Decizia nr. 25 din 12.01.2012

18.01.2012


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. BROADCAST MEDIA ENTERPRISES S.R.L.

S.C. BROADCAST MEDIA ENTERPRISES S.A. Loc. TÂRGOVIŞTE, Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 5, Jud. Dâmboviţa

 pentru postul de televiziune TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE

Loc. TÂRGOVIŞTE, B-dul Libertăţii nr. 3-5, Jud. Dâmboviţa

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 ianuarie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 16176/29.11.2011 cu privire la emisiunea „Ştiri" din 20 octombrie 2011, precum şi la ediţiile emisiunii „Punctul pe I” din zilele de 18, 20 şi 25 octombrie 2011, difuzate de postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE.
 Postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE aparţine S.C. BROADCAST MEDIA ENTERPRISES S.A. (licenţă audiovizuală nr. TV-C 444/20.11.2008, decizia de autorizare nr. 1564.0-1/13.01.2009 pentru localitatea Târgovişte, judeţul Dâmboviţa).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a reclamaţiei menţionate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. BROADCAST MEDIA ENTERPRISES S.A. a încălcat prevederile art. 56 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor invocate, în termen de două zile de la primirea cererii, radiodifuzorul este obligat să comunice, în scris, solicitantului fie ziua şi ora difuzării dreptului la replică sau a rectificării, fie motivul refuzului.

Prin sesizarea menţionată mai sus, petentul Organizaţia Judeţeană a PSD Dâmboviţa a reclamat faptul că, deşi a solicitat drept la replică prin mai multe cereri, radiodifuzorul nu i-a comunicat răspunsul cu privire la acordarea sau nu a replicii solicitate. În raport de prevederile legale incidente şi de faptele consemnate în raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că sesizarea este întemeiată. În fapt, în urma difuzării emisiunii informative „Ştiri« din data de 20.10.2011 şi a ediţiilor emisiunii „Punctul pe I » din 18, 20 şi 25 octombrie 2011, prin adresele nr. 273, 274 şi 275 din 24.10.2011, şi prin adresa nr. 279 din 31.10.2011, Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa a solicitat postului TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE acordarea dreptului la replică, apreciind că informaţiile prezentate în cadrul acestor emisiuni sunt neadevărate. Astfel, pentru emisiunile „Ştiri« şi „Punctul pe I », ambele difuzate în data de 20.10.2011, prin adresele nr. 273 şi 274 din 24.10.2011, PSD Dâmboviţa a solicitat acordarea dreptului la replică sub forma unui text scris.

Pentru emisiunea „Punctul pe I", ediţia din 18.10.2011, prin adresa nr. 274/24.10.2011 a fost solicitat dreptul la replică, constând în difuzarea pe post a intervenţiei directe a d-lui Ţuţianu Adrian, preşedinte executiv PSD Dâmboviţa. De asemenea, prin adresa nr. 279/31.10.2011, a fost solicitată acordarea replicii cu privire la emisiunea „Punctul pe I" din 25.10.2011, prin asigurarea prezenţei d-lui Ţuţuianu Adrian, într-o altă ediţie a aceleiaşi emisiuni.

Potrivit prevederilor art. 56 alin. (1) din Codul audiovizualului, ca urmare a primirii unei cereri de acordare a dreptului la replică, radiodifuzorul are obligaţia legală de a răspunde solicitantului, în scris, în termen de două zile, cu privire la modul în care înţelege să o soluţioneze, fie prin acordarea replicii, fie prin refuzul acesteia. Or, aşa cum rezultă din raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, d-nul Tibi Ciulei, directorul postului, a afirmat că la nici una din solicitările de drept la replică ale organizaţiei PSD Dâmboviţa, cele care fac obiectul prezentei reclamaţii, nu s-a acordat nici un răspuns în termenul legal de 48 de ore de la data primirii solicitărilor. Faţă de această situaţie, membrii Consiliului au constatat că postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE nu şi-a îndeplinit obligaţia legală prevăzută la art. 56 alin. (1) din Codul audiovizualului, în sensul că nu a răspuns solicitantului, în termen de două zile, în scris, privind acordarea sau nu a replicii solicitate.

În temeiul prevederilor art. 144 alin. (1) şi (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 90 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1. Radiodifuzorul S.C. BROADCAST MEDIA ENTERPRISES S.A., având licenţaa audiovizuală nr. nr. TV-C 444/20.11.2008, decizia de autorizare nr. 1564.0-1/13.01.2009 pentru postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE din localitatea Târgovişte, judeţul Dâmbovia, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 56 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prelabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor art. 56 din Codul audiovizualului, întrucât la cererea de acordare a dreptului la replică formulată de un solicitant nu a răspuns, în scris, în termen de două zile, cu privire la modul în care înţelege să o soluţioneze."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.