Decizia nr. 24 din 10.01.2012

17.01.2012


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. ORA 7 SRL

Galaţi, Str. Saturn nr.32, corp A, Et.1, Cam.1

 pentru postul TV GALAŢI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 ianuarie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat reclamaţiile înregistrate sub nr. 15225/ 07.11.2011 şi 16079/ 25.11.2011, precum şi rapoartele întocmite de Serviciul Inspecţie cu privire la emisiunea „CIOCU’ MIC ÎN TÂRGU’ MARE”, difuzată de postul TV GALAŢI, în data de 26 octombrie 2011. Postul de televiziune TV GALAŢI aparţine S.C. ORA 7 SRL (licenţă audiovizuală nr. 074.3/11.10.1994 eliberata 10.06.2010 şi decizia de autorizare nr. 162.0-2/07.05.1996 eliberata 12.11.2010).

În urma analizării rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RTV PARTENER MEDIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 40 alin. (1, 2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Potrivit dispoziţiilor invocate :
 art. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.
 (2) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acuzaţiile.

Emisiunea talk-show „Ciocu’ mic în târgu’ mare”, moderată de doctor Dobrovici Bacalbaşa Nicolae cu invitat Pompiliu Comşa, profesor şi jurnalist, a fost difuzată în direct în data de 26.10.2011, de la ora 21:00. Emisiunea a fost apoi redifuzată a doua zi, 27.10.2011, de la ora 12:00. Subiectul emisiunii a fost prezentarea unor evenimente ce s-au petrecut, după 1990, în timpul mineriadelor, despre perioada post comunistă, despre activitatea invitatului Pompiliu Comşa, context în care o serie de jurnalişti gălăţeni au fost etichetaţi ca fiind colaboratori ai securităţii. Astfel, la un moment dat, domnul Pompiliu Comşa a făcut referire la un articol apărut în publicaţia „Acţiunea”, articol semnat de Ticu Ciubotaru. În articol se vorbeşte despre trecutul d-nului Pompiliu Comşa şi, folosindu-se de acest articol, acesta a făcut o serie de referiri cu caracter acuzator la autorul articolului, dl. Ticu Ciubotaru.

Redăm din raportul de monitorizare : A recuperat şi a devenit lider dar nu al unei instituţii democratice cum am fi tentat să credem ....Da, Ticu Ciubotaru ! Când îţi dădeam de mâncare în anii ’90 pentru că te dăduseră afară din şantierul naval... (N.D. Bacalbaşa) Da’ de ce l-au dat afară ? (P. Comşa) Păi l-au dat afară pentru că era leneş, hoţ şi mincinos ! (N.D. Bacalbaşa) Ticu Ciubotaru, nu ? (P. Comşa) Ticu Ciubotaru ! (N.D. Bacalbaşa) Ticu Ciubotaru ! Şi-acuma face pe ţărănistul ! (P. Comşa) Nuuu ! A fost ţărănist ! A, ăăă, a reuşit în perioada cât a fost ţărănist ca sora dânsului să lucreze ca sora dânsului să lucreze în Direcţia Naţională de Protecţie a Caselor de copii, aaa Protecţia copilului, la Bucureşti. Lucrează şi în Minister. Băiatul a învârtit afaceri. E nevoie le vom scoate pe toate la îndemână. (N.D. Bacalbaşa) Eu cred că e nevoie. Gălăţenii ar trebui să ştie astea. (P. Comşa) Păi da. Dar nu numai el a făcut astea. Vă spun imediat. Vorbim şi despre alţii

De asemenea, pe parcursul emisiunii, s-a discutat şi despre jurnalistul Aurel Stancu, moderator la postul de televiziune RTV Galaţi.

