Decizia nr. 246 din 10.04.2008

10.04.2008


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL
B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3
BUCUREŞTI, CUI 15994676
Tel. : 318.64.16 ; Fax : 318.64.12

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, etaj 6, sector 1
BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 aprilie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului s-a autosesizat şi a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea regimului publicităţii electorale şi a dreptului la propria imagine în emisiunile « Dan Diaconescu Direct » şi “IMPACT”, difuzate de postul de televiziune OTV în perioada 01 februarie -17 martie 2008.

Cu privire la încălcarea normelor de difuzare a publicităţii electorale şi a dreptului la propria imagine în aceste emisiuni, Cosiliul a primit şi sesizările înregistrate sub nr. 3363/17.03.2008 şi nr. 3840/24.03.2008.

Postul OTV aparţine radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

Analizând rapoartele de monitorizare şi vizionând înregistrări ale unora dintre emisiunile menţionate mai sus, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL a încălcat prevederile art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 precum şi prevederile art. 42 alin. (1- 4) şi ale art. 155 alin. (2) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 3 alin. (1) din legea audiovizualului prevede că prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului.

Conform art. 42 :
"(1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.

(2) În cazul în care în emisiunile audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de radiodifuzor, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars.

(3) Realizatorii emisiunilor au obligaţia să respecte dreptul persoanei la propria imagine şi să pună în vedere interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin ; stăruinţa moderatorului trebuie să fie convingătoare, astfel încât să ajute publicul să-şi formeze o opinie corectă.

(4) Realizatorii emisiunilor au obligaţia să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă împotriva altor persoane”.

Potrivit dispoziţiilor art. 155 alin. (2), publicitatea politică este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală.

În fapt, în perioada 01 februarie -17 martie 2008, în cadrul emisiunii Dan Diaconescu Direct, difuzată de postul OTV, a fost prezent, în calitate de invitat, domnul Antonel Tănase, candidat PNL la Primăria secorului 6.

Discuţiile, în majoritatea lor, au constat în acuzaţii şi critici aduse activităţii actualului primar al sectorului, domnul Cristian Poteraş, precum şi în prezentarea soluţiilor şi programelor pentru administrarea Sectorului 6 propuse de invitat.

Pe întreaga durată a subiectelor dezvoltate de domnul Antonel Tănase, în partea superioară a ecranului, au fost afişate următoarele titluri :

 • 06 februarie, ora 20.11 : SCANDALUL TAXEI AUTO CONTINUĂ
 • 21 februarie, ora 20.04 : DEZVĂLUIRI DE SENZAŢIE DESPRE BANII NEGRI DE CAMPANIE AI LUI POTERAŞ
 • 22 februarie, ora 19.41 : SCRISOAREA LUI HARRY POTER-AŞ CĂTRE BUCUREŞTENII DIN SECTORUL 6
 • 26 februarie, ora 20.02 : SIGURANŢA ŞCOLILOR ROMÂNEŞTI, UN DEZASTRU TOTAL
 • 27 februarie, ora 19.39 : POTERAŞ PLĂTEŞTE DE DOUĂ ORI STRĂZI DEJA REPARATE
 • 28 februarie, ora 19.11 : POTERAŞ, INVIZIBIL PENTRU LOCUITORI ŞI VIZIBIL PENTRU BUZUNARUL SĂU
 • 04 martie, ora 19.16 : POTERAŞ, PĂDUCHELE DIN FRUNTEA PRIMĂRIEI SECTORULUI 6
 • 05 martie, ora 19.18 : ÎN SECTORUL 6 S-AU CHELTUIT 850 DE MILIOANE DE EURO DEGEABA
 • 06 martie, ora 19.19 : POTERAŞ RISCĂ DOSAR PENAL PENTRU DETURNARE DE FONDURI.
 • 11 martie, ora 19.13 : PRIMARUL POTERAŞ A TRANSFORMAT ŞCOLILE ÎN AFACERI PERSONALE
 • 12 martie, ora 19.11 : POTERAŞ RISCĂ DOSAR PENAL PENTRU DETURNARE DE FONDURI - 13 martie, ora 19.17 : POTERAŞ RISCĂ UN ALT DOSAR PENAL PENTRU EFRACŢIE

Membrii Consiliului au constatat că, pe parcursul emisiunilor menţionate mai sus, invitatul prezent în studio a adus o serie de acuzaţii grave, cu incidenţă penală şi morală, la adresa unei persoane publice, fără ca acestea să fie probate în vreun fel, şi fără ca moderatorul emisiunii să ia atitudine sau să se prezinte un punct de vedere al persoanei împotriva căreia se formulau aceste acuzaţii, nerespectându-se principiul audiatur et altera pars, ceea ce a condus la prejudicierea demnităţii şi a dreptului la propria imagine ale persoanei.

Consiliul a reţinut, de asemenea, că titlurile afişate de radiodifuzor pe ecran, pe toată durata desfăşurării discuţiilor, au fost de natură a prejudicia imaginea şi reputaţia persoanei, constituind uneori acuzaţii grave la adresa acesteia.

