Decizia nr. 245 din 11.02.2010

11.02.2010


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. COMAUGUSTA S.R.L. împotriva Deciziei C.N.A. nr. 180/19.01.2010

S.C. COMAUGUSTA S.R.L.
Petrila, str. 8 Martie, bl. 20, ap. 59, jud. Hunedoara

Întrunit în sedinţa publică din data de 11 februarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de S.C. COMAUGUSTA S.R.L. împotriva Deciziei CNA nr. 180/19.01.2010 prin care această societate a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 10.000 lei, pentru încălcarea prevederile art. 74 alin. (3) şi ale art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Analizând motivele pentru care se solicită revocarea deciziei contestate, membrii Consiliului au constatat că acestea vizează atât situaţia financiară a contestatoarei, situaţie care nu i-ar permite achitarea amenzii, cât şi faptul că S.C. COMAUGUSTA S.R.L. se află în procedura insolvenţei.

Consiliul înţelege situaţia economică precară a fiecărui distribuitor de servicii, dar, în calitate de garant al interesului public, C.N.A. este chemat să dispună măsurile legale ce se impun în vederea respectării de către aceştia a prevederilor legale şi trebuie să aibă o poziţie echidistantă şi nediscriminatorie faţă de toţi distribuitorii de servicii, indiferent de situaţia financiară a acestora.

În consecinţă, membrii Consiliului consideră că decizia contestată este legală şi întemeiată, întrucât fapta a existat, iar decizia a fost emisă cu respectarea tuturor condiţiilor de legalitate prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002, iar motivele invocate nu sunt de natură a conduce la revocarea deciziei contestate.

Faţă de aceste argumente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia ca fiind nefondată.