Exemplificăm din raportul de monitorizare : „(N.D. Bacalbaşa) Au mai fost ofiţeri de securitate în presa gălăţeană ? (P. Comşa) Nu au mai fost ! Există. Există, încă ! Ăăăă patronul aşa-zisul patron al unui post de presă care am înţeles că nu a mai acordat salariile de luni de zile, un anume Aurel Stancu, ăăă fratele unui infractor, al unui puşcăriaş şi fiul unei foste nomenclaturiste. N-am nimic cu familia, dar e bine de amintit, o face pe justiţiarul la un alt post de televiziune şi culmea culmilor scuipă pe toţi cei care l-au ajutat de-a lungul timpului. Ăăăăă o serie din colaboratorii noştri au scris apartenenţa domniei sale la, ăăăă organele de securitate, au şi spus pseudonimul cu care colabora, activitatea pe care o depunea, etc. Pe cine atacă el acuma ? Păi, atacă două sau trei personaje, iar unul din personajele pe care le atacă este fosta conducere de la, ăăăă, Viaţa Liberă, conducere care l-a ajutat în anii 90 să treacă din, ăăă, muncitor necalificat ..în presă. ... Fostul muncitor necalificat din combinat... (N.D. Bacalbaşa) Clar s-a calificat că este absolvent al fostei Şcoli de securitate, eu aşa ştiu. (P. Comşa) Nu numai că este, a şi lucrat o perioadă...a dovedit, ăăă au dovedit colegii noştrii. Ăăă vroiam să vă spun că dintr-o dată a devenit unul din mogulii gălăţeni. Peste noapte, Aurel Stancu care întindea untul pe un hârb de pâine..., şi-a tras hoteluri şi-a tras unităţi..”

Membrii Consiliului au constatat că, pe parcursul emisiunii, au fost formulate acuzaţii la adresa unor persoane, fără ca acestea să fie susţinute cu dovezi. Or, potrivit prevederilor art. 40 alin. (2) din Codul audiovizualului, moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acuzaţiile, obligaţie pe care dl. Bacalbaşa nu a respectat-o. Consiliul a constatat că maniera în care unele afirmaţii acuzatoare au fost prezentate publicului, în speţă, sub forma unor fapte ilegale incontestabile, de notorietate ori nesusceptibile de a mai fi probate, a fost de natură a afecta dreptul publicului la o informare corectă şi obiectivă.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat şi faptul că, în cadrul discuţiilor purtate, moderatorul emisiunii, care ar trebui să fie un arbitru neutru şi imparţial, a achiesat la afirmaţiile invitatului, fără a-i solicita probe în sprijinul acuzaţiilor formulate, atitudine de natură a afecta dreptul la imagine al persoanelor ce au constituit subiect al emisiunii, cu atât mai mult cu cât acestea nu au avut posibilitatea de a-şi exprima un punct de vedere cu privire la faptele imputate. Luând în consideraţie domeniul în care îşi desfăşoară activitatea, un moderator de emisiuni, formator de opinie, trebuie să aibă o conduită de respectare a dispoziţiilor legale ce reglementează comunicarea audiovizuală şi să-şi exercite dreptul la liberă exprimare cu respectarea drepturilor celorlalţi. Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au considerat că emisiunea s-a desfăşurat cu încălcarea obligaţiilor prevăzute de legislaţia audiovizuală la difuzarea unui program audiovizual.

Faţă de aceste considerente, în temeiul art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 144 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului. Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. ORA 7 S.R.L., având licenţa audiovizuală nr. 074.3/11.10.1994 eliberata 10.06.2010 şi decizia de autorizare nr. 162.0-2/07.05.1996 eliberata 12.11.2010 pentru postul de televiziune TV GALAŢI, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (1, 2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului.
 Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3 : Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune TV Galaţi cu somaţie publică, întrucât emisiunea ”Ciocu’ mic în târgu’ mare” din 26.10.2011 a fost difuzată cu încălcarea art. 40 din Codul audiovizualului care prevăd că, în situaţia în care furnizorul de servicii media audiovizuale formulează acuzaţii la adresa unor persoane, trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars, astfel încât dreptul la imagine al acestora să nu fie afectat."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.