Decizia nr. 239 din 23.05.2013

23.05.2013


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L.
Bucureşti, str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, et. 3, biroul nr. 7, sector 1
C.U.I. RO 27759259

pentru postul de televiziune B1 TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 mai 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la prezentarea unor informaţii referitoare la petrecerea organizată în data de 20 aprilie 2013 de dl. Cristian Ţânţăreanu, difuzate de postul de televiziune B1 TV.

Postul de televiziune B1 TV aparţine radiodifuzorului S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 26.3/15.06.2000, decizia de autorizare nr. 468.0/30.05.2002 şi reautorizare nr. 468.0-3/27.09.2011).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi a vizionării imaginilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. a încălcat prevederile art. 18 lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :
Art. 18 Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă :
b) scene de sex, limbaj sau comportament obscen ;

În fapt, în data de 21.04.2013, ora 07:00, postul de televiziune B1TV a transmis emisiunea „Ştirile B1”, în cadrul căreia a fost prezentată o informaţie cu titlul „Tânţăreanu, petrecere la 69 de ani”. Ştirea a mai fost difuzată şi în cadrul emisiunilor informative prezentate de post la orele 08:00 şi 09:00.

Potrivit raportului de monitorizare ştirea a avut următorul conţinut :
„Prezentatoare : Excentricul milionar Cristian Ţânţăreanu a împlinit 69 de ani. Aşa cum ne-a obişnuit, el a organizat o petrecere de pomină la reşedinţa sa din Paradisul Verde. Nu au lipsit berbecuţii la proţap, purceii de lapte dar şi 1000 de mici şi sute de litri de băutură. Pentru întreaga distracţie milionarul ar fi scos din buzunar peste 15 000 de euro.”

Au fost difuzate imagini de la petrecere însoţite de următoarele comentarii :
„Voce din off : Petrecerea a început cu o declaraţie de dragoste pentru soţie dar imediat şi-au făcut apariţia şi admiratoarele secrete ale milionarului.” În imagini apare o doamnă în vârstă care se aşează pe genunchii d-lui Tânţăreanu şi îl sărută pe frunte. Apoi o dansatoare îmbrăcată sumar dansează cu mişcări erotice în faţa acestuia.

Dl. Ţânţăreanu apare însoţit de două tinere dansatoare : „Eu sunt cel mai prost bărbat în materie de femei din România. M-au înnebunit.”

În continuare sunt arătate cele două dansatoare îmbrăcate sumar dansând în faţa sărbătoritului.
„Voce din off : Invitaţii sunt deja obişnuiţi cu astfel de surprize, la petrecerile organizate de Ţânţăreanu.”

Au fost difuzate imagini care îl prezintă pe Cristian Ţânţăreanu stând pe un scaun, în timp ce două domnişoare, îmbrăcate sumar, dansează cu mişcări erotice în faţa omului de afaceri care încearcă să le mângâie pe fese.

„Anca Ţurcaşiu : Ne aşteptam la aşa ceva în seara asta. Minunat, am dansat, a fost foarte frumos. Chiar foarte frumos, relaxant, ca acasă.
Voce din off : La chef au venit toţi prietenii de suflet ai lui Ţânţăreanu.” Au fost luate interviuri domnilor Cristian Ţopescu şi Victor Drăgoi.

În continuare au fost prezentate imagini în care una dintre domnişoarele de mai înainte dansează cu mişcări lascive, imaginea focalizându-se insistent pe partea posterioară a acesteia.

Vizionând înregistrarea reportajului difuzat în cadrul celor trei ediţii informative „Ştirile B1”, membrii Consiliului au apreciat că ilustrarea ştirii cu imaginile care surprindeau dansul erotic sau mişcările lascive s-a făcut cu încălcarea reglementărilor referitoare la asigurarea protecţiei minorilor, reglementări care impun, pentru intervalul orar 06.00-23.00, interdicţia difuzării unor producţii care prezintă un comportament cu caracter obscen.

Potrivit dispoziţiilor art. 1 litera c) din Codul audiovizualului producţia audiovizuală cu caracter obscen este definită ca ansamblu de imagini, sunete, cuvinte, gesturi sau comportamente imorale, indecente, licenţioase, sexuale explicite ori sugerate, care prin semnificaţia lor aduc ofensă pudorii, precum şi orice alte forme de manifestare indecentă.

Astfel, membrii Consiliului au apreciat că imaginile utilizate pentru ilustrarea ştirii au prezentat un comportament indecent, cu conotaţii sexuale, prezentarea acestora fiind de natură să contravină dispoziţiilor legale care interzic difuzarea unor astfel de producţii în intervalul orar 06.00-23.00.

Consiliul a apreciat că difuzarea pe post a unor scene cu conţinut obscen a fost cu atât mai gravă cu cât materialul era unul înregistrat şi care putea fi procesat la montaj.

Faţă de aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 26.3/15.06.2000, al deciziei de autorizare nr. 468.0/30.05.2002 şi reautorizare nr. 468.0-3/27.09.2011 pentru postul de televiziune B1 TV, se sancţionează cu somaţie publică pentru intrarea de îndată în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 18 lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala ediţie de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul B1 TV cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 18 din Codul audiovizualului, întrucât imaginile care au însoţit o ştire difuzată în cadrul unor ediţii informative din ziua de 21 aprilie 2013 au prezentat un comportament cu caracter obscen.

Conform prevederilor invocate, în intervalul orar 6,00 - 23,00 nu pot fi difuzate producţii care prezintă scene de sex, limbaj sau comportament obscen.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.