată pentru localitatea Moineşti, judeţul Bacău, fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului."

De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu retransmite programul TVR Iaşi, a cărui retransmitere este obligatorie.”