Mai mult, în emisiunea “Dan Diaconescu Direct” difuzată în data 6 martie 2008, în urma intervenţiei telefonice a soţiei primarului sectorului 6, prin care aceasta solicita dovezi ale faptelor imputate soţului său şi dezminţea unele afirmaţii făcute în cadrul emisiunii, invitatul emisiunii, domnul Luis Lazarus, a folosit un limbaj injurios şi chiar a proferat ameninţări la adresa soţilor Poteraş, fără ca moderatorul să intervină, aşa cum era obligat de prevederile art. 42 alin. (4) din Codul audiovizualului.

Membrii Consiliului apreciază ca fiind deosebit de grav că realizatorul unei emisiuni a permis unui invitat să adopte o atitudine contrară oricăror principii democratice, cu formularea unui discurs marcat de note violente şi injurioase la adresa unei persoane, discurs care a culminat cu instigarea la violenţă împotriva acestora.

Prin atitudinea adoptată, realizatorul emisiunii a susţinut, în mod indirect, discursul invitatului său, fără a-l combate în vreun fel, transformându-se din realizator de emisiuni, al cărui rol activ trebuie să influenţeze calitatea programului audiovizual şi difuzarea lui cu respectarea prevederilor legale, în spectator sau chiar în acuzator, prejudiciind astfel drepturi fundamentale, precum demnitatea şi dreptul la propria imagine ale unor persoane.

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat şi prevederile privind regimul difuzării publicităţii politice, deoarece în cadrul acestor emisiuni au fost prezentate soluţiile şi programele propuse de invitat pentru administrarea Sectorului 6.

Potrivit dispoziţiilor legale, publicitatea politică se poate difuza numai în perioada campaniei electorale.

Consiliul a constatat, de asemenea că, începând cu data de 23 februarie 2008, în patru ediţii consecutive ale emisiunii IMPACT a fost difuzată câte o înregistrare cu caracter de publicitate politică avându-l ca participant pe domnul Antonel Tănase, care, potrivit menţiunilor scrise şi verbale făcute în ediţia emisiunii IMPACT din 23.02.2008, este „candidat PNL la Primăria sector 6”.

Pe ecran au fost afişate următoarele titluri :

 • 23 februarie : BUGETUL CLIENTELEI POLITICE
 • 01 martie : SECTORUL 6, UN SECTOR AL NIMĂNUI.
 • 08 martie : SECTORUL 6, UN SECTOR AL NIMĂNUI.
 • 15 martie : CURĂŢENIE PE LUNĂ.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, membrii Consiliului au constatat că, în perioada 07-17 martie 2008, în cadrul emisiunilor “Dan Diaconescu Direct”, postul OTV a difuzat mai multe materiale audiovizuale care l-au avut în prim-plan pe domnul Neculai Onţanu, primarul Sectorului 2 Bucureşti, membru al Partidului Social Democrat.

Membrii Consiliului au apreciat că materialele au depăşit cadrul general al unei informări a publicului, având un pronunţat caracter de promovare şi încercând să obţină un eventual capital electoral prin evidenţierea excesivă, nejustificată de vreun interes public, a unor aspecte pozitive din activitatea curentă ori din viaţa personală a primarului sectorului 2.

Faţă de toate aceste constatări, care demostrează faptul că aceste emisiuni au fost difuzate cu încălcarea unor drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, precum şi a normelor legale privind publicitatea politică, membrii Consiliului au propus şi au votat, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului, amendarea radiodifuzorului cu suma de 10 .000 lei.

În consecinţă, în temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului coroborate cu cele ale art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004) - pentru postul de televiziune OTV se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 şi a prevederilor art. 42 alin. (1-4) şi art. 155 alin. (2) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL
B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3
BUCUREŞTI, CUI 15994676
Tel. : 318.64.16 ; Fax : 318.64.12

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, etaj 6, sector 1 BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 246/10.04.2008 privind amendarea cu 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât în cadrul emisiunilor “Dan Diaconescu Direct” şi “Impact” difuzate în perioada 1 februarie - 17 martie 2008, s-a făcut publicitate politică în favoarea unor persoane care şi-au anunţat candidatura la funcţia de primar de sector, încălcându-se prin aceasta prevederile art. 155 din Codul audiovizualului.

Potrivit normelor invocate, publicitatea politică este interzisă în afara perioadelor de campanie electorală.

Prezenţa în studio, în 12 ediţii ale emisiunii “Dan Diaconescu Direct”, a unuia dintre invitaţii care şi-a promovat candidatura, i-a oferit acestuia posibilitatea de a formula o serie de acuzaţii grave, de natură penală şi morală, la adresa unei persoane, fără ca acestea să fie probate în vreun fel, fără ca persoana la adresa căreia au fost formulate acuzaţiile să-şi poată exprima un punct de vedere în legătură cu acestea şi fără ca moderatorul emisiunii să ia atitudine, astfel încât dreptul la imagine al persoanei să nu fie afectat.

De asemenea, în emisiunea “Dan Diaconescu Direct” difuzată în data de 6 martie 2008, unul din invitaţii emisiunii a adoptat o atitudine contrară oricăror principii democratice şi a formulat un discurs marcat de note violente şi injurioase la adresa unor persoane, fără ca moderatorul să intervină pentru a stopa un astfel de comportament.

Atitudinea pasivă manifestată de realizator a condus la prejudicierea unor drepturi fundamentale ale omului precum demnitatea şi dreptul la imagine ale persoanei şi la difuzarea emisiunilor cu încălcarea normelor audiovizuale”.

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.