Decizia nr. 25 din 15.01.2013

15.01.2013


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 50.000 lei a S.C. TELECAV S.R.L.
Loc. CAVNIC, Str. 22 Decembrie nr. 8,
Jud. Maramureş, CUI RO 2218525

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15.01.2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie în baza reclamaţiei nr. 18041/18.12.12 privind reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Cavnic, jud. Maramureș, aparţinând SC TELECAV SRL.

Distribuitorul de servicii SC TELECAV SRL deţine avizul de retransmisie : A 6617/29.05.2007 pentru localitatea Cavnic, jud. Maramureș.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, întocmit în urma controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 04.01.2013, în localitatea Cavnic, jud. Maramureș, membrii Consiliului au constatat că SC TELECAV SRL a încălcat prevederile arti. 50 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât în ziua de 09.12.2012 a difuzat programul cu denumirea TELECAV, fără să deţină licenţă audiovizuală şi decizie de autorizare, documente legale şi absolut obligatorii în virtutea cărora societatea ar fi avut dreptul să difuzeze acest program.

Potrivit dispoziţiilor art. 50 alin. (1) din Legea audiovizualului, furnizarea unui serviciu de programe în sistem analogic de un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei audiovizuale analogice şi, după caz, a licenţei de emisie.

Conform prevederilor art. 58 alin. (1) din acelaşi act normativ, difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

Față de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea SC TELECAV SRL cu suma de 50.000 lei.

La individualizarea sancțiunii, Consiliul a ținut cont de faptul că, anterior, prin Decizia nr. 681 din 27.09.2012, societatea a fost sancționată cu cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea mai multor prevederi din legislația audiovizuală, între care și articolele 50 alin. (1) și 58 alin. (1) din Legea audiovizualului.

În aceste condiții, s-a constatat că societatea nu a intrat în legalitate, continuând să transmită programe fără a deține licență audiovizuală și decizie de autorizare.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) și k) alin. (2) și alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1. Distribuitorul de servicii SC TELECAV SRL, care deţine avizul de retransmisie : A 6617/29.05.2007 pentru localitatea Cavnic, jud. Maramureș, se sancţionează cu amendă în cuantum de 50.000 lei pentru încălcarea prevederilor articolelor 50 alin. (1) și 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.