Decizia nr. 24 din 18.01.2011

18.01.2011


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. HIGHER STANDARD CONSTRUCT S.R.L.
cu sediul în BUCUREŞTI, Aleea Platanului nr. 9, bl. A43, sc. 1, et. 3, ap. 12, sector 5 C.U.I R 23153836

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 ianuarie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 13470/14.10.2010 cu privire la retransmisia programelor în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea GHERGHIŢEŞTI, jud. Dâmboviţa, aparţinând S.C. HIGHER STANDARD CONSTRUCT S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. HIGHER STANDARD CONSTRUCT S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 7298/16.11.2010 - Anexa din 16.11.2010, pentru localitatea GHERGHIŢEŞTI, jud. Dâmboviţa.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. HIGHER STANDARD CONSTRUCT S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a obţine în prealabil acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Conform dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

Oferta de servicii de programe pentru care distribuitorul S.C. HIGHER STANDARD CONSTRUCT S.R.L. a obţinut aprobarea Consiliului cuprinde 13 programe.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A., în data de 23.11.2010, în localitatea GHERGHIŢEŞTI, jud. Dâmboviţa s-a constatat că în această reţea de comunicaţii electronice aparţinând S.C. HIGHER STANDARD CONSTRUCT S.R.L. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele 20 de programe : PRO CINEMA, ACASĂ TV, SPORT.RO, GSP TV, DIGI SPORT, MINIMAX, B1 TV, TELESPORT, ANIMAL PLANET, EUFORIA LIFESTYLE, DISCOVERY CHANNEL, NATIONAL GEOGRAPHIC, EUROSPORT, PRO TV INTERNATIONAL, ANTENA 2, DIVA, ROMANTICA, ETNO TV, DISNEY CHANNEL, MGM, ANTENA 1, REALITATEA TV, PRO TV, OTV, ANTENA 3, DD TV şi TARAF TV, iar 3 programe, respectiv : TVR INFO, TVR INTERNATIONAL şi TV 5, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Neretransmiterea de către distribuitorul de servicii HIGHER STANDARD CONSTRUCT, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea GHERGHIŢEŞTI, jud. Dâmboviţa, a programului TVR INFO al SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE şi a programului TV 5, înscrise în oferta aprobată, constituie, totodată, şi o încălcare a prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform dispoziţiilor invocate, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în oferta lor şi de a retransmite serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a propus amendarea distribuitorului de servicii S.C. HIGHER STANDARD CONSTRUCT S.R.L. cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. HIGHER STANDARD CONSTRUCT S.R.L., având avizul de retransmisie nr. A 7298/16.11.2010 - Anexa din 16.11.2010, pentru localitatea GHERGHIŢEŞTI, jud. Dâmboviţa se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) şi ale art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. HIGHER STANDARD CONSTRUCT S.R.L.
Aleea Platanului nr. 9, bl. A43, sc. 1, et. 3, ap. 12, sector 5
BUCUREŞTI C.U.I R 23153836

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 24/18.01.2011 privind amendarea cu 10.000 lei a distribuitorului de servicii S.C. HIGHER STANDARD CONSTRUCT S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea GHERGHIŢEŞTI, jud. Dâmboviţa, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. HIGHER STANDARD CONSTRUCT S.R.L. cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât a modificat structura ofertei de programe aprobată pentru localitatea GHERGHIŢEŞTI, jud. Dâmboviţa, fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu retransmite programele TVR INFO şi TV5, a căror retransmitere este obligatorie.”