Decizia nr. 238 din 11.02.2010

11.02.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L.
pentru postul de radio MAGIC FM din Buzău

S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L.
B-dul Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, clădirea 20, et. 8, sector 2
Bucureşti

postul de radio MAGIC FM
Str. Unirii nr.16J, et.3, ap.13
Buzău, Jud. Buzău

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 februarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la difuzarea programului local de către postul MAGIC FM din Buzău.

Postul de radio MAGIC FM din Buzău aparţine radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R 050.1/07.05.1993 şi decizia de autorizare nr. 042.3/23.01.2009 pentru localitatea Buzău, judeţul Buzău).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 3 din Decizia nr. 574/2008 privind difuzarea programelor locale de radiodifuziune.

Potrivit prevederilor invocate, radiodifuzorii care deţin licenţe audiovizuale regionale şi/sau locale pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a unui serviciu de programe de radiodifuziune sonoră în localităţi cu o populaţie între 50.000 şi 150.000 de locuitori au obligaţia de a realiza şi difuza zilnic, în intervalul orar 06.00-24.00, un program local cu o durată cumulată de minimum 20 de minute.

În sensul art. 1 din actul normativ menţionat, prin sintagma program local se înţelege : informaţii (inclusiv informaţii meteo locale), reportaje, interviuri, dezbateri privind evenimente din actualitatea cotidiană a comunităţii aflate în zona de acoperire a serviciului de programe.

În conformitate cu prevederile art. 3 din Decizia 574/2008, postul MAGIC FM din Buzău are obligaţia legală de a realiza şi difuza zilnic program local cu o durată cumulată de minimum 20 de minute.

În fapt, în urma monitorizării efectuate în perioada 16 - 22 ianuarie 2010, s-a constatat că postul MAGIC FM din Buzău a difuzat program local a cărui durată nu a fost de minimum 20 minute/zi, aşa cum prevăd dispoziţiile enunţate anterior.

Astfel, sub denumirea “Ştirile regionale MAGIC FM", au fost transmise informaţii de interes general şi informaţii din judeţele Buzău, Călăraşi şi Giurgiu, programul de difuzare fiind următorul :

  • luni-vineri : 06.00-06.03 ; 06.30-06.33 ; 09.00-09.03 ; 22.00-22.03 ; 22.20-22.23 ;
  • sâmbătă-duminică : 06.00-06.03, 06.20-06.23.

În afara acestor intervale orare, s-a retransmis programul MAGIC FM Bucureşti.

De asemenea, conform ultimei grile de programe aprobată de CNA în data de 23.01.2009, structura programelor după sursa de provenienţă este următoarea :

  • producţie proprie 1,39% ;
  • producţii audiovizuale ale altor producători 0% ;
  • producţii retransmise 98,61% - MAGIC FM Bucureşti.

Având în vedere faptul că radiodifuzorul nu a respectat dispoziţiile cuprinse în Decizia nr. 574/2008 privind difuzarea programelor locale de radiodifuziune, membrii Consiliului au decis sancţionarea acestuia cu somaţie publică.

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Decizia nr. 574/2008 privind difuzarea programelor locale de radiodifuziune şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. SBC BROADCASTING MEDIA S.R.L. pentru postul de radio MAGIC FM din Buzău şi dispune intrarea deîndată în legalitate, în sensul respectării obligaţiilor legale referitoare la difuzarea programului local de radiodifuziune.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio MAGIC FM din Buzău cu somaţie publică, întrucât în perioada 16-22 ianuarie 2010 nu a difuzat program local cu o durată de minimum 20 de minute, astfel cum prevede art. 3 din Decizia privind difuzarea programelor locale de radiodifuziune.